הילולת רבי יוסף חיים זוננפלד | הילולא דיומא | הגר"י צמח שליט"א

לכבוד הילולת רבי יוסף חיים זוננפלד (י"ט אדר), הגאון הגדול הרב יחזקאל צמח שליט"א בדברים מרתקים כחלק מהסדרה ההילולא היומית

הילולת רבי יוסף חיים זוננפלד | הילולא דיומא | הגר"י צמח שליט"א

הילולת רבי יוסף חיים זוננפלד | ההילולא היומית | הגר"י צמח שליט"א

דורשי - בית מדרש לדורשי ה'

י"ט אדר – הרה"ג רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק”ל

פעם כשהרב הלך לטבול במקווה פגש אותו בדרך רבי איסר זלמן מלצר זצוק”ל, ושאל אותו האם רבינו שכולו קודש קודשים צריך לטבול במקווה? וענה לו רבי יוסף חיים, אם גוי מקיים את כל מצוות התורה קלה כבחמורה, אינו יהפוך ליהודי על ידי זה ואפילו אם ימול יזדקק לטבול, ורק הטבילה תהפוך אותו מגוי ליהודי, יהודי שיטבול על אחת כמה וכמה שיתעלה ויטהר לאין שיעור.

נוהג היה רבינו להתענות שני וחמישי בכל השובבי”ם, אך רופאו האישי דאג לבריאותו ולכך המציא לו בכל פעם איזו ברית שיהיה שם סנדק בכדי שיוכל לאכול. בבחרותו נהג להתענות בכל עשרת ימי התשובה, אך פעם הגיע לרבו הרב מבריסק ורבו חש בו שהוא מתענה, ודחק בו לאכול ואמר לו שאין ראוי שכזה ת”ח יסבול, ומאז הרגיש שאין דעת רבו נוחה שיתענה בעזרת בעשרת ימי תשובה ופסק ממנהגו זה.

אמר רבינו זצוק”ל כתוב “ציון במשפט תפדה, ושביה בצדקה” שגימטריה של ציון במשפט תפדה הוא 1076 כמספר תלמוד ירושלמי, וגימטריה של ושביה בצדקה הוא 524 כמספר תלמוד בבלי. והיינו שנגאל בזכות לימוד תורה שזה תלמוד בבלי וירושלמי.

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אחינו אמן!

"חסר זכות התורה": הרב אדלשטיין על אסונות בין הזמנים • צפו
עצות וסגולות לחינוך הילדים | הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א • צפו!
המגרש החיובי של החיים • צפו
מתי זוכה האדון בכסף שלושים השקלים של עבדו? • דף היומי
תקשיב מה ה' רוצה ממך - שיעור מרתק בפרשת עקב מאת הגר"י צמח שליט"א
הרב מיכאל לסרי - רק לטובה
"דרך אמונה - בחרתי": ישוב חרדי חדש הוקם בהרי יהודה • גלריה
הערב י''ט מנחם-אב יומ''ד רבא של רבי יהודה יחיאל • האזינו
"בושה לעם היהודי": משאית שופכת זבל בתוככי הר הבית מול מקום המקדש
מעמד יומא ט"ובא לרבנן בזוטשקא בראשות האדמו"ר • גלריה