מדוע ירד שמואל לקומת הקרקע לפני קידוש? • דף היומי

כשיוצאים בסעודה, האם צריך להשאיר "שומר" לברכת המזון? ומה עשה רב הונא כשכבו נרות השבת? • הדף היומי מסכת פסחים דף קא

מדוע ירד שמואל לקומת הקרקע לפני קידוש? • דף היומי

הדף היומי מסכת פסחים דף קא

ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם • הלכה יומית
צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק שמיני - התשפ"א
כיצד היו מתרפאים באפר הפרה האדומה? • דף היומי
סיפורי הבעש''ט: מדוע ראה הנגיד תדיר שתי וערב למול עיניו?
למוצאי שבת: הבדלה מהגרי''ש אלישיב זצ"ל • צפו
ל''ג בעומר: עלייה למירון ללא הגבלה
שטייגען במירון כבר ממחר לקראת ל"ג בעומר
שידור חי: הרב מאזוז מוצ"ש שמיני תשפ"א
הדף היומי מסכת שקלים דף כ'
ל"ג בעומר: סמוטריץ נרתם ומשגר מכתב לרה"מ שיאשר מתוה לעליה מירונה