שמחת השבע ברכות בישיבת מכנובקא בעלזא לבת מנכ"ל המוסדות

ברוב פאר נחוגה מסיבת שבע ברכות בישיבת "מכנובקא בעלזא" לבת מנכ"ל המוסדות הרה"ח ר' צבי איזנברג שליט"א

שמחת השבע ברכות בישיבת מכנובקא בעלזא לבת מנכ"ל המוסדות בימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכנים

סביב שולחנות ערוכים בטוב טעם ודעת התקבצו כל תלמידי ורבני הישיבה, ובליווי מנעימי זמר פיזזו ורקדו בשמחת חתן וכלה, והבחורים – תלמידי הישיבה ביטאו את רגשותיהם בהכרת טובה למנהל הישיבה.

תחילה נשא דברים הגאון ראש הישיבה שליט"א בגודל מעלת הכרת הטוב בציינו לשבח ולתהילה את ר' צבי שיחי' שמיום העמידו את המוסדות על תילם לא חיסר ולו יום אחד מחלוקת שכרם של עובדי הישיבה הצוות הרוחני והגשמי – בזמנו, ואין זה דבר המובן מאליו. כמו"כ העלה על נס את דאגתו לכל תלמיד ותלמיד שיהא לו כל צרכיו הגשמיים, כדי שיוכל לשבת באוהלה של תורה ברוחב לב ושלוות הנפש.

ביום שלישי פר' קרח נערכה מסיבת שבע ברכות לבת מנכ"ל מוסדות "מכנובקא בעלזא" הרה"ח ר' צבי אייזנברג שיחי', המנווט ונהל בכישרון רב את כל ענייני המוסדות, בית המדרש, הישיבה הק' וכולל האברכים.

מסיבת השבע ברכות נערכה ברוב פאר והדר כהכרת הטוב כראוי וכיאות לאיש העומד על הפקודים בכל עת ועונה, מכתת רגליו ומוסר נפשו בלב ובנפש חפצה למען המוסדות, בהשתתפות כלל תלמידי הישיבה, ראשיה ומחנכיה, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א והמרא דאתרא הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן שליט"א ובהשתתפות ראש הישיבה שליט"א.

השתתפותו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א במשך שעה ארוכה בשמחת השבע ברכות ביטאה יותר מכל את הכבוד הרב והערכה אשר מרן שליט"א רוחש לו לר' צבי, כאשר בשיאו קם האדמו"ר שליט"א לריקוד עם החתן והמחותנים.

הפתעה נעימה היתה מנת חלקם של כל המשתתפים עת הופיע רב העיר אלעד הגאון הרב שלמה זלמן גרוסמן שליט"א להשתתף במסיבה נעלה זו. הגרש"ז גרוסמן שליט"א ביקש לשאת דברים וסיפר, שכשהגיע לאוזניו שיש כאן ש"ב למנהל הישיבה והיות והוא מכיר את שורשי המשפחה, החליט להגיע וליטול חלק בשמחה. ואז פנה ואמר לכלל המשתתפים בהתרגשות גדולה: היות והישיבה הזאת היא מהמיוחדות שבעיר, מהוותיקות בעיר, ושמה הטוב הולך לפניה כמגדל אור של תורה ירא"ש וחסידות, ורישומה ניכר על פני כל תושבי העיר, לכן החליט לבוא ולהשתתף בשמחת מנהלה של הישיבה כהכרת טובה אישית ובשם כל תושבי העיר.

לאחר כמה פרקי שירה וזמרה כיבד כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א את הגבאי הרה"ח ר' ישראל מילר שיחי' לשאת דברים לכבוד השמחה, ובדבריו הרחיב בשבח החתן והמחותנים, כמו"כ ציין לשבח את הישיבה והעומדים בראשה, הרמי"ם שליט"א וכל צוות הישיבה ובראשם תלמידי הישיבה שיחי', וציין שמרן הרבי שליט"א מתעניין ללא הרף בהתקדמות הישיבה, ונעשה בין כתליה, וכי פינה מיוחדת בליבו היא הישיבה הקדושה באלעד.

בימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכנים
"אי חבישת מסכה עוולה גדולה ועבירה חמורה" מרן הגר"ד לנדו במכתב חריף
ממתק לשבת פרשת בלק תש"פ עם הרב נחמיה וילהלם
הוחלט: בגלל הקורונה ההילולא תבוטל
בני ברק: 'זקן החכמים' מרן הגר"ש בעדני פרץ בבכי - לעיני מרנן ורבנן
השיא של הגל השני: כמעט אלף חולים ביממה האחרונה
מחאת מרן הראשל"צ: אסור להכשיר נשים לרבנות - זה נגד ההלכה והיהדות!
האזינו: השפע חיים זי"ע בפסוקי דזמרה
באר שבע: רבי פנחס אבוחצירא אובחן כחיובי
קרעו שערי שמיים: בחתונת נכדתו האדמו"ר מקוזמיר התמוטט
צפו: בן האדמו"ר בריקוד עם המחותן מאחורי הקפסולה