מה זה "לחזור בתשובה"? המדריך הקצר! • צפו

הרב אליהו רבי: מה זה "לחזור בתשובה"? המדריך הקצר!

מה זה "לחזור בתשובה"? המדריך הקצר! • צפו

שלום וברכה מורי ורבותי!

והיום אנו נכנסים ליום הגדול והקדוש בימי השנה, יום אדיר בימי שנה – הלא הוא "יום הכיפורים".

הקדוש ברוך הוא אומר: "בניגוד להיגיון, אני לא מבקש מכם כלום. בסך הכל תתחרטו, ואנו יחד פותחים דף חדש".

מהי "תשובה"?

האם סתם לומר: "אני שב בתשובה", הופך אותך לאדם אחר?

אומר הרמב"ם (הלכות תשובה פ"ב ה"ב) בסיכומו של עניין, שיש כאן שלושה שלבים, שלושה תנאים, שאם אנו עושים אותם, אנו זוכים להיקרא "בעלי תשובה אמיתיים".

התנאי הראשון: "עזיבת החטא". אם יש משהו שאתה עושה באופן קבוע שלא מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, אתה פשוט עוזב אותו.

התנאי השני: "חרטה". פשוט לומר: "ריבונו של עולם! אני מתחרט על מה שהיה, אני מתוודה על מה שהיה, ואני רוצה להשאיר את התקלה הזו מאחוריי".

והדבר השלישי: "קבלה לעתיד". אתה מתחייב שמכאן ואילך זה לעולם לא יקרה, לא משנה מה אני יעבור, לא משנה מה יהיו הניסיונות, אני לא מתכנן לקיים חס ושלום את מאמר הרשעים "אחטא ואשוב אחטא ואשוב", שעל כך אומרים לנו חכמינו הקדושים, זכרונם לברכה (יומא פ"ה ע"ב), שמי שחושב לשוב בתשובה בצורה כזו, "אין מספיקין בידו לעשות תשובה", ומגיע שלב שבו הוא חוטא, ומיד נאבד מן העולם.

אלא להיפך, אחטא ולעולם לא אשוב לאותו חטא - אני משאיר את החטא מאחוריי. אני שב בתשובה לפני הקדוש ברוך הוא, ולא שב וחוטא, אלא עזיבת החטא לחלוטין, וידוי אמיתי לחלוטין, וקבלה אמיתית לעתיד.

מי שזוכה לכך, זוכה להגיע מוכן ליום הכיפורים, זוכה להגיע עם אותה קבלה שקיבלנו בראש השנה, אותה קבלה קטנה שמבטיחה לקדוש ברוך הוא עד כמה אנו הולכים לשנות את החיים שלנו ולפתוח דף חדש.

ושם זוכים לגמר חתימה טובה, שם זוכים שגם אם חס ושלום וחס וחלילה, אם היינו בגדר ה"בינוניים" שתלויים ועומדים, ועוד לא נפסק עליהם בשמים לחיים או חס ושלום להיפך (ר"ה ט"ז ע"ב), כאן מגיע השינוי הגדול, וזוכים להיכתב ולהיחתם לחיים טובים ולשלום.

תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, וברוכים תהיו!

מה זה "לחזור בתשובה"? המדריך הקצר! | הרב אליהו רבי

בבני ברק חגגו שבע ברכות לנכדת המרא דאתרא
שמחת הווארט בחצרות מודזיץ- שידלובצא- ערלוי בני ברק
רה"י נגד שרת התחבורה היוצאת: "את ואלף כמוך ילכו לאבדון"
הדף היומי מסכת נדרים דף לג
מצפון נקי? יש רק דרך אחת! - הרב אליהו רבי
גם אבא, גם חבר וגם מורה לכל החיים! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף לב
צפו בשידור חוזר: הלווית הגאון רבי חנוך הכהן ארנטרוי זצ"ל
הדף היומי מסכת נדרים דף לא
מעשה שלך יכול להרוס לך, לילדיך ולנכדיך! | הרב אליהו רבי