בעל הלבוש רבי מרדכי יפה | הילולא דיומא | הגר"י צמח שליט"א

לכבוד הילולת רבי מרדכי יפה בעל הלבוש (ג' אדר) הגאון הגדול הרב יחזקאל צמח שליט"א בדברים מרתקים על בעל הלבוש

בעל הלבוש רבי מרדכי יפה | הילולא דיומא | הגר"י צמח שליט"א

בעל הלבוש רבי מרדכי יפה | ההילולא היומית | הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א

דורשי - בית מדרש לדורשי ה'

הגאון הגדול רבי מרדכי יפה זצוק”ל בעל הלבוש

רבי מרדכי זצ''ל המוכר כבעל הלבוש הוא נצר לשושלת רבנים מפוארת, המיוחסת לרש''י הקדוש. רבי מרדכי יפה כבר בילדותו התעלה בתורה הקדושה, וינק את תורתו מרבותיו הגדולים המהרש"ל והרמ"א. במשך שנים שקד רבי מרדכי על התורה בלובלין ובקרקוב עד חתונתו, לאחר נישואיו שקד על התורה ואף והרביצה לרבים בעיר פראג.

אך לא להרבה זמן, לאחר כמה שנים מלכות הרשעים גזרו גירוש על כל היהודים בפראג ורבינו התרחק מאוד ממקום מושבו וראה בחורבן התורה והישיבה כמרדכי בזמנו אשר חזה בחורבן הבית שגלה לבבל.

לאחר הגירוש מפראג נסע לאיטליה ושם חפצו היה מאוד לחבר ספר הלכה פסוקה אך בהקדמתו לסיפרו הוא מספר כי ביקש בתחילה לחבר ספר שיכלול את כל ההלכות הנובעות מה"טור" ונושא כליו "בית יוסף", אך משבא לאיטליה וביקש להתחיל במלאכה הודפס ספר "שולחן ערוך". מאחר שכן, ביקש רבי מרדכי לחבר ספר שיכלול את שינויי המנהגים של האשכנזים מול ה"שולחן ערוך", אך הקדימו הרמ"א בכך. מאחר שכן, בחר לחבר ספר שיבאר את שורשי וטעמי ההלכות שנפסקו בשולחן ערוך ואמר בזה הלשון "אמרתי אלך לי בעקביו וארשום לי קיצור הדינים ע"פ הסכמתו שכתב להישען על שלושה עמודי ההוראה ז"ל הרי"ף הרמב"ם והרא"ש ולהכריע הרבים נגד היחיד, אבל אסבירם בטעמיהם ובדרכם בקיצור שאפשר. וזה החלי לעשות".

ה"חפץ חיים" בספרו "נדחי ישראל" מביא כי רבי מרדכי כינה את ספריו "לבושים" בשל מעשה שהיה: רבי מרדכי היה יפה תואר, ואחת מנשות האצולה הנוצרית חשקה בו. היא הזמינה אותו לביתה לצורכי עסקים, נעלה אותו בביתה, ודרשה ממנו להיענות לה לדבר עבירה. רבי מרדכי סירב בתוקף, ומאחר שסירבה לשחררו נמלט מביתה דרך פתחי הביוב, וכל עשרת בגדיו הושחתו כליל. לזכר הניסיון שעמד בו חיבר רבי מרדכי עשרה "לבושים” ומובא שבעקבות המעשה התפלל רבי מרדכי שבמשך עשרה דורות יהיו צאצאיו מכוערים, על מנת שלא יבואו לניסיון בו עמד, וכי בקשתו התמלאה. רבי לוי יצחק בנדר, מזקני חסידי ברסלב, סיפר כי בישיבתו למד תלמיד שהיה יפה תואר, ואילו אביו של התלמיד הזה היה גוץ ומכוער ביותר. כששאלו בני הישיבה את אותו תלמיד כיצד יצא כל כך יפה לאב כה מכוער, סיפר התלמיד שהוא הדור ה-12 לרבי מרדכי יפה, ולכן יצא יפה לאחר שעשרת הדורות שלפניו נולדו מכוערים.

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן!

פנינה יקרה: להיות מחובר באמונה
האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
שידור חי: מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א
הדף היומי מסכת יבמות דף קי
מסר קצר לפרשת קרח • הרב אשר וייס
כשהסוס הרתום לעגלה משתולל • פרשת קרח • צפו
מהי הדרך להתמודד מול עוקרי התורה? חבר המועצת מגלה
הדף היומי מסכת יבמות דף קט
פרשת קרח תשפ"ב • הרב אשר וייס
הרב מיכאל לסרי - מסר לפרשת קרח