הוחלט: סגר על ערים נוספות

ועדת השרים להכרזה על "אזור מוגבל" החליטה הלילה להכריז על שכונות באשדוד ובלוד כ"אזורים מוגבלים": הפרטים המלאים.

הוחלט: סגר על ערים נוספות

ועדת השרים להכרזה על "אזור מוגבל" החליטה הלילה להכריז על האזורים הבאים כ"אזורים מוגבלים":


אשדוד- שכונות ג', ז' וח'

לוד- שכונת הרכבת, שניר ונווה שלום.


ההכרזה על שכונות אלו כ"אזור מוגבל" תהיה ל-7 ימים.


ההגבלה תחל מיום ה' י' תמוז (ה-2.7) בשעה 8:00 בבוקר,

עד יום ה' י''ז בתמוז (ה-9.7) בשעה 8:00 בבוקר.


באזורים המוגבלים תוגבל הכניסה והיציאה אל האזור המוגבל ומהאזור המוגבל. כמו כן, תוגבל התנועה והעסקים בתוך האזור המוגבל עצמו.


נוסף על האמור, מנכ"ל משרד הבריאות יחתום בהקדם על צו המגביל את פעילות מוסדות החינוך ועל צו שימנע התקהלויות בעיר ביתר עלית.


מזה למעלה מחודש מגמת התחלואה מנגיף הקורונה במדינת ישראל נמצאת בעלייה. בימים האחרונים מספר החולים עלה בצורה משמעותית ואף עבר את רף ה-700 חולים ליום כאשר קצב ההכפלה עומד על מתחת לעשרה ימים. לפיכך נדרשת במועד זה נקיטת אמצעים משמעותית, לרבות הכרזה על אזורים כ"אזורים מוגבלים", וזאת במקביל לנקיטת אמצעים נוספים בכלל רחבי המדינה.


 להלן הפירוט לעניין האזורים המוגבלים: 


נכון ליום 30.6 בשעה 22:00- באשדוד יש 402 חולים פעילים, שיעור החולים הפעילים למאה אלף איש הוא 178.1 ושיעור העלייה בתחלואה על בסיס חולים פעילים בשבעת הימים האחרונים הוא 243.6%. יצוין, שמבין החולים בעיר מרבית החולים מתגוררים בשלוש השכונות עליהן הוכרז ״אזור מוגבל״, וישנו פער משמעותי במספר החולים הפעילים לעומת שאר השכונות בעיר.


בלוד יש 93 חולים פעילים, שיעור החולים הפעילים למאה אלף איש הוא 121.9 ושיעור העלייה בתחלואה על בסיס חולים פעילים בשבעת הימים האחרונים הוא 244.4%. מוקד תחלואה עיקרי בעיר ממוקם בשכונות שהוחלט להכריז עליהן כ"אזור מוגבל", ומדובר באזור תחום שניתן להפרידו משאר העיר. כמו כן, מתקיים קשר בין האוכלוסיות המתגוררות באותן שכונות.


טרם ההמלצה, ותוך כדי תקופת ההכרזה כאזור מוגבל, נקט משרד הבריאות ביחד עם הגורמים בשטח ושאר הגופים הרלוונטיים, ובשיתוף עם הרשות המקומית, צעדים שונים לשם צמצום התחלואה על ידי הסברה, אכיפה ופינוי חולים ככל הניתן. במועד זה, נראה שצעדים אלה אינם מספיקים לצורך צמצום התפשטות המחלה באזורים אלה ויש צורך בהכרזה עליהם כ"אזור מוגבל" הכולל את כלל ההגבלות האפשריות. לצד זאת, ימשך המאמץ האכיפתי, ההסברתי, ופינוי חולים וחייבים בבידוד ככל הניתן, וכן ינקטו אמצעים נוספים בשיתוף עם הרשות וגורמים נוספים.באזור המוגבל יחולו כלל ההגבלות המנויות בתקנות 3 ו-3א לתקנות להלן:


1.   לא יצא אדם המתגורר דרך קבע באזור המוגבל מהאזור המוגבל אלא לאחת המטרות הבאות:


-    קבלת טיפול רפואי חיוני שלא ניתן לקבלו באזור המוגבל.


-    הליך משפטי שמחייב נוכחותו של אותו אדם.


-    שוטר, חייל, סוהר, עובד הרשות הארצית לכבאות והצלה או איש צוות רפואי היוצא במסגרת תפקידו.


-    הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.


-    העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד אל ההורה המתגורר מחוץ לאזור המוגבל, ובלבד שאותו הורה הוא ההורה המשמורן או מצוי במשמורת משותפת.


-    צורך חיוני אחר, ובכלל זה סיוע לקרוב משפחה חולה או קשיש והשתתפות בהלוויה של קרוב משפחה, באישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש רשות החירום הלאומית, לפי נוהל שפורסם לציבור.


2. לא ייכנס אדם לאזור מוגבל, למעט –


- כניסת גוף הצלה הפועל במסגרת תפקידיו.


- כניסת אדם המתגורר דרך קבע באזור המוגבל.


- כניסת שוטר, חייל, סוהר, עובד הרשות הארצית לכבאות והצלה או איש צוות רפואי לצורך ביצוע תפקידו.


- כניסת עובדים סוציאליים לפי חוק לצורך ביצוע תפקידם.


- כניסת עובדי רווחה במחלקה לשירותים חברתיים.


- כניסת עיתונאי ועובד מקצועות התקשורת.


- כניסה לצורך אספקת מוצרים ושירותים חיוניים, לרבות שירותי חשמל, גז, מים, תקשורת ופסולת.


- העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד על ידי אחד מהוריו לביתו של ההורה השני.


- כניסת אדם לצורך חיוני אחר, ובכלל זה סיוע לקרוב משפחתו שהוא חולה או קשיש והשתתפות בהלוויה של קרוב משפחתו, באישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש רשות החירום הלאומית, לפי נוהל שפורסם לציבור.


3. בנוסף, הכריזה ועדת השרים כי אדם לא ייצא בתוך האזור המוגבל אלא למטרות הבאות:


-    הגעה של עובד או מועמד לעבודה למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו וחזרה ממנו, הגעה של עובד למקום עבודה לביצוע עבודות תחזוקה חיוניות ותיקונים דחופים וכן הסעה של עובד למקום עבודה כאמור.


-    הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים.


-    קבלת שירות רפואי.


-    תרומת דם.


-    הפגנה.


-    הליך משפטי.


-    הגעה לכנסת.


-    טיפול במסגרת רווחה.


-    פעילות ספורט של יחיד, של יחיד עם אדם קבוע אחד בלבד, או של אנשים הגרים באותו מקום, למרחק של עד 500 מטרים ממקום המגורים או למרחק גדול יותר שקבעה ועדת השרים.


-    יציאה ממקום מגורים, של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום, לזמן קצר ולמרחב הציבורי למרחק של עד 100 מטרים ממקום המגורים או למרחק גדול יותר שקבעה ועדת השרים.


-    יציאה למקווה.


-    יציאה לתפילה, להלוויה, לברית או לחתונה.


-    יציאה לצורך סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם קושי או מצוקה הדורשים סיוע.


-    העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו של ההורה השני;.


-    העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני כמפורט בתקנה זאת ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו.

סגר אילוסטרציה
מהו מקדם ההדבקה? פרופסור גמזו מסביר:
"חוק הקורונה הגדול" של ח"כ אשר: להכיר במוסדות חינוך כמקומות לבידוד
אדלשטיין בוולפסון: "או סגר מלא, או לבטל את מגבלות הסופ"ש"
הבשורה של אדלשטיין: מעל 3,000 עובדי רפואה ייכנסו לפעילות
בחודש אחד: כמעט חצי מליון ישראלים חויבו להיכנס לבידוד
משנים מדיניות: כל מי שהיה במגע עם חולה מאומת -'ייבדק' - גם אם אין לו תסמינים
המעשן, שפירסם פוסט-צווואה: "אני משאיר 4 ילדים יקרים שלא זכיתי להכניס לחופה"
'הקורונה - היא בלוף' כך טוענת בכירה במשרד החינוך
סקר: הישראלים פוחדים מהקורונה, אך לא כולם עוטים מסיכה
פרופ' גמזו הביע היום דאגה מהמתרחש במגזר החרדי