הכנה לשבת חזון: דיני ומנהגי שבת פרשת דברים

צפו בשיעורו של הרב דוד יוסף - שבת "חזון": "הפוטנציאל הגדול של עם ישראל"

הכנה לשבת חזון: דיני ומנהגי שבת פרשת דברים

מקור השם "שבת חזון"
השבת שלפני תשעה באב נקראת "שבת חזון". והטעם בשם זה: על שם ההפטרה שמפטירים בה: "חזון ישעיהו בן אמוץ" (ישעיה פרק א), בה מובעת תוכחה קשה על חטאי עם ישראל, לקח ומוסר לבני דורו שסרחו וחייבים להיטיב את דרכם (תשובות הגאונים דף קמג).

רב המקום עולה למפטיר
ב"שבת חזון" יש נוהגים שרב המקום עולה למפטיר והוא משום שחלקים מסויימים מן ההפטרה של "שבת חזון" נאמרים בניגון של מגילת איכה, לכן עולה למפטיר הרב שיודע לקונן על חורבן בית המקדש (מגן אברהם סימן רפב ס"ק יד).

בגדי חול בשבת חזון
חלק מבני העדה האשכנזית נוהגים שלא ללבוש בגדי שבת ב"שבת חזון" (מרדכי סוף מסכת תענית הלכות ת"ב סימן תרלה; הפרנס סימן רעה; רמ"א סימן תקנא סעיף א). הטעם: כדי להראות קצת סימני אבלות; ואף על פי שאין נוהגים אבלות בשבת, מכל מקום מאחר ולא ניכרת בזה אבלות, שכן הרואה אותו לבוש בגדי חול אומר שאין לו בגדי שבת, לכן מותר (מהרי"ל הלכות ת"ב בשם מהרא"ק).

בגדי שבת בשבת חזון
בכל קהילות הספרדים נהוג ללבוש בגדי שבת ב"שבת חזון" (ב"י סוס"י תקנב; שו"ת הרדב"ז ח"ב סימן תרצג; כה"ח שם). הטעם: כדי שלא להראות בשבת אבלות בפרהסיה (ערוה"ש סימן תקנא סעיף יא). ועוד: לבישת בגדי חול בשבת היא נגד כבוד השבת, ועשיית חול מקודש (שו"ת הרדב"ז שם).

מנהגו של ה"חכם צבי"ה"חכם צבי"
לבש בגדי שבת ב"שבת חזון" למרות שהיה אשכנזי (דברי ישראל להגר"י וועלץ בסוף או"ח סימן תקנא ס"ק ד). הטעם: לפי שהוא התגורר בין ספרדים רבים שנוהגים ללבוש בגדי שבת ב"שבת חזון", ואם לא היה נוהג כמותם היה נראה שנוהג בשבת אבלות בפרהסיה (שם).

בגדים הסמוכים לגוף
יש אומרים שגם הנוהגים שלא ללבוש בגדי שבת ב"שבת חזון", רשאים הם להחליף את הבגדים התחתונים הסמוכים לגוף (מרדכי סוף מסכת תענית הלכות ת"ב סימן תרלה; הפרנס סימן רעה; רמ"א סימן תקנא סעיף א). הטעם: מכיון שכל מטרתם של הבגדים הללו אינה אלא לספוג את הזיעה בלבד (שו"ת רש"ל סימן כז). וכלשונו: המחמיר שלא להחליפה (את הכתונת הסמוכה לגוף), מנהג שטות הוא, שאינו לבוש אלא מפני הזיעה. (מספר מנהגי החגים)

"מקודשת מקודשת מקודשת!" לרווקים שבנינו - סגולות לשידוך
תיעוד וגלריה: ליל ט"ו באב בכותל המערבי
הילולת צדיקים: מחבר הפיוט "בר יוחאי"
אומן ראש השנה: ראש הממשלה "נפעל בהתאם לשכל הישר"
מרן הראשון לציון ופרופ' גמזו קוראים לשמור על ההנחיות "מי שמסכן אחרים חשש רציחה בידו"
הלכה ומנהג: שישה הדברים שאירעו לאבותינו בט"ו באב
סיור במוקדי ישיבות בין הזמנים בצפת
הילולת צדיקים: הרב צבי הירש פרידמן
שריפה מתפשטת במורדות שכונת עין כרם בירושלים • תיעוד
יו״ר מרצ ח״כ ניצן הורוביץ בהתקפה חריפה על בחורי הישיבות