חג השבועות ושמחת האופריף בויזניץ • התיעוד המלא

"עליונים ששו ותחתונים עלזו בקבלת תורה" חג השבועות, עבר על חסידי ויזניץ בהתרוממות. החג, שולב יחד עם שמחת אופריף לנכד האדמו"ר החתן ר' חיים מאיר כץ, בן חתד...

חג השבועות ושמחת האופריף בויזניץ • התיעוד המלא שבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץ

"עליונים ששו ותחתונים עלזו בקבלת תורה"

חג השבועות, עבר על חסידי ויזניץ בהתרוממות. החג, שולב יחד עם שמחת אופריף לנכד האדמו"ר החתן ר' חיים מאיר כץ, בן חתדב"נ הרב יואל משה מרדכי כ"ץ.

בערב יו"ט, הגיע האדמו"ר לבניין הישיבה גדולה למעמד חבישת השטריימל לחתן, משם ליוו את החתן, לבית המדרש.

בשעה 11 נכנס האדמו"ר לטיש ליל יו"ט שבועות, במהלך הדברים שאמר עורר הרבי בשגב קדושת היום, ולנצלו כראוי, והוא בבחי' ראש השנה לתורה, ואפשר לפעול ולבקש להצלחה בתורה ובהבנת התורה.

לאחר הטיש נכנס האדמו"ר לחדרו, והציבור התחיל באמירת תיקון ליל שבועות.

קדרותא דצפרא: בשעה 4:00 לפנות בוקר נכנס האדמו"ר שליט"א למעמד "קדרותא דצפרא" בו שורר הציבור את נוסח הימים הנוראים כנהוג - סדר מלכויות זכרונות שופרות.

שבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץ

אקדמות: לאחר אמירת מגילת רות, טרם קריאת התורה עלה האדמו"ר שליט"א לקריאת אקדמות מילין, קביעין כן תהוון בהנהו חבורתא, צבי ואתרי בן ומסר לן אורייתא נשמעת הבקשה.

נעילת החג בשילוב פארשפיל: בשעה היעודה לקראת חצות הלילה נכנס האדמו"ר לטיש נעילת החג, בהתרוממות והתעלות על ימי החג, כאשר במשך שעה ארוכה נתן האדמו"ר שליט"א הדרכה לקראת זמן קיץ בהתחזקות בלימוד התורה ובחסידות, כמו"כ הזמין האדמו"ר את הציבור להשתתף בשמחת החתונה שתתקיים בעוד כשבועיים בארה"ב בהדגישו כי ישמח מאוד עם כל אורח אך רק מי שביכולתו לבוא שיבוא.

לאחמ"כ נערך מעמד הפארשפיל לקראת שמחת נישואי נכד האדמו"ר החתן ר' חיים מאיר כץ הי"ו בעוז ותעצומות עד לאחר השעה 4:00 לפנות בוקר, במהלך הפארשפיל נשמעו גראמען ע"י הרב שלמה גרוס אשר האריך בגודל השעה בו האדמו"ר שליט"א הוא "בעל השמחה" ובבקשה שישפיע שמחה לכל בית ישראל, ולאחר מכן קם האדמו"ר שליט"א לריקוד עם החתן והמחותנים וכך המשיכו במשך שעה ארוכה בריקודים לכבוד השמחה.

וכך הסתיימו להם שעות ארוכות של התעלות והתרוממות. שובו לכם לאהליכם, בירך האדמו"ר את כל הקהל, בברכות לרוב וכל השפעות טובות ומילי דמיטב.

שבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץשבועות ואופריף בויזניץ
השבת המיוחדת בשנה! • חול המועד סוכות • צפו
שמחת בית השואבה בחצר הקודש בוטושאן
הרץ בערב שבת וכלי בידו, מה ניתן לדעת עליו? • דף היומי
גלריה: שמחת החג ב'צאנז' - פתח תקוה של ילדי הקהילה
מהסוכה ועד לשלום הבית • חג הסוכות • צפו
מדוע אסור לאכול בשר גדי בליל הסדר? • דף היומי
גדר הפקר פירות שביעית • הרב אשר וייס
הגרי"ח אוהב ציון: הילולות הצדיקים בסוכות
אלפים במעמד ברכת הכהנים בכותל • גלריה
שמחה ללא גבולות • חג הסוכות • צפו