מהי הדרך להתמודד מול עוקרי התורה? חבר המועצת מגלה

הגר"ש שטיינמן מסר שיחה בישיבת אורחות התלמוד וציין כי בחורים שזוכים להיות מהמייסדים בישיבות רואים סיעתא דשמיא כל ימיהם

מהי הדרך להתמודד מול עוקרי התורה? חבר המועצת מגלה

כהמשך לחיזוק חג מתן תורה בהיכלה של הישיבה הגבוהה "אורחות התלמוד" בראשותו של הרב כהן טוויל והרב ישראל מאיר אהרונוב, הגיע הרב שטיינמן ר"י "אורחות תורה" לביקור חיזוק בהיכלה של הישיבה בשכונת רמות בבירה, בביקורו נשא הרב שיחת חיזוק בפני בני הישיבה.

בדבריו ציין הגר"ש את הגזירות הקשות על עולם התורה והדת ואמר כי בימים אלה כאשר החושך יכסה ארץ חובתנו ותפקידנו להיות ספונים באוהלה של תורה, זוהי הדרך הראויה להמשך העמדת התורה, וזוהי הדרך לקנות תורה אל מול האויבים הרוצים לעקור את תורת ישראל, בדבריו ציין כי כך היה בכל עת מתבטא חמיו הרב קניבסקי זצ"ל כאשר רוצים לעקור את התורה.

בסיום השיחה ניגשו בחורי הישיבה לבקש את ברכתו, אמר להם הרב בשם אביו הרב שטיימן "אתם מייסדים ישיבה, אתם מבורכים, בחורים שזוכים להיות מייסדים, להיות מהמחזורים הראשונים של הקמת ישיבה רואים הרבה סייעתא דשמייא כל ימיהם כי יש להם חלק בהקמת עולם התורה".

יצויין כי השיחות והוועדים בישיבה נמסרות ע"י המשגיח רבי אליעזר מנשה דואנט אשר מלווה את הישיבה מיום היווסדה ומעורר את בני הישיבה בחיזוק ומתיקות עמל התורה.

הרב שטיינמן מוסר שיחה בישיבת אורחות התלמודהרב שטיינמן מוסר שיחה בישיבת אורחות התלמודהרב שטיינמן מוסר שיחה בישיבת אורחות התלמודהרב שטיינמן מוסר שיחה בישיבת אורחות התלמודהרב שטיינמן מוסר שיחה בישיבת אורחות התלמודהרב שטיינמן מוסר שיחה בישיבת אורחות התלמודהרב שטיינמן מוסר שיחה בישיבת אורחות התלמוד
מה זה "לחזור בתשובה"? המדריך הקצר! • צפו
הדף היומי מסכת כתובות דף צא
עצות מעשיות ליום הכיפורים | הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
שיעור חובה לפני יום הכיפורים | הגר"י צמח שליט"א
כוחם העצום של עשרת ימי תשובה | הגר"י צמח שליט"א
הדף היומי מסכת כתובות דף פט
הרב מיכאל לסרי - ג
רק דבר אחד נוסף – ואתה מוכן ליום הכיפורים • צפו
הדף היומי מסכת כתובות דף צ
גם לבית כנסת שבו תתפלל יש חשיבות • צפו