תיעוד מיוחד של הגאון הצדיק רבי שריה דבלצקי זצוק"ל עולה לתורה בבית הכנסת "החורבה"

שנתיים לזכרו של צדיק כעת התפרסם סרטון שבו עולה לתורה בתפילת ותיקין ביקורו בחורבה המתחדשת בשנת תשע"ב

תיעוד מיוחד של הגאון הצדיק רבי שריה דבלצקי זצוק"ל עולה לתורה בבית הכנסת "החורבה"

ללא קרדיט

בסירטון ניתן להבחין בכך שבגדו של רבנו קרוע לאחר שקרע על חורבן ירושלים.


מסופר כי בהמשך טיפס רבנו על גג החורבה ושם ראה את רצפת העזרה וקרע גם בצד השני של בגדו אחד מתלמידיו הסביר ואמר "צא ולמד כמה ניתן ללמוד מתמונה אחת של הגאון הצדיק רבי שריה דיבליצקי זצ"ל":


א. קרע על ירושלים. החמיר על עצמו כשיטת מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל – מרן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל היקל שלא צריך לקרוע בזמן הזה על ירושלים.


ב. הגר"ש קרע קריעה ראשונה על ירושלים והוסיף קריעה נוספת על המקדש, כפי הגמרא במועד קטן וכנפסק בשו"ע שכשפגע בירושלים קורע ובמקדש קורע שנית.


ובאמת שכבר כתב כן בהלכות שכתב בענין


נביא מעט מהקונטרס של רבנו 'משוש כל הארץ' שם כתב בקצרה את כל דיני הקריעה, כעת נביא את השבע הראשונים ואידך זיל גמור:


א. לכתחילה ראוי להחמיר לקרוע גם כשרואה את העיר העתיקה ולחזור ולקרוע שנית על ראיית המקדש צריך אז להיזהר ולהרחיק את הקרע השני מהראשון כשיעור ס"מ בערך אינטש מהצד או מלמטה ויזהר שלא ייכנס הקרע השני למטה מהטבור.


ב. לפני הקריעה על ירושלים יאמר ערי קדשך היו מדבר ציון מדבר היתה ירושלים שממה.


ג. המקל לא לקרוע על העיר העתיקה יכוון בקריעתו על המקדש לכלול גם את ירושלים


ד. הקריעה על המקדש היא לכתחילה כשרואה את רצפת העזרה כמו שרואים מהר הצופים ומהר הזיתים או את כיפת המסגד ומי שרואה את הכותל המערבי ויודע שאחר כך יראה את מקום המקדש באותו יום יחכה ויקרע כשיראה את מקום המקדש אבל אם יודע שלא יראה את מקום המקדש עליו לקרוע בראיית הכותל ומי שכבר קרע על הכותל אינו חוזר וקורע בתוך שלושים על מקום המקדש.


ה. גם נשים חייבות בקריעה זו קטנים אף שהגיעו לחינוך פטור.


ו. מי שעבר ולא קרע קורע כל אותו היום עד שקיעת החמה בכל מקום שנזכר.


ז. אם ראה בשבת או ביום טוב שאז אסור לקרוע אינו חייב לקרוע במוצאי השבת או היום טוב ומותר ללכת לראות לכתחילה בשבת או ביום טוב כדי להפטר מחיוב הקריעה.

שער הקונטרס
הילולה קדישא: הרבי האחרון מרדומסק הי''ד
זמני שבת קודש פרשת עקב
האם הרבה ילדים זו ברכה או קללה? תלוי! פרשת עקב
בעל הביאורים: הרב עדין שטיינזלץ נפטר
ממתק לשבת פרשת עקב תש"פ עם הרב נחמיה וילהלם
הילולת צדיקים: רבי רפאל יהושע עזריאל זצ''ל
חינוך לזהירות בבין הזמנים | מאת מרן הרב אשר וייס שליט"א
מכתב חריף: רבני בני ברק בהנחיות מחמירות לקיום חתונות ושמחות
חרדי טבע למוות בחוף הנפרד בטבריה
מלונית קורונה: האבא התמגן ושימש סנדק בברית לבנו