מרן ראש הישיבה: הסגר על אלעד הגיע לנו מאהבה יתכן ויש להם שיפוט אחר

מרן ראש ישיבת כסא רחמים הגר"מ מאזוז שליט"א דיבר בשיעורו השבועי על ההחלטה להטיל סגר על העיר אלעד, בשונה מהמדובר בפוליטיקה החרדית ובאופן מפליא אמר ראש הישיבה: כי הסגר על אלעד מגיע מאהבה ובשביל למנוע את התפשטות המגיפה. ותקף את השואלים למה עדיין לא מטילים סגר על עוד ערים.

מרן ראש הישיבה: הסגר על אלעד הגיע לנו מאהבה יתכן ויש להם שיפוט אחר

ללא קרדיט

מרן ראש ישיבת כסא רחמים הגר"מ מאזוז שליט"א דיבר בשיעורו השבועי על ההחלטה להטיל סגר על העיר אלעד, בשונה מהמדובר בפוליטקה החרדית ובאופן מפליא אמר ראש הישיבה: כי הסגר על אלעד מגיע מאהבה ובשביל למנוע את התפשטות המגיפה. ותקף את השואלים למה עדיין לא מטילים סגר על עוד ערים.


הגר"מ מאזוז אמר: "יש אנשים משלנו - יש להם שאלות - מדוע לא עשו סגר בעיר פלונית ופלונית - כמו שעשו לנו (החרדים) אלא שמע מינה, שהם שונאים אותנו? - אדרבה אוהבים אותנו!


בדבריו הסביר ראש הישיבה: כי יתכן שלא עשו סגר 'בעיר אחרת' בגלל שהם שופטים לפי אחוזים של המהירות של קצב הכפלת ההדבקה. ולא לפי מספר נטו של החולים.


במהלך השיעור עורר הגר"מ מאזוז לשמור על כל כללי הזהירות משום ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ראש הישיבה הסביר כי יש חיוב במיוחד לשמור ולהיזהר במקום של שומרי תורה ומצוות - שלא יהיה חילול השם וח"ו שלא יגידו מה הועיל להם תורה ומצוות שלהם.


וחוץ מזה הם עושים עבירה (טעות) גם נגד עצמם ונגד אחרים - וגם עבירה נגד הקדוש ברוך

הוא - שצווה אותנו ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. וחוץ מונשמרתם - שח"ו לא יהיה גם חילול השם. אמר ראש הישיבה את דבריו הנרגשים.

"אי חבישת מסכה עוולה גדולה ועבירה חמורה" מרן הגר"ד לנדו במכתב חריף
ממתק לשבת פרשת בלק תש"פ עם הרב נחמיה וילהלם
הוחלט: בגלל הקורונה ההילולא תבוטל
בני ברק: 'זקן החכמים' מרן הגר"ש בעדני פרץ בבכי - לעיני מרנן ורבנן
השיא של הגל השני: כמעט אלף חולים ביממה האחרונה
מחאת מרן הראשל"צ: אסור להכשיר נשים לרבנות - זה נגד ההלכה והיהדות!
האזינו: השפע חיים זי"ע בפסוקי דזמרה
באר שבע: רבי פנחס אבוחצירא אובחן כחיובי
קרעו שערי שמיים: בחתונת נכדתו האדמו"ר מקוזמיר התמוטט
צפו: בן האדמו"ר בריקוד עם המחותן מאחורי הקפסולה