הילולת היסוד ושורש העבודה | ההילולא היומית | הגר"י צמח שליט"א

לכבוד הילולת הגה"ק רבי אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא בעל היסוד ושורש העבודה (י"ח אדר), הגאון הגדול הרב יחזקאל צמח שליט"א בדברים מרתקים על הצדיק כחלק מהסדרה ההיל

הילולת היסוד ושורש העבודה | ההילולא היומית | הגר"י צמח שליט"א

הילולת היסוד ושורש העבודה | ההילולא היומית | הגר"י צמח שליט"א

דורשי - בית מדרש לדורשי ה'

י"ח אדר - רבי אלכסנדר זיסקינד מהורודנא בעל היסוד ושורש העבודה

הספר יסוד ושורש העבודה הוא כמו שולחן ערוך להתנהגותו של אדם במשך השנה לפי האר"י ז"ל.

הרבה מגדולי ישראל קבעו זמן ללמוד בספר זה, כמו רבי נחומק'ע מהורדנא, והחפץ חיים יסד חבורה ללמוד בספר זה.

רבי נחמן מברסלב זיע"א אמר על היסוד ושורש העבודה שהוא היה חסיד עוד קודם החסידות.

הגה"ק רבי אלכסנדר הקפיד מאוד להתפלל בבי"כ הקבוע שלו, ואפילו שהיה חולה עד מאוד עשה מסירות גדולה בשביל להתפלל שם. פעם אחת פנתה אליו הרבנית אשר דאגה לו ושאלה, למה לך ללכת להתפלל דוקא בבי"כ? הרי אתה יכול להזמין את האנשים לבית ולעשות לך מניין בבית...

ענה לה הרב, הרי את יודעת כי מוטב יותר לאפות פשטידה בקדירה ישנה מאשר בקדירה חדשה, שהרי בדפנות הקדירה הישנה מובלע הרבה, ולכן גם אם תשימי בפשטידה מעט שמן הפשטידה תתבשל טוב מכח השמן הרב שבלוע בדפנות הקדירה.

לעומת זאת בקדירה חדשה גם אם נשים בה הרבה שמן, דפנות הקדירה יבלעו את השמן, כי עדיין לא נבלע בהם שום שמן, והפשטידה יוצאת תנומה וכחושה.

מכאן נבין גם לעניננו - קירות ביה"כ מובלעים בכ"כ הרבה תורה ותפילה דרבים, שגם אם אדם לא יתפלל בדחילו ורחימו ובכוונה הכי גדולה עדיין תקובל תפילתו לפני אדון השמים והארץ, מה שאין כן בבית פרטי, שגם אם מתפללים בו בכוונה גדולה ובדחילו ורחימו, עדיין כותלי הבית מובלעים בשיחות בטלות, ומי יודע אם כך התפילה תתקבל לפני אדון השמים והארץ...

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אחינו אמן!

האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
פנינה יקרה: להיות מחובר באמונה
האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
שידור חי: מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א
הדף היומי מסכת יבמות דף קי
מסר קצר לפרשת קרח • הרב אשר וייס
כשהסוס הרתום לעגלה משתולל • פרשת קרח • צפו
מהי הדרך להתמודד מול עוקרי התורה? חבר המועצת מגלה
הדף היומי מסכת יבמות דף קט
פרשת קרח תשפ"ב • הרב אשר וייס