'מסיימי הש"ס' חגגו: הכנסת ספר תורה לישיבת 'חכמי ירושלים'

במלאות עשרים שנה להקמתה של ישיבת 'חכמי ירושלים' שהתפרסמה בזכות עשרות הבחורים המסיימים בה את הש"ס, התקיימה הכנסת ספר תורה לישיבה בהשתתפות גדולי ישראל

'מסיימי הש"ס' חגגו: הכנסת ספר תורה לישיבת 'חכמי ירושלים'

לפני עשרים שנה בסלון רחב ידיים בשכונת רחביה הוקמה ישיבת 'חכמי ירושלים'.

הסלון היה שייך לאלמנת הגר"ח צימרמן, תלמידו המובהק של הגרב"ב ליבוביץ' ראש ישיבת קמניץ והגר"מ סולוביצי'ק, שהקים ישיבות וכוללים בארץ ובארצות הברית.

נכדו הגדול, רבי שניאור פוטש, שהיה אז אברך צעיר, החל למסור שיעורים בסלון ביתו של הסבא כהמשך לשיעורים שנמסרו על ידי הסבא בחיי חיותו באותו סלון, ומהר מאד פשטה השמועה בהיכלי הישיבות על העילוי הצעיר וסלון הבית התמלא מהר מאד בעשרות צורבים צעירים שזכו לקבל את שיטת הלימוד של הסבא הגדול שהותיר אחריו יצירות תורניות שכבשו את כותל המזרח של עולם התורה.

אחרי כמה שנים, שסלון הבית צר היה מלהכיל את הבאים, החלה הישיבה לעבור בין מבנים עראיים, עד שהגיעה למשכן הקבע שלה בבית שמש שם היא בונה בימים אלה את בניין הישיבה.

אט אט, ובעקבות הביקוש הגדול, נפתחה גם ישיבה קטנה בשם 'אור אפרים', כולל אברכים המיועד לבוגרי הישיבה ושיעורים קבועים בהם משתתפים בני תורה רבים ששמעו על שיטת הלימוד הייחודית ורוצים לקבל כלים חדשים לפצח את סוגיות הש"ס.

הכנסת ספר תורה לישיבת 'חכמי ירושלים'הכנסת ספר תורה לישיבת 'חכמי ירושלים'

ראש הישיבה, הגר"ש פוטש ואיתו הצוות של הישיבה, התפרסמו בעולם הישיבות כמי שמשקיעים את נפשם בכל תלמיד ומעמידים בני תורה מופלגים היודעים את התורה כולה בעיון ומתוך חתירה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

השבוע, חגגה הישיבה עשרים שנה להיווסדה, והנדיבים, שחלקם בוגרי הישיבה החליטו לתרום ספר תורה לכבוד המאורע החשוב.

לקראת המאורע, הגיעו רבני הישיבה לבתיהם של גדולי ישראל על מנת שיכתבו אות בספר התורה.

ראשי הישיבה התקבלו בחביבות מופלגת בבתיהם של מרן הגר"ח קנייבסקי, מרן הגרי"ג אדלשטיין, מרן הגר"ב פוברסקי ומרן הגר"ש שטיינמן. ראשי הישיבה הביאו איתם ספר 'חבורות' מיוחד שנכתב על ידי תלמידי הישיבה בזמן חורף האחרון על הסוגיות הנלמדות בישיבה.

גדולי ישראל עיינו ב'חבורות' והביעו קורת רוח מהשקיעות של הבחורים בלימוד, דבר הניכר מהחידו"ת שכתבו.

בהכנסת ספר התורה שיצאה מביתו של ראש הישיבה, הגר"ש פוטש, להיכל הישיבה, השתתפו ראש ישיבת עטרת ישראל מרן הגרב"מ אזרחי, מרן הראש"ל רבי יצחק יוסף, הגרש"ז פרלשטיין מרבני העיר בית שמש, אב"ד פ"ת הגר"י לרר, הגה"צ הגר"א רבינוביץ, ראשי ישיבות, רבנים, אישי ציבור וקהל רב.

בתום המעמד הגדול, קיבלו על עצמם בחורי הישיבה, להוסיף שעות לימוד לקראת חג הפורים וימי 'סוף הזמן' הממשמשים ובאים בכדי לשמור את רגעי ההתעלות לשבועות נוספים.

הכנסת ספר תורה לישיבת 'חכמי ירושלים'הכנסת ספר תורה לישיבת 'חכמי ירושלים'הכנסת ספר תורה לישיבת 'חכמי ירושלים'הכנסת ספר תורה לישיבת 'חכמי ירושלים'הכנסת ספר תורה לישיבת 'חכמי ירושלים'הכנסת ספר תורה לישיבת 'חכמי ירושלים'הכנסת ספר תורה לישיבת 'חכמי ירושלים'הכנסת ספר תורה לישיבת 'חכמי ירושלים'
איך למלא את מצבר החיים שלך? - הרב אליהו רבי
הילולת ה'בת עין' אצל המשפיע רבי מיילך בידרמן
הדף היומי מסכת נדרים דף מב
איך תהיה המאושר עלי אדמות? יוס'לה קמצן קדוש! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף מא
הסוד לכחות עצומים בכל בוקר מחדש! - הרב אליהו רבי
בני הישיבה פיזזו בהוצאת ספרו של ראש הישיבה
הדף היומי מסכת נדרים דף מ
תזהר לא להרוס לילד את החיים! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף לח