הרב נויגרשל: בית ספר ושמו קורונה

הקב"ה מקיים לאחרונה סדנא בכל רחבי העולם מול עיניהם המשתאות / המבוהלות / המפוחדות של בני האדם: סדנת קורונה

הרב נויגרשל:  בית ספר ושמו קורונה

בעולם מתקיימים קורסים, סדנאות וסמינריונים ושאר מסגרות עם שמות שונים ומשונים בהם מלמדים נושאים רבים ומגוונים.


הקב"ה מקיים לאחרונה סדנא בכל רחבי העולם מול עיניהם המשתאות / המבוהלות / המפוחדות של בני האדם: סדנת קורונה


הרבה לימודים ניתן ללמוד מהאירועים המפעימים שמתלווים למגפת הקורונה.

היום נלמד 3 לימודים:


א. היחס לזקני העם

ברצוני להאיר פה נקודה יפה עד מאד: כשעוברים על הסיכונים שיש במגפה לומדים כי בשונה ממגפות בשנים עברו שלא הבחינו בין צעיר לזקן ובין בריא לחולה והמחלות השונות (חולירע, המוות השחור, שחפת טיפוס) פגעו בכולם והרגו בכולם, מחלה זו, בצורתה הקשה והמסוכנת, מסכנת במיוחד זקנים וחולים,

וכמעט ורק אותם.


הסגרים, סגירת מוסדות, נעילת הכלכלה עד כדי סכנת קריסה, נעשו בעיקר כדי להגן על זקננו. כמה נאה

הדבר! וכמה מתאים לעם שיודע לא רק לכבד את זקניו בגלל העבר, ולא רק לכבדם כדי שיכבדו את המכבד כשיגיע לגיל זקנה, אלא בעיקר לראות את ערכם הגבוה ואת תרומתם לחברה בעצם קיומם. ככל שאדם מבוגר יותר הוא מנוסה יותר וחשיבותו גדלה והולכת. עם שיודע לכבד את זקניו הוא עם שעתידו לפניו.


מצלצלים באזנינו דבריו של ישעיהו הנביא: "והיה ביום ההוא יפקד ד' על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. ואספו אספה על בור וסגרו על מסגר ומרב ימים יפקדו. וחפרה החמה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד" (ישעיהו כד כא-כג)


ב. "קטן וגדול שם הוא" - אין לנו כלי מדידה למדוד חשיבותם של דברים

אין ספק כי מגפת הקורונה עצרה את העולם בצורה דרמטית שלא היתה כמותה מעולם. בעבר הלא רחוק דימינו כי את העולם יוכלו לעצור מעצורים בעלי מסה כבדת משקל, מלחמות גדולות, כלי נשק אימתניים, פצצות אטום וכדו'. והנה נגיף קטן בלתי נראה לעין, יצור מיקרוסקופי הוא זה שמשטה בכולנו ועוצר את

העולם.


למדנו כי הכל מתחיל מדברים פעוטי ערך. למדנו כי אין דברים קטנים מידי למי שמבין כיצד העולם פועל.

אמרו חז"ל כי לעתיד לבוא יצר הרע ייראה לפני הרשעים כחוט שערה ולפני הצדיקים כהר. אפשר להבין זאת שהרשעים ראו את היצר הרע כחוט השערה, מפני שהרשעים ראו בכל דבר גדול ונורא ככל שיהיה, חוט שערה! ומה כבר יכול הוא להשפיע... בסך הכל עבירה קטנה... מעשה זעיר וחסר חשיבות... ואילו הצדיקים ראו בכל דבר קטן כככל שיהיה 'הר' שיש להתחשב בו ויש להכיר בגודל ההשפעה שלו אם לטוב ואם למוטב. כי אין פרט במצווה, או להבדיל בעבירה, שיהיה קטן מכדי לזכות לתשומת לב מירבית מצידו של מי שמוגדר כצדיק.


ג. עליבות הדמוקרטיה הישראלית

העובדה שבעיצומו של המאבק כנגד האויב חסר הפנים הזה, מאבק שמחייב התלכדות של כל הכוחות, עסקו אלה האמורים להנהיג את המאבק במאבקי כוחות פנימיים חסרי טעם, בהקמת קואליציה תוך תככים בלתי פוסקים, ומאז ממשיכה ההנהגה להיות שסועה ולהתעסק בתרגילי מלל פוליטיים קטנים וחסרי טעם, ולהתפלש בנושאים זוטרים ושוליים, שאינם מעלים ואינם מורידים מאומה לאיש מהציבור הרחב, מראה

לאיזה שפל מנהיגותי יכולה דמוקרטיה הישראלית להוביל.


ומעל הכל, עצם העובדה שבעיצומו של משבר מחליפים את כל מערכת ניהול המשבר ולא בגלל שלא הצליח, אדרבה, ההצלחה האירה להם פנים, אלא בגלל "קדושת הבחירות" הפוליטיקה הקואליציה ושאר מילים שהופכות להיות ריקות מתוכן נוכח האיומים המאיימים עלינו, הרי גם שיעור זה על עליבותה של הדמוקרטיה ועל עליבותו של השלטון שהיא מניבה, מתווסף לכלל השיעורים.


(מאמר שפורסם לאחרונה מהרב מרדכי נויגרשל שליט"א במגזין 'במה')

אנימציה - ההבדל בין עולם בטישטוש לעולם בבהירות ...
מקבץ טורי דעה מאת גדי שולמן מירושלים
טור דעה: מה קורה כשמתחנפים לרשעים?
לא יזכר ולא יפקד: "בין הזמנים" במקורות של חז"ל
ההנהגה - הנהגת הדור והקהילה החרדית בארץ ישראל
גלרייה בלעדית • הכינרת ירדה במספר המטיילים • כהוראת גדולי הדור
תיעוד וגלריה: ליל ט"ו באב בכותל המערבי
בין הזמנים: אבא מול בחור ישיבה (דעה)
'תשעה באב – עבר' אך החורבן ממשיך לא רק מ'היהודים הבאים' גם מכמה 'יהודים הנמצאים'
זעקת הגרב"ש דויטש: "כשנצא מזה, יצטרכו לבנות את עולם התורה כמעט כמו אחרי השואה"
טור דעה: כיצד נזיל דמעה על חורבן בית המקדש?