גדולי ישראל במכתב חריף: "משנאי ה' נשאו ראש, עלינו להעתיר בתפילה"

גדולי ישראל, מועצת חכמי התורה, ראשי ישיבות, רבני ערים דיינים, יוצאים בקריאה חריפה נגד ממשלת הזדון וקוראים לציבור להרבות בתפילה בשעת פתיחת ההיכל לביטול ה...

גדולי ישראל במכתב חריף: "משנאי ה' נשאו ראש, עלינו להעתיר בתפילה" מרן הגר

גדולי ישראל, מועצת חכמי התורה, ראשי ישיבות, רבני ערים דיינים, יוצאים בקריאה חריפה נגד ממשלת הזדון וקוראים לציבור להרבות בתפילה בשעת פתיחת ההיכל לביטול הגזירות הנוראות של הממשלה בעקירת התורה.

גדולי ישראל בקריאתם מבקשים לזעוק מידי שבת בשבת בשעת פתיחת ההיכל כי רק ע"י תפילה הקב"ה יושיע אותנו מידי הקמים לכלותינו.

במכתבם פותחים גדולי ישראל שליט"א: אל אחינו בית ישראל ה' עליהם יחיו! עת צרה היא ליעקב וממנה ניוושע. נמצאים אנו בימים טרופים, גלות החושך כאשר משנאי השם נשאו ראש בממשלת זדון שכל מטרתה עקירת התורה וכל דבר שבקדושה, ואף הערימו בקשיים כלכליים בכדי להכביד על מוסדות התורה ולומדי התורה אשר הם מחזיקים העולם. ואף פוגעים בכשרות, גיור וכל דבר של תורה, ומחללים את קדושת שריד בית מקדשינו ותפארתינו. אוי לנו שכך עלתה בימינו".

במכתבם קוראים גדולי ישראל: "על כן בעת הזאת מוטל עלינו לעשות ההשתדלות, שזממם ח"ו לא יצלח, וקול התורה ושלטון ההלכה ימשיך ויפרח, ואין לנו קיום בעולמנו אלא בזכות תורתינו הקדושה.

בכל שבת בשעת פתיחת ההיכל נעתיר ונתפלל לצור כל העולמים שיחוס ויגן עלינו ויפר עצת הקמים לכלותינו ברוחניות וגשמיות וישלח לנו את משיח צדקנו ויסיר מעלינו גלות החושך וישפיע עלינו אור התורה וכל זממם לא יצלח ובזכות התעוררות התשובה והתפילה וחשבון מעשינו, ירחם ה' עלינו ובא לציון גואל מהרה".

על המכתב חתומים גדולי ישראל ובראשם נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן, חבר המועצת הגר"ש בעדני, הראשון לציון הרב עמאר, הגר"מ מאזוז ר"י כסא רחמים, המקובל הגר"ד בצרי ר"י השלום, חברי מועצת חכמי התורה הגר"א אלבז, הגר"ד יוסף, הגר"י כהן ר"י יקירי ירושלים, הגר"י רצאבי פוסק עדת תימן, הגר"ש מחפוד גאב"ד יורה דעה, הגר"מ מלכא רבה של אלעד, הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר, הגר"מ בן שמעון רבה של בני ברק, הגר"ח רבי, ועוד.

בימים אלה מופצת הקריאה בבתי הכנסיות ברחבי הארץ יחד עם תפילה מיוחדת לביטול גזירות לאור קריאתם של גדולי ישראל לזעוק ולהתריע בדבר הסכנה הנוראית של עקירת הדת והמסורת בכל התחומים הן בכשרות, גיוריים, נישואין וחילול הכותל שעלול להביא את המוני בית ישראל להתבוללות ומחיקת הזהות היהודית.

גדולי ישראל הכואבים על המצב ציינו כי על רבני וגבאי בית הכנסת להקפיד שבכל שבת תאמר תפילה זו להצלת כלל ישראל.

תפילה להצלת המצבתפילה להצלת המצב
"חסר זכות התורה": הרב אדלשטיין על אסונות בין הזמנים • צפו
עצות וסגולות לחינוך הילדים | הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א • צפו!
המגרש החיובי של החיים • צפו
מתי זוכה האדון בכסף שלושים השקלים של עבדו? • דף היומי
תקשיב מה ה' רוצה ממך - שיעור מרתק בפרשת עקב מאת הגר"י צמח שליט"א
הרב מיכאל לסרי - רק לטובה
"דרך אמונה - בחרתי": ישוב חרדי חדש הוקם בהרי יהודה • גלריה
הערב י''ט מנחם-אב יומ''ד רבא של רבי יהודה יחיאל • האזינו
"בושה לעם היהודי": משאית שופכת זבל בתוככי הר הבית מול מקום המקדש
מעמד יומא ט"ובא לרבנן בזוטשקא בראשות האדמו"ר • גלריה