התפללת? תפעיל מונה… • פרשת ואתחנן • צפו

הרב אליהו רבי: התפללת? תפעיל מונה…

התפללת? תפעיל מונה… • פרשת ואתחנן • צפו

התפללת? תפעיל מונה… | פרשת ואתחנן | הרב אליהו רבי

שלום וברכה מורי ורבותי!

ערב שבת שלום, שבת פרשת ואתחנן.

ובפרשתנו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו: "רַב לָךְ (דברים ג, כו) – לאחר שהתפללת אלי חמש מאות וחמש עשרה תפילות, אני מבקש ממך להפסיק להתפלל, כי בתפילה הבאה אני כבר אמור להיענות לך".

רק רגע! מה זאת אומרת?

חמש מאות ושש עשרה תפילות היו דרושות למשה רבינו כדי להיכנס לארץ ישראל?

חמש מאות וחמש עשרה תפילות הוא התפלל, בתפילה החמש מאות ושש עשרה הקדוש ברוך הוא עצר אותו.

זה אומר שבעצם נגזרה הבעיה הזו חמש מאות וחמש עשרה תפילות, שכאשר מגיעים יחד לתפילה החמש מאות ושש עשרה, יוצאים לאור גדול.

האם באמת יש בשמים מנין של תפילות שדרוש לכל צרה וצוקה?

התשובה היא חד משמעית: כן!

משה רבינו מלמד אותנו בפרשתנו, שהקדוש ברוך הוא קובע כמה תפילות קשורות לגאולה שלך:

בעוד כמה תפילות תצא מהצרה שלך, בעוד כמה תפילות תהיה בריא, בעוד כמה תפילות תתחתן, ובעוד כמה תפילות יהיו לך ילדים.

התפקיד שלך הוא בסך הכל להתפלל ולהתפלל ולהתפלל.

"קַוֵּה אֶל ה' חֲזַק וְיַאֲמֵץ לִבֶּךָ וְקַוֵּה אֶל ה'" (תהלים כז, יד).

אל תתיאש!

התחלת דרך מסוימת, ועדיין לא ראית את הישועה?

זה לא אומר שהתפילות שלך לא התקבלו, זה אומר בסך הכל שעדין לא הגעת לתפילה האחרונה.

רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, פגש אדם שאמר לו: "כבודו יתפלל בטובו על בני בן השלש שיהיה צדיק ותלמיד חכם".

אמר לו רבי חיים: "הבן שלך?", אמר לו: "כן", והרב ברך אותו.

כשהלך אותו אדם, ניגש מקורבו של הרב ושאל: "למה כבודו היה מופתע כל כך מהבקשה שלו?".

אמר לו הרב: "על האדם הזה אני מתפלל כבר למעלה מעשר שנים שיהיו לו ילדים, רק עכשיו אני שומע שכבר שלוש שנים יש לו ילד, והוא לא בא לדווח לי על כך".

ואני שואל אתכם, רבי חיים קניבסקי, הצדיק הגדול והקדוש הזה, עשר שנים מתפלל על אדם אחר שיהיו לו ילדים.

האם כאשר הרב מברך אותו פעם אחת או פעמיים "ברכה והצלחה", וזה לא עבד, זה לא אומר שהרב הוא לא הכתובת לפתור את הבעיה שלו?

התשובה היא חד משמעית: לא!

גם עשר שנים פותחות נתיב.

כל יום ויום, וכל תפילה ותפילה מקרבות אותך לגאולה.

אם זה נכון אצל גדולי ישראל שלא מתייאשים מתפילה אחר תפילה, על אחת כמה וכמה שזה נכון לגבי כל אחד ואחד מאתנו.

תפילה נוספת ותפילה נוספת, עד לרגע של הגאולה השלמה והאמתית, הפרטית והכללית, בעזרת ה' יתברך ובישועתו.

וברוכים תהיו!

מדוע רצה אחי היבם בפומבדיתא לפסול את היבמה? • דף היומי
מעמד לגיונו של מלך: חלוקת מטבעות לבוני ומקימי המרכז עולמי ויזניץ
דינר "מקושרים לדורות" לבנין קהל ישועות משה ויזניץ ביתר | גלריה
הושלמו ההכנות לקראת שני ימי ראש השנה במוסקבה | גלריה
הבעל תוקע של הבעל שם טוב | סיפורי הבעש"ט | הגר"י צמח שליט"א
הדף היומי מסכת כתובות דף פ
להתבונן בגדולת הבורא! שיעור מרתק מאת הרב ישראל משה שליט"א
הבטחות אחרית הימים | הרב יחזקאל צמח שליט"א
מסר קצר לראש השנה תשפ״ג • הרב אשר וייס
עבירה גוררת עבירה • פרשת נצבים • צפו