בד"ה: נפטר הרב שלום רצון זצ”ל

אבל בראש העין: הלך לבית עולמו מנגיף הקורונה הרב שלום רצון זצ”ל, מזקני ראש העין ותלמידו של הגר”ע בסיס זצוק”ל

בד"ה: נפטר הרב שלום רצון זצ”ל

אבל בראש העין: היום הלך לבית עולמו מנגיף הקורונה הרב הצדיק רבי שלום רצון זצ”ל, מזקני ראש העין ומי שהיה מקורב רבות בשנים לרבי עזריה בסיס זצ”ל. כבן 75 בפטירתו.

הגאון רבי יחיאל בסיס שליט”א בנו ממשיך דרכו של רבה של ראש העין, הגר”ע בסיס זצ”ל, אומר בשיחה ל’המאורות’: הרב שלום זצ”ל, היה מראשוני התלמידים של אאמו”ר זצ”ל. אביו היה תלמידו של סבי מארי יחיא בסיס, והוא ראה באאמו”ר כממשיך דרכו של אביו. בכל עניין היה מתייעץ עם אאמו”ר, והיה נשמע להוראותיו. כמו כן, הוא הקים בחצר ביתו בית כנסת ‘סוכת שלום’, בנוסח שאמי, וכל בעיה ושאלה, היו שואלים את אאמו”ר והיה מבטל דעתו ומקבל דעת תורה”. כזה היה רבי שלום.

מלבד זאת, המנוח נודע באהבתו לתלמידי חכמים, היה עניו גדול, והתנהג בצניעות וביישנות. היה מתכופף גם לפני הקטנים ממנו.

על אף שהיה בעל בית כנסת לא השתרר על הציבור, והיה מתנהג כאילו הוא אורח ולא בעל הבית. מקומו היה בצד ולא במזרח.

היה ירא שמים בתכלית, קובע עיתים לתורה תמידין כסדרן, זהיר בקלה כבחמורה, היה מגיע בקביעות לשיעורים של מורו ורבו המובהק הגר”ע בסיס זצ”ל רבה של ראש העין בימי שישי.

היה אהוב על הציבור, גידל את בניו בדרך התורה והיראה, זכה והקים משפחה לתפארת כשבניו ונכדיו מחובשי בית המדרש ובני ובוגרי הישיבות הקדושות, כולם זרע ברך השם.

הלווייתו תתקיים מחר בבית העלמין בראש העין.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים אמן.

שלום רצון
הדף היומי מסכת פסחים דף צז
הרב מיכאל לסרי - מגילת אסתר
דבר תורה לפרשת תצוה מח"כ בוסו
המתכון היחיד לשלום בית • צפו
דבר תורה לפרשת משפטים מח"כ בוסו
הדף היומי מסכת פסחים דף צו
א וורט אויף פורים • הרב אשר וייס
הגרי"ח אוהב ציון: סגולות יום הפורים • צפו
מסר קצר לפרשת זכור • הרב אשר וייס
הרב מיכאל לסרי - מסר לפרשת תצווה פורים