תעודה נדירה מימי בית המקדש הראשון הוחזרה לישראל

מדובר בפריט נדיר, שלא היה ידוע קודם לכן • ברשות העתיקות ציינו כי לפי הכתוב, נראה כי מדובר בשריד של מכתב ובו הוראות לנמען

תעודה נדירה מימי בית המקדש הראשון הוחזרה לישראל

תעודה נדירה ביותר מימי בית המקדש הראשון הוחזרה לידי מדינת ישראל במבצע מודיעיני. כך התפרסם ב'ישראל היום'.

באוצרות המדינה קיימים רק שלושה פפירוסים מתקופה זו. התעודה, שחזרה לישראל הודות לשיתוף פעולה של היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות, פרופ' שמואל אחיטוב, חתן פרס ישראל למקרא, משרד התרבות והספורט ומשרד ירושלים ומורשת, תפורסם לראשונה לקהל הרחב בכנס מדבר יהודה ה-1, שיתקיים ביום חמישי הבא במוזיאון ארצות המקרא בירושלים.

במאמץ מודיעיני, הצליחה היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות, בשיתוף פרופ' שמואל אחיטוב, חתן פרס ישראל למקרא, ובסיוע משרד התרבות והספורט ומשרד ירושלים ומורשת, להחזיר לחזקתה של מדינת ישראל תעודה כתובה על גבי פפירוס מימי בית המקדש הראשון, כתובה בכתב עברי קדום, שמקורה המשוער באחת ממערות מדבר יהודה.

מדובר בפריט נדיר, שלא היה ידוע קודם לכן. התעודה כוללת ארבע שורות קטועות, ובראשיתה מופיעות המילים "לישמעאל תשל[ח]...". ברשות העתיקות ציינו כי לפי הכתוב, נראה כי מדובר בשריד של מכתב ובו הוראות לנמען. הוצע לתארך את 'פפירוס ישמעאל' למאות 7–6 לפסה"נ, ובכך התעודה מצטרפת לשתי תעודות בלבד המצויות בידי מדינת ישראל מתקופה זו. מקור כל השלוש במדבר יהודה, המאופיין באקלים יבש, שאפשר את השתמרות הפפירוס.

הפרשה החלה עם פטירתה של חוקרת הכתב העברי ד"ר עדה ירדני ז"ל, ביוני 2018. כתב יד שעליו עמלה ואשר לא הספיקה להשלים, הועבר לידי פרופ' שמואל אחיטוב, לצורך קידום הבאתו לדפוס. כשבדק אחיטוב את כתב היד, הוא הופתע לגלות כי מופיע בו תצלום ופענוח ראשוני של תעודה נדירה מימי בית המקדש הראשון, שלא הייתה ידועה. בעקבות זאת, החל מאמץ משותף של היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות ופרופ' אחיטוב, לאתר את מחזיק הפריט ואת מיקומו.

הפעולה המודיעינית צלחה, ואותר מחזיק הפפירוס, תושב מונטנה בארה"ב. הוא סיפר כי הפפירוס ניתן לאימו בשנת 1965 בעת ביקורה בארץ-ישראל על ידי יוסף סע'אד, שהיה אוצר מוזיאון רוקפלר בירושלים, וחליל איסכנדר קנדו, סוחר עתיקות מוכר מבית לחם, אשר מכר בעבר אלפי קטעי מגילות מדבר יהודה. כשחזרה התיירת מביקורה בישראל לארה"ב, הושם הפריט במסגרת זכוכית. על מנת לשכנע את מחזיק התעודה להעביר אותה לידי ישראל, כך שזו תחזור לידי המדינה ותשמר בתנאים נאותים המתאימים לממצא כה עדין, הוזמן מחזיק התעודה להתרשם ממעבדת השימור של יחידת מגילות מדבר יהודה של רשות העתיקות בירושלים.

בסיום הביקור, השתכנע כי אכן זהו המקום הראוי ביותר לשימור ולמחקר של התעודה הנדירה, והוא מסר אותה לרשות העתיקות. יחידת המגילות של רשות העתיקות שימרה את התעודה, ותיעדה אותה במערכת המולטי-ספקטרלית החדשנית, המשמשת לתיעוד וניטור מצב המגילות. במטרה לבדוק את אמינות הפריט, נשלחה דגימה ממנו לבדיקת תיארוך רדיומטרי במכון ויצמן. בבדיקה התקבל תיארוך התואם את הקביעה הפליאוגרפית (לפי סוג הכתב), ובכך התחזקה הסברה כי אכן מדובר בתעודה משלהי ימי בית המקדש הראשון.

הפריט נחקר מדעית על ידי פרופ' אחיטוב, ואת ממצאיו הוא עתיד להציג ביום חמישי הבא, בכנס ׳מדבר יהודה ה-1׳ של רשות העתיקות, אשר יתקיים במוזיאון ארצות המקרא בירושלים. פרופ' שמואל אחיטוב ציין כי: ״השם ישמעאל, הנזכר בתעודה, היה שם נפוץ בתקופת המקרא, שמשמעותו "ישמע האל". השם מופיע לראשונה בתנ"ך כשם בנו של אברהם והגר, ולאחר מכן נזכר כשמם הפרטי של אישים שונים במקרא, ובהם גם ישמעאל בן נתניהו, שרצח את גדליהו בן אחיקם.

השם מופיע בממצא הפליאוגרפי של ימי בית ראשון, בין היתר, כשמם של פקידים במנהל ממלכת יהודה, על גבי בולות (טביעות חותם על פיסות חומר) אשר חתמו תעודות ממלכתיות, כדוגמת בולת "לישמעאל בן המלך".

נראה כי תעודה זו שימשה כאישור משלוח מישמעאל או אליו״. ד"ר ג'ו עוזיאל, מנהל יחידת מגילות מדבר יהודה ברשות העתיקות: ״בשלהי ימי בית ראשון, ידיעת קרוא וכתוב הייתה דבר נפוץ.

אנחנו מכירים ממצאים רבים המעידים על כך, בהם אוספי אוסטרקונים (תעודות שנכתבו על גבי חרסים) וטביעות חותם שהתגלו במרכזים עירוניים שונים - כולל ירושלים, בירת הממלכה. אולם תעודות, העשויות חומרים אורגניים –כגון פפירוסים, לא השתמרו כמעט בכלל.

כדי לסבר את האוזן – מימי בית שני, יש לנו אלפי קטעי מגילות. אבל מימי בית ראשון – יש אך ורק שלוש תעודות, כולל זו האחרונה. כל תעודה כזו, שופכת אור נוסף על האוריינות והמינהל של ימי הבית הראשון״.

"לעצור את שוד נכסי המורשת כיום במדבר"

ד״ר איתן קליין, סגן מנהל היחידה למניעת שוד ברשות עתיקות: ״החזרת תעודה זו לידי מדינת ישראל, היא חלק מהמאמץ המתמשך בו נוקטת היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות להגן ולשמור על נכסי המורשת התרבותית של מדינת ישראל, השייכים לכל אזרחי המדינה, ומספרים את סיפור המורשת ההיסטורית של ארץ-ישראל ותושביה לאורך התקופות. מקומו החוקי והראוי של פריט זה, הוא ביחידת מגילות מדבר יהודה של רשות העתיקות, ואנו עושים כל מאמץ על מנת לשים ידינו על קטעי מגילות נוספים המצויים בחו"ל ולהחזירם לידי מדינת ישראל״.

שר התרבות והספורט חילי טרופר: "היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות פועלת במרץ על מנת למגר את תופעת שוד העתיקות. זאת, כדי שנוכל להתרשם כולנו מהנכסים הלאומיים של הארץ, ללמוד, ולהעמיק את שורשינו".

שר הבינוי והשיכון ירושלים ומורשת, זאב אלקין: ״התגלית החשובה מצטרפת לשורת תגליות ארכיאולוגיות וממצאים רבים שנמצאו בשנים האחרונות באזור מדבר יהודה, כמו מגילות מדבר יהודה. נמשיך לחזק ולחבר את הציבור לסיפורי המורשת הלאומית של עם ישראל שנחשפים במערות המדבר, בסלעי הגולן ובכל פינה בארץ״.

אלי אסקוזידו, מנהל רשות העתיקות: "החזרת התעודה הנדירה לידי ישראל, היא חלק ממהלך כולל, שמובילה רשות העתיקות, שנועד מחד - למנוע סחר במגילות שנשדדו בעבר ממדבר יהודה, ומאידך – לעצור את שוד נכסי המורשת כיום במדבר. כחלק מאמץ זה, יזמה רשות העתיקות את סקר מערות מדבר יהודה, שהחזיר את המשילות הישראלית באזור, ופורס מטריה אכפתית ומחקרית על פריטי המורשת התרבותית המצויים במערות מדבר יהודה".

כאמור, סיפור התעודה יוצג לראשונה בכנס מדבר יהודה ה-1 ביום חמישי הבא במוזיאון ארצות המקרא בירושלים. במסגרת הכנס הקרוב, הפתוח לקהל הרחב ללא תשלום, יוצגו ממצאים ומחקרים חשובים, שערכה רשות העתיקות במדבר יהודה בשנים האחרונות, זאת כחלק מפרויקט מערות מדבר יהודה המחודש.

מדובר בפריט נדיר, שלא היה ידוע קודם לכן
הרסיס שחדר לספר התהילים נעצר במילים: "נפשנו כציפור נמלטה"
הנער אלחנן ביטון שנפצעו קשה בפיגוע - שוחרר לביתו
כביש 6 ייחסם השבוע ממחלף חורשים למחלף ניצני עוז בשני הכיוונים
המשטרה פעלה נגד חשודים אשר נהגו בפראות בשטחים חקלאיים
משטרת בת-ים עצרה בסוף השבוע חוליית גנבי כלי רכב בעיר
המשטרה אכפה אזרחים המטפלים ברכבם במוסכים באזור יו"ש
רוכב אופנוע נהרג בתאונה בכביש 531
התחזית: מעונן חלקית, הטמפרטורות יעלו
צוותי רכבת ישראל התגברו על התקלה במערכת האיתות
בשל תקלת איתות ארצית ברכבת ישראל: הרכבות הראשונות ייצאו מאוחר