צפו: הרב דב קוק מספר על השמש המיתולוגי

הרב דב קוק מספר על השמש המיתולוגי של בית הכנסת הגדול בטבריה - לא אני מעלה לתורה משמים מעלים אותם

צפו: הרב דב קוק מספר על השמש המיתולוגי

ר' יצחק פליפ זצ"ל שימש שנים על גבי שנים כשמש בית הכנסת הגדול, המקום בו נמצאת ישיבתו של הרב דב קוק שליט"א.

באותה תקופה בבית הכנסת הגדול היה מנין נץ עם הרב דב קוק, הרב היה מתחיל את התפילה בנץ עם המנין הראשון, וכאשר כל מתפללי הנץ סיימו את תפילתם היה את המנין השני של השעה שמונה, ואז בספר תורה הרב קוק היה מסיים את תפילת שחרית וקורא בתורה במנין השני, ולאחר מכן מתחיל איתם תפילת מוסף ומסיים הרבה לאחר שאחרון המתפללים כבר עזב את בית הכנסת.

לימים סיפר פעם הרב קוק שליט"א עובדה מעניינת על ר' יצחק פיליפ זצ"ל.

ר' יצחק היה מעלה לתורה את המתפללים בשבת קודש, ובכל פעם שהיו שואלים אותו מה הכללים שלך, לפי מה אתה קובע מה יעלה היום לתורה?

היה משיב ר' יצחק: לא אני מעלה לתורה, אני קורא להם, משמים מעלים אותם.

ר' יצחק פיליפ הסתלק בי' אדר תשס"ו ונטמן בבית העלמין הישן בעיה"ק טבריה.

לימים שהתפתחה הישיבה ונפתח חדר אוכל, הרב קרא למקום "ויזרע יצחק" על שמו של הגבאי המיתולוגי ר' יצחק פיליפ זצ"ל.

ת.נ.צ.ב.ה

הרב דב קוק מספר על השמש המיתולוגי של בית הכנסת הגדול בטבריה

הדף היומי מסכת פסחים דף קד
הרב מיכאל לסרי - מה גורם
הילולת צדיקים: הרב רבי אלימלך מליז'נסק זצ''ל
זקן הפוסקים: "על כל אחד לקרוע לבבו על צער השכינה"
פרשה ופירשה: הרב ברוך רוזנבלום - פרשת כי תשא תשפ"א • צפו
דבר תורה לפרשת כי תשא מח"כ בוסו
פרשת כי תשא תשפ"א • הרב אשר וייס
פנינה יקרה: מעלת פרה אדומה
מתכון מנצח לזוגיות מושלמת • צפו
האם יש חובה לשמוע את פרשת פרה • הלכה יומית