ועדת הכספים אישרה את החוק להעלאת גיל הפרישה לנשים לגיל 65

ועדת הכספים בראשות ח"כ אלכס קושניר אישרה את החוק לצמצום פערים מגדריים בשוק העבודה והעלאת גיל הפרישה לנשים, במסגרת פרק ה' שבחוק ההסדרים. במסגרת הצעת החוק...

ועדת הכספים אישרה את החוק להעלאת גיל הפרישה לנשים לגיל 65 יו''ר וועדת הכספים ח''כ אלכס קושניר

ועדת הכספים בראשות ח"כ אלכס קושניר אישרה את החוק לצמצום פערים מגדריים בשוק העבודה והעלאת גיל הפרישה לנשים, במסגרת פרק ה' שבחוק ההסדרים. במסגרת הצעת החוק, יועלה גיל הפרישה לנשים מגיל 62 לגיל 65, על פני 11 שנים.

הצעדים השונים שנקבעו בחוק שיכנס לתוקף בינואר 2022 ומוטבו ע"י הוועדה וחברות הכנסת שעסקו בנושא, לצורך מניעת פגיעה בנשים על רקע העלאת גיל הפרישה:

הכפלת התוספת למענק העבודה: מענק עבודה היא תוספת הכנסה שמשולמת על ידי רשות המיסים לשכירים ולעצמאים שהכנסתם נמוכה. מטרת המענק היא לתמרץ את ההשתתפות בשוק העבודה, לתמוך בעובדים בעלי הכנסה נמוכה ולצמצם פערים כלכליים-חברתיים.

העלאת גיל הפרישה של נשים עשויה להשפיע לשלילה על נשים מבוגרות המבקשות להשתלב בשוק העבודה, על מנת להעמיד מענים ראויים לנשים אלה, קובע החוק, לצד צעדים נוספים, את הגדלת סכום מענק העבודה והרחבת טווח ההכנסה המזכה במענק, לנשים בגילאי 67-60.

סך העלות של הרחבת המענק כפי שאושרה בממשלה הייתה 130 מיליון ₪, וההסכמה עם חברות הכנסת הכפילה את התקצוב לצעד זה והעמידה אותו על 260 מיליון ₪.

הארכת דמי האבטלה: תוארך תקופת הזכאות המרבית לקבלת דמי אבטלה לנשים מעל גיל 60 ב-125 ימים מ-175 ימים ל-300 ימים, על מנת לאפשר לנשים להקדים את תקופת הפרישה שלהן מבלי להיפגע כלכלית. עוד נקבע בסיכום עם חברות הכנסת כי אישה שנפלטת משוק העבודה לפני גיל 60, מגיל 57 ומעלה - תקבל לצד 7 חודשי דמי אבטלה בדומה לכל אדם שנפלט משוק העבודה, עוד 5 חודשים נוספים בתקרה של עד 4,000 ₪ בחודש.

במטרה לתת מענה לקבוצות אוכלוסייה נוספות שעלולות להיפגע, יינתן בנוסף מענק מעבר להעלאת גיל הפרישה בסכום של עד 4,000 ₪ לנשים שאינן עובדות ואינן בחל"ת מיוזמתן, בין הגילאים 62 עד 62 ו-4 חודשים. לדרישת הוועדה נקבע כי המוסד לביטוח לאומי יזום פנייה לזכאיות, על מנת שימצו את זכותן, וכן כי הן יוכלו למצות אותו עד שנתיים לאחר שעמדו בתנאיו.

הגדלת הדיסריגארד לנשים שמעל גיל פרישה- מסכום של 6,000 ₪ כיום לסכום של 7,750 ₪.

סיוע למקבלות הבטחת הכנסה - בגובה של 700 ₪ לחודש לתקופה של עד 18 חודשים עבור נשים שיגיעו לגיל 62 בשנים הקרובות.

בנוסף נקבע לדרישת הוועדה, כי נשים מעל גיל 62 שנדחתה להן הזכאות לקצבת הזקנה נוכח העלאת גיל הפרישה, יהיו זכאיות ב-4 השנים הקרובות לחלק מההטבות הנלוות לקצבה: הנחה בחשמל, מים, תרופות, ארנונה ותחבורה.

בנוסף נקבע לדרישת חברות הכנסת וחברי הוועדה בחוק כי במסגרת תקציב המדינה יוקצו בכל שנה 82.5 מיליון ₪ למימון הכשרות מקצועיות לנשים בגילאים 50 עד 67.

עוד נקבע כי לשם בקרה ומעקב בכל שנה החל משנת 2023 יוגש דו"ח לוועדת הכספים, הוועדה למעמד האישה והוועדה לשוויון מגדרי בכנסת, ובו יפורטו השפעת השינוי בגיל הפרישה על הכנסות נשים שגיל פרישתן נדחה, נתונים על השתתפותן של נשים אלה בשוק העבודה, הזדקקות של נשים אלה לגמלאות שמשלם המוסד לביטוח לאומי, וכן לעניין ביצוע הכשרות מקצועיות, והיקף השתתפותן נשים בשוק העבודה לאחר שהשתתפו בהכשרות, וכן יוגשו נתונים לגבי שינוי במדד העוני לעניין נשים בגילאים הרלוונטיים, ונתונים נוספים. בנוסף נקבע כי ועדת הכספים תקיים דיון לעניין הנתונים שהוגשו אליה, אחת לשנה.

בנוסף סוכם כי במסגרת החלטת ממשלה מקבילה, יועמדו כלים ותקציבים משמעותיים להכשרות מקצועיות לנשים בגילאים הרלוונטיים. בנוסף סוכם כי מידע לגבי המענק והגשת תביעות במסגרת החוק, יונגש בשפות עברית, ערבית, אמהרית ורוסית.

בנוסף נקבע כי כלל החוק יחול גם על עצמאיות, למעט פרק דמי האבטלה שאינו רלוונטי למגזר זה. במהלך הדיונים הוצג כי עלות סך הכלים מגיע לקרוב למיליארד ₪, כאשר מאות מיליונים נגזרים מהשיפורים שנעשו בוועדת הכספים ובכנסת.

במהלך הדיונים הודה יו"ר הוועדה לחברות הכנסת שסייעו להגיע להסכמות השונות: חברות הכנסת מיכל רוזין, נעמה לזימי, ג׳ידא רינאוי זועבי, אפרת רייטן, אימן חטיב יאסין, נירה שפק וטטיאנה מזרסקי.

הדילמה הגדולה של נתניהו: מי יהיה שר האוצר הבא?
הממשלה אישרה את ההסכם הימי בין ישראל ללבנון
מחטף של הרגע האחרון? יו"ר הכנסת אישר דיון מיוחד בנושא העברת כספים
לאחר משא ומתן: הוסכם השכר לעובדי הוראה
ישראל ולבנון הגיעו להסכם על הקו הימי
לראשונה: מדינת ישראל מתיישרת לפי התקן האירופאי בתחום המזון
לכבוד החג: עלייה של 18% בהוצאות האשראי
תוכנית לפיד: להעביר את הסכם הגבול הימי עם לבנון לאישור סודי
פורום הנגב: הממשלה אישרה הקמת מנגנון אזורי
תקדים היסטורי: קורס ראשון של הכשרת חרדים למנהלי עבודה נפתח אתמול