גדולי ישראל במכתב חיזוק ללימוד התורה בחנוכה

מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א ומרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א מחר ביתד במכתב חיזוק ללימוד התורה בחנוכה: "בימי מלכות יון הרשעה גזרו היונים על...

גדולי ישראל במכתב חיזוק ללימוד התורה בחנוכה

מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א ומרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א מחר ביתד במכתב חיזוק ללימוד התורה בחנוכה: "בימי מלכות יון הרשעה גזרו היונים על ישראל להשכיחם תורתך ואף בזמננו קמים עלינו ורוצים לעקור ולבטל את כל הקדוש והיקר לישראל, ויש בזה חילול השם, לכן מחויבים אנו להוסיף זכויות ולהתחזק בפרט בהתמדת לימוד התורה".

עוד כותבים: "והנה אף בזמננו קמים עלינו ורוצים לעקור ולבטל את כל הקדוש והיקר לישראל, ויש בזה חילול השם, לכן מחויבים אנו להוסיף זכויות ולהתחזק בכל הדברים הצריכים חיזוק, ולהרבות בכבוד התורה וגדוליה, ולא ח"ו להיפך שיש בזה חילול השם".

גדולי ישראל מוסיפים לסיום כי: "בפרט יש להתחזק בהתמדת לימוד התורה, וכמ"ש השל"ה הק' "כי היוונים חשבו לבטל תורה ומצוות, אם כן הימים הקודשים האלו ראויים ביותר להתמדת תורה מבשארי ימים". ועל ידי שכל אחד יראה להתחזק כפי יכולתו בשקידת התורה, יתרבה כבוד שמים בעולם, ונזכה לישועת השם במהרה".

מרן שר התורה, הגר''י קנייבסקי בלימוד התורה
ימי הנופש ובין הזמנים • הרב אשר וייס
פנינה יקרה: איך משה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל
האדמו"ר מלעלוב באמירת הקינות בתשעה באב ובתפילה בכותל • גלריה
תשעה באב באשלג • גלריה
בני בכורי ישראל - מעלת עם ישראל בזמן הגאולה | הגר"י צמח שליט"א
אמירת הקינות וקידוש לבנה מוצאי צום תשעה באב בקרעטשניף • גלריה
הכח לעבור כל משבר! • צפו
כיצד היה עלול להסתיים סיפורם של חנניה מישאל ועזריה? • דף היומי
מקים צרכניית פוניבז' נפטר: הרב יוסף מאיר הכהן דויטש ז"ל
ראש ישיבת קרית מלך רבי יעקב קרפ באמירת הקינות בהיכל הישיבה‎‎