גם אתה קבלת רמז משמים? • צפו

הרב אליהו רבי: גם אתה קבלת רמז משמים?

גם אתה קבלת רמז משמים? • צפו

גם אתה קבלת רמז משמים? | הרב אליהו רבי

שלום וברכה מורי ורבותי!

ערב שבת שלום, שבת פרשת מקץ!

ובפרשתנו פרעה ישן, חלום שני חלומות, על פרות ועל שיבולים, שהגדולות והשמנות נבלעות על ידי הרזות והדקות, ומבקש מכל חרטומי מצרים וחכמיה לפתור לו את החלום, והפסוק אומר: "וְאֵין פּוֹתֵר אוֹתָם לְפַרְעֹה" (בראשית מא, ח).

מסביר רש"י במקום בשם המדרש, לפרעה לא היה מי שיפתור, אולם פתרו רבים פתרונות שלא נפתרו ולא מצאו חן באוזניו של פרעה. כלומר, אמרו כל מיני פתרונות מוזרים שפרעה אמר: "אני לא מאמין שהפתרון הזה נכון לגבי".

אחד הפתרונות היה, שבע בנות תוליד ושבע בנות ימותו לך, פרעה אמר: "לא מקובל עלי הפתרון הזה". מה הפריע לפרעה בפתרון שבע הבנות שיוליד ושימותו לו?

דבר אחד בלבד! אמר להם פרעה: "חברים, אני מלך! וכאשר חלום מגיע לסמן משהו למלך, הוא לא בא לסמן לו משהו על חייו האישיים, הוא בא לסמן לו משהו על חיי המלכות שלו, וכל עוד שאין ביטוי לפתרון שלכם בחיי המלכות שלי, הרי שהפתרון איננו פתרון".

לא תוכלו לספר לי סיפורים על חיי האישיים, לא על כסף, לא על כבוד, לא על בנים ולא על בנות, כאשר זה לא מגיע לחיי המלוכה שלי, כי אם מלך קיבל רמז משמים, זה אמור להיות משהו שקשור למלכותו ולממלכתו ולא משהו ששייך אליו אישית.

זו היתה חכמתו הנבונה של פרעה, שחולקים חכמי ישראל האם הוא אותו אחד שלאחר מכן מרד ופגע בעם ישראל, או אחר. אך בכל מקום, היום הוא היה אותו אדם חכם שדיבר לענין, למה הוא דיבר לענין?

כי אם יש מישהו מסביבך, כל מה שנוגע אליך, נוגע גם לגביו.

גם אתם! אם אתה או אבא או את אמא, דוד או דודה, אחין או אחינית, לא משנה מי נמצא בסביבה שלך, אם יש מישהו שמושפע ממך, יש לך אחריות כלפיו, כל החלטה שלך אמורה להיות החלטה שנוגעת לכל הסובבים אותך, לעולם אל תתעלם מהסובבים ותתיחס לכל דבר כאילו אתה נמצא כאן לבד כי זה שקר.

זה אפילו שחיתות, זה לא נכון!

כל החלטה שנוגעת לגביך, משפיעה על הסובבים אותך, ורק לאחר שתוודא במאת האחוזים שהיא מתאימה לכולם, תהיה לך את הזכות לקבל את אותה החלטה.

וברוכים תהיו!

אסור לכבס בערב שבת? הלכות שבת מאת הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הצעת חוק: להחליש את הרבנות בבחירת הרב הראשי
שר התורה מזהיר: "מי יודע איזה צרות יגיעו מזה"
הדף היומי מסכת מועד קטן דף טז
נבחנו על 12,000 דפים ומשניות: גלריה מהמעמד לכבוד התורה בסאטמר
איך לזכות לקדושה? שיעור מיוחד מאת הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הדף היומי מסכת מועד קטן דף טו
איך ללמוד תורה נכון? פרשת משפטים • הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הדף היומי מסכת מועד קטן דף יד
הדף היומי מסכת מועד קטן דף יג