שבת חנוכה: גדול ישראל קוראים לקבל את השבת מוקדם

בקול הקורא שהוציא נשיא מועצת חכמי התורה הרב שלום כהן עם גדולי ישראל, קוראים מרנן ורבנן לציבור הרחב להקדים את הנסיעה בימי שישי ביציאות מחוץ לעיר ובפרט בי...

שבת חנוכה: גדול ישראל קוראים לקבל את השבת מוקדם ח''כ אבוטבול מחתים את גדולי ישראל והרבנים על המכתבח''כ אבוטבול מחתים את גדולי ישראל והרבנים על המכתבח''כ אבוטבול מחתים את גדולי ישראל והרבנים על המכתבח''כ אבוטבול מחתים את גדולי ישראל והרבנים על המכתבח''כ אבוטבול מחתים את גדולי ישראל והרבנים על המכתבח''כ אבוטבול מחתים את גדולי ישראל והרבנים על המכתבח''כ אבוטבול מחתים את גדולי ישראל והרבנים על המכתב

בקול הקורא שהוציא נשיא מועצת חכמי התורה הרב שלום כהן עם גדולי ישראל, קוראים מרנן ורבנן לציבור הרחב להקדים את הנסיעה בימי שישי ביציאות מחוץ לעיר ובפרט בימי שישי של החורף.

כמו״כ גדולי ישראל קוראים לא לקנות מעסקים ולא לבקר באתרים או ללכת לנופשים במקומות ועסקים המחללים את השבת ובכך ח״ו מסייעים לעוברי עבירה.

גדולי ישראל אמרו: "איתא במדרש (ויקרא רבא, ג', א') "אין ישראל נגאלין אלא בזכות שבת" שנאמר "בשובה ונחת תושעון" (ישעיה ל', טו'), והנה בעוה"ר כאשר אויבי התורה נשאו ראש ומבקשים לעקור הקדושה בעם ישראל ולפגוע בכבוד השבת אשר 'אות היא ביני וביניכם', ומוטלת עלינו החובה לעשות כל שבידינו להתחזק בשמירתה ולהביא את דבר ה' במעלת וסגולת השבת לאחינו שלא זכו לאורה".

אחר זאת, מחזקים מרנן ורבנן שליט"א את החשיבות המיוחדת בשבתות החורף: "ובפרט יש להתחזק בימים אלו ימי שבתות החורף הארוכות בהם כניסת השבת מוקדמת להקפיד ולהיזהר ביותר שלא יגיעו לידי מכשול ח"ו, והיוצאים מביתם לשבות בעיר אחרת יעשו זאת בשעה מוקדמת ביותר שלא יגיעו אף לא לחשש חילול השבת וחילול ש"ש".

בהמשך מדגישים את החשיבות שלא לבקר או לרכוש באתרים וחנויות שפותחים בשבת, שיש בכך בבחינת 'מסייעים לעוברי עבירה', ואף קוראים למנהלי מוסדות להקפיד על כך בעת שיוצאים לטיולים עם התלמידים, וכך כותבים מרנן ורבנן: "כן מוטלת חובה קדושה על יראי ה' וחושבי שמו להימנע מלבקר באתרים ומקומות שאינם שומרים השבת כהלכתה ובמקומות שאינם מקפידים בגדרי הצניעות ה"י ולא לפרנסם כלל, אף אם הדבר כרוך בטרחה מרובה והוצאות יתירות, ומכאן קריאה לכל מנהלי מוסדות החינוך ומארגני ימי נופש להדיר רגלם ממקומות אלו ויש להקפיד בכך מאוד ואין מזרזין אלא למזורזין".

על מכתבו של חכם שלום הכהן - המופנה גם לח״כ הרב משה אבוטבול יו״ר השדולה למען שמירת השבת בכנסת - חתומים עוד לצידו גם שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, הראשון לציון הרב יצחק יוסף הרב הראשי לישראל.

כמו״כ הצטרפו כל חברי מועצת חכמי התורה: הגאון הגדול, זקן המועצת הרב שמעון בעדני, הרב ראובן אלבז, הרב דוד יוסף, הרב משה מאיה, וכן חברי מועצת גדולי התורה: ראש ישיבת חברון ר' דוד כהן, ראש ישיבת עטרת ישראל הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, רבה של רמת אלחנן ר' יצחק זילברשטיין, האדמורים מויזניץ, מצאנז, מביאלה, מבויאן, מלעלוב, מויזניץ בית שמש.

כמו״כ חתמו על קול הקורא הרב יצחק רצאבי, הרב בן ציון מוצפי, הרב יעקב שיכנזי, הרב משה צדקה והרב שלמה מחפוד.

ח״כ משה אבוטבול (ש״ס) יו״ר השדולה למען שמירת השבת בכנסת בתגובה: ״התרגשתי מאוד ממכתבם של מרנן ורבנן המדבר בעד עצמו על החשיבות בזהירות בשמירת השבת. הקול קורא מתפרסם במיקוד לשבת זו בה כניסת השבת המוקדמת ביותר מכל השנה והלחץ להדליק נרות חנוכה ושבת״.

ח״כ אבוטבול הוסיף: ״אני קורא לציבור היקר ששבת קודש יקרה לו להשתמש במידע הקיים ברשות השדולה למען השבת של כ-300 אתרי נופש ואטרקציות שומרי שבת כהלכתה כל השנה כולה״.

לסיום אמר ח״כ אבוטבול: ״אנו מודים למרנן ורבנן על החיזוק הגדול לעם ישראל ובפרט בתקופה זו שלצערנו מנסים לשכחם תורתך ולחוקק חוקים כנגד שמירת השבת, ועצם חיזוק השבת מצד יראי ה' תביא בס״ד לביטול העיצות החוקים והגזירות כנגד שבת המלכה״.

ח''כ אבוטבול מחתים את גדולי ישראל והרבנים על המכתבח''כ אבוטבול מחתים את גדולי ישראל והרבנים על המכתבח''כ אבוטבול מחתים את גדולי ישראל והרבנים על המכתבח''כ אבוטבול מחתים את גדולי ישראל והרבנים על המכתבח''כ אבוטבול מחתים את גדולי ישראל והרבנים על המכתב
בניגוד לשמועות: באור הרשב"י נערכים לארח את הרבבות בכניסה למירון‎‎
חכם שלום פדה את החמור ברחובה של עיר • גלריה‎‎
הרב מיכאל לסרי - מעלת רבי שמעון בר יוחאי
ל''ג בעומר במירון: כך עולים לציון
כך תצליח "לנצח" במלחמת המדות! • צפו
מתי יהיה מותר לנשים לעשות הכנות לחג שבועות תשפ"ב • הלכה יומית
מדוע לא מלו ישראל במדבר? • דף היומי
הרב יצחק זילברשטיין - ל"ג בעומר
ב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעה • גלריה‎‎
אהבת חינם? למה "חינם"? • צפו