הראשון לציון: "קורא לממשלת ישראל לחזור בה"

ככפי שדיווחנו מעל 'בימה' זו, המשטרה החליטה הערב לבטל את הילולת ה'בבא סאלי'. בעקבות הדרישה הבלתי הגיונית, הרב הראשי לישראל הגר״י יוסף זעם על המשטרה: "ההח...

הראשון לציון: "קורא לממשלת ישראל לחזור בה"

ככפי שדיווחנו מעל 'בימה' זו, המשטרה החליטה הערב לבטל את הילולת ה'בבא סאלי'.

בעקבות הדרישה הבלתי הגיונית, הרב הראשי לישראל הגר״י יוסף זעם על המשטרה: "ההחלטה לפגוע באפשרות לעלות לציונו של הצדיק, בבא סאלי זצ"ל, היא החלטה אומללה. אני קורא לממשלת ישראל לחזור בה מההחלטה הזאת ולאפשר למאות אלפי יהודים מסורתיים להגיע לקבר באופן מסודר".

הראשון לציון הוסיף: "חלילה לזלזל בכל דבר דתי. ישנה הרגשה בציבור שכל דבר שקשור לדת - הממשלה ממהרת ומזלזלת בזה. למה לא מבטלים את כל החגיגות של החגים שלהם עכשיו? את זה לא מבטלים, רק העליה של הבבא סאלי הצדיק? הם נוגעים בזה?".

לסיום דרש: "אני מבקש ממשלת ישראל לחזור בה מההחלטה ולאפשר לרבבות שומרי המסורת להגיע ולהתפלל בקבר של הצדיק".

כפי שדיווחנו מעל 'בימה' זו, בעקבות ההודעה המצערת על ביטוח ההילולה, יצא בנו של בעל ההילולה ה'בבא ברוך', רבי ברוך אבוחצירא במכתב חריף נגד הזוממים לבטל את ההילולה.

רבי ברוך כותב במכתבו: ״במפח נפש שמענו זה עתה על רצונם של הפקידים למנוע את השמחה של בית ישראל על ציונו הקדוש של מור אבי הקדוש עטרת בית ישראל, בין בתוך מבנה הציון ובין ברחבה תחת כיפת השמיים. אהה, כי מר לי מר, כבוד בית ישראל ניתן למרמס״.

עוד זועם בנו של הצדיק ה'בבא סאלי': ״אין אנו מקבלים החלטה זו בשום פנים ואופן, מאות אלפים מאחינו בית ישראל המקושרים בלב ונפש ובעבותות של אהבה עזה לאור עיני, עטרת ראשי ועטרת כל בית ישראל, אדוני אבי הקדוש והטהור זיע״א, לא יוכלו לראות כבלע את הקודש, ואיש לא יוכל למנוע מהם את השמחה הנאדרת הזו״.

המקובל חשף את סגולת הציון הקדוש ואמר: ״כי זאת עליכם לדעת, כל ישועת בית ישראל בארץ ובתפוצות נשענת על המקום המקודש הזה. מכל קצווי תבל אנשים מתחננים לקדוש ברוך הוא בזכות הצדיק ליבם קשור עמו כיתד בל תימוט, ואת היום המקודש הזה יחשוב מי שהוא שיוכל ליטול מאיתם?״.

הראשון לציון הגר''י יוסף ורבי ברוך אבוחצירא שליט''א

״ואם היינו שומעים שבשאר מקומות היו סוגרים ומונעים מאנשים להגיע - חצי נחמה. אבל התימה הוא שרק במקומות הקדושה והטהרה יניחו אזיקים ואיסורים, איך אוכל והחרשתי לשעה כזו״, זעק רבי ברוך.

במכתבו מוסיף האדמו״ר רבי ברוך ופונה לכל המונעים את ההילולה: ״ובזאת אני מודיע ומכריז לכל פקיד או בעל תפקיד שחושב להגביל ולמנוע את השמחה הגדולה על מקום מנוחתו של מור אבי הקדוש זיע״א, לא יוכל לרחוץ בניקיון כפיו ולא יאמר לתועלת הציבור הגבלתי. די היה לכם זמן והותר לערוך ולסדר מה שחפצתם, ואין המגיעה עכשיו אלא כקוץ ממאיר וסילון מכאיב בלבבות מאות אלפים הבאים מידי שנה לפקוד את הציון ביום הקדוש״.

בסיום מכתבו מתחנן הצדיק למונעי ההילולה הקדושה: ״אנא הסירו את ידיכם מן הקודש, חידלו הרע, אל נא תתעסקו במקום הנורא הזה, והוא לא תצלח״.

כאמור, מפקד מרחב הנגב, תת ניצב נחשון נגלר, הורה כי השנה - התשפ"ב (2022) לא תתקיים הילולת הבבא סאלי זצ"ל בהשתתפות הקהל הרחב ולא תותר כניסת הקהל הרחב לציון הקבר והמתחם המגודר אשר סביבו המוחזק ע"י הקרן להנצחת הבבא סאלי זצ"ל.

לטענת המשטרה רק כעת נודע כי: "מפקד מרחב נגב נוכח כי אין היתכנות סבירה לעמידה בהוראות חוק הבטיחות עד למועד אירוע ההילולה ובהתאם לסמכויות הקבועות בסעיף 8 לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים".

המשטרה איימה על הציבור אשר יעז להשתתף בהילולת הצדיק ה'בבא סאלי': "המשטרה קוראת לציבור להישמע להנחייה זו ולא להגיע למתחם הציון ביום ההילולה. כל הפרה של הצו וככל שיידרש הדבר, תפעל המשטרה באמצעים הדרושים כדי למנוע את כניסת הקהל הרחב ואת קיום ההילולה הציבורית במתחם קרן הבאבא סאלי זצ"ל.

הראשון לציון: "קורא לממשלת ישראל לחזור בה"

שמחת הווארט בחצרות מודזיץ- שידלובצא- ערלוי בני ברק
רה"י נגד שרת התחבורה היוצאת: "את ואלף כמוך ילכו לאבדון"
הדף היומי מסכת נדרים דף לג
מצפון נקי? יש רק דרך אחת! - הרב אליהו רבי
גם אבא, גם חבר וגם מורה לכל החיים! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף לב
צפו בשידור חוזר: הלווית הגאון רבי חנוך הכהן ארנטרוי זצ"ל
הדף היומי מסכת נדרים דף לא
מעשה שלך יכול להרוס לך, לילדיך ולנכדיך! | הרב אליהו רבי
עדין בחוץ ואכזר בבית? יש לכך פתרון! | הרב אליהו רבי