רבני מודיעין עילית והרב קורח במעמד לחיים להוצאת ספרים על התרגום

סיקור: רבני העיר מודיעין עילית והגר"ע קורח במעמד לחיים לרגל הוצאת סדרת ספרים מקיפה על התרגום‎‎

רבני מודיעין עילית והרב קורח במעמד לחיים להוצאת ספרים על התרגום

ביום שלישי האחרון התאספו רבני העיר מודיעין עילית, למעמד לחיים מרגש לרגל הוצאת ספרו המפואר של הרב מנחם צבי רוטר, מחשובי תלמידי החכמים בעיר, מחבר "תרגום מנחם" על תרגום אונקלוס, אשר מבאר בטוב טעם ודעת את כל המילים הקשות שבתרגום, ומגלה פירוש חדש על התורה, וכיצד הוא מתיישב עם פירושים נוספים של שאר רבותינו הראשונים.

ספר זה מבוסס ומהווה כחיבור לסדרת הספרים המפורסמת "שערי אהרן" - י"ט כרכים, מאת אביו של המחבר, רבי אהרן ישעי' רוטר.

כמו כן, המחבר חקר ופשפש רבות והעלה פנינים מתוך תורתם של חכמי תימן בפירושיהם לתאג' (חומש) התימני, ונוסחאות מדויקות אחרות כמו "מסורת התרגום" ועוד, וכן בפירושים "מרפא לשון" ו"משכיל לאיתן" מאת הגאון הקדוש רבי יחיא קורח זצ"ל מגדולי חכמי תימן ומהבולטים שבהם.

באירוע המיוחד שנערך אמש בעיר מודיעין עילית השתתף קהל נכבד, ביניהם נכחו הרבנים הגאונים: רבי יורם סרי, אב"ד מודיעין עילית, רבי אהרן ישעי' רוטר, בעל מח"ס "שערי אהרן" ושא"ס ומגדולי תלמידי מרן החזו"א זיע"א, רבי עמרם קורח, רב קהילת תורת חיים בביתר עילית ובנו ממשיך דרכו של מרן הגר"ש קורח זצ"ל רבה של בני ברק ורבי מרדכי שוורצבורד, רב שכונת "נאות שמחה" מודיעין עילית.

משא מיוחד נשא רבי עמרם קורח, רב קהילת תורת חיים בביתר עילית, ובנו ממשיך דרכו של מרן הגר"ש קורח זצ"ל רבה של בני ברק, שאף נשא דברים בשבחו של הרב המחבר ובשבח התעמקות בדברי התרגום, וכן הדגיש את חביבותו והקירבה המיוחדת אליה זכה הרב המחבר אצל אביו מרן הגר"ש קורח זצ"ל, כשזה בא לידי ביטוי בסיועו הרב להוצאת הספר, כאשר המחבר זכה לקבל את כתבי היד הנדירים של רבני המשפחה לצורך כתיבת הספר.

יצוין כי בין המסכימים על הספר, נמנה גם כן רבי פנחס קורח שליט"א ראש בית המדרש שערי הלכה בבני ברק, שאף הוא ליוה וסייע את הוצאת הספר, ובדבריו בהקדמתו הרחיב בגודל מעלת זיכוי הרבים שבביאור התרגום.

רבי עמרם קורח נואם במעמד לחיים במודיעין עילית לרגל הוצאת סדרת ספרים מקיפה על התרגום

רבני העיר מודיעין עילית והגררבני העיר מודיעין עילית והגררבני העיר מודיעין עילית והגררבני העיר מודיעין עילית והגררבני העיר מודיעין עילית והגררבני העיר מודיעין עילית והגררבני העיר מודיעין עילית והגר
בניגוד לשמועות: באור הרשב"י נערכים לארח את הרבבות בכניסה למירון‎‎
חכם שלום פדה את החמור ברחובה של עיר • גלריה‎‎
הרב מיכאל לסרי - מעלת רבי שמעון בר יוחאי
ל''ג בעומר במירון: כך עולים לציון
כך תצליח "לנצח" במלחמת המדות! • צפו
מתי יהיה מותר לנשים לעשות הכנות לחג שבועות תשפ"ב • הלכה יומית
מדוע לא מלו ישראל במדבר? • דף היומי
הרב יצחק זילברשטיין - ל"ג בעומר
ב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעה • גלריה‎‎
אהבת חינם? למה "חינם"? • צפו