יוצא לדרך: 2.4 מיליארד ש"ח ערבות מדינה, הלוואות לעסקים בסיכון

ועדת הכספים אישרה מתן 2.4 מיליארד ש"ח לערבות מדינה בכדי להקים מסלול סיוע להלוואות לעסקים הנמצאים בסיכון. מינוף ההלוואות בסך 4 מיליארד ש"ח

יוצא לדרך: 2.4 מיליארד ש"ח ערבות מדינה, הלוואות לעסקים בסיכון בימה - המעודכנים מעדכנים

ערבות המדינה במסלול החדש, תעמוד על עד 60%, ותאפשר לגופים הממנים העמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, שמחזור פעילותם פחת בתקופת המשבר ב-50% או יותר. בנוסף אישרה הוועדה העמדת ערבות נוספת בסכום של 600 מיליון ₪, להעמדת הלוואות בסכום של 4 מיליארד ₪ נוספים, במסלול הרגיל של הקרן.

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה היום (רביעי) הקצאת ערבות מדינה בהיקף של 2.4 מיליארד ש"ח, לצורך העמדת הלוואות בגובה 4 מיליארד ש"ח לעסקים קטנים ובינוניים, במסגרת מסלול סיוע מוגבר לעסקים בסיכון, שנקלעו לקשיי תזרים, במסגרת קרן ההלוואות הייעודית, שהוקמה לצורך ההתמודדות עם משבר הקורונה.

בנוסף אישרה הוועדה העמדת 600 מיליון ש"ח לצורך העמדת הלוואות בסך 4 מיליארד ש"ח במסלול הרגיל של הקרן.

בדברי ההסבר לבקשה שהגיש שר האוצר, ישראל כץ, צוין כי מניתוח הבקשות לקבלת הלוואה עד כה, עלה כי ישנם עסקים שאינם מקבלים מענה באמצעות מסלול ההלוואות הקיים בקרן הייעודית שהוקמה לצורך ההתמודדות עם משבר הקורונה, נוכח רמת הסיכון הגבוה יותר המאפיינת את פעילותם והקשיים המלווים את חזרתם לפעילות שוטפת, בשל המצב. כך מוצע להקים בקרן מסלול ייעודי לסיוע בערבות מדינה גבוה יותר, שיאפשר לגופים הממנים המעמידים הלוואות במסגרת הקרן, ליטול את הסיכון הנדרש ולהעמיד הלוואות גם לעסקים אלה.

כך במסלול זה, תעמיד המדינה ערבות בגבוה של עד 60%, ובמסגרת זו אישרה ועדת הכספים העמדת 2.4 מיליארד ש"ח כערבות מדינה, אשר תאפשר לגופים הממנים את הפעלת הקרן – הבנקים ולגופי האשראי, להעמיד הלוואות במסגרת מסלול זה, בסך של עד 4 מיליארד ש"ח. ההלוואות יועמדו לעסקים קטנים ובינוניים, שמחזור פעילותם פחת בתקופת המשבר ב-50% או יותר, ביחס למחזור בתקופה המקבילה אשתקד.

בנוסף אישרה הוועדה העמדת ערבות נוספת של 600 מיליון ש"ח, לשם העמדת הלוואות נוספות, בסכום של 4 מיליארד ש"ח במסלול הרגיל של הקרן.

לאחר אישור מנות ערבות אלה, עומד סך כל מנות הערבות במסלול הרגיל לקרן שאישרה ועדת הכספים על 18 מיליארד ש"ח, ויחד עם המסלול לעסקים בסיכון, על 22 מיליארד ש"ח.

עפ"י הנתונים שהגיש משרד האוצר לדרישת ועדת הכספים לקראת הדיון, בישראל קיימים כ-600 אלף עסקים, מתוכם פנו לקרן בבקשה לקבלת הלוואה כ-66 אלף עסקים, המהווים כ-11% מאוכלוסיית העסקים בישראל. נכון ל-14 ביוני, נידונו כ-50 אלף בקשות לקבלת הלוואה (כ-76%) ואושרו כ-36 אלף בסכום של כ-13.5 מיליארד ש"ח, כך ששיעור האישורים עומד על כ-72% מכמות הבקשות שנידונו.
עוד הציג האוצר לדרישת הוועדה, פילוח לפי אחוזי האישור לענפים השונים שביקשו הלוואות.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "ביקשנו לקבל נתונים על מנת לוודא שהפילוח פועל בכיוון הנכון ומיד לאחר שקיבלנו אותם שמתי זאת על סדר היום, אני מבקש את הפילוחים הנוספים שביקשו חברי הוועדה, לעניין מי אלה שלא קיבלו. יש שורה של צעדים שבידינו וברצוננו לקדם, וליזום גם פעולות שלנו כוועדה. יש מערכת שלמה שהממשלה מפעילה, לצד כך יש הרבה השגות על מה שקורה, נעקוב אחר הנעשה ונראה אם זה משיג את מטרתו".

ח"כ עודד פורר: "אתמוך כי צריך להתקדם, אבל הנתונים שהגישו הם למי אישרו, אותי הרבה יותר מעניין את מי דחו. ככה נוכל לפלח מי הנפגעים. והנתון המטריד הוא שרק 11% מהעסקים רק פנו לבקשת הלוואה, העסקים פשוט לא מאמינים בנתיב הזה".

ח"כ ניר ברקת: "ממה אנחנו מוטרדים, האם התוספת שאנחנו נותנים, תסייע. לכן חשוב לנו יותר לדעת מי לא קיבל? לא מענק ולא הלוואה, כי הוא בסיכון גדול בבנקים. אני מברך על המגמה של 60% בערבות מדינה, אבל אנחנו צריכים לוודא שאלא שלא קיבלו, יקבלו במסגרת הזו. לכן אנחנו צריכים את הנתונים – מי לא קיבלו".

נתניהו "עבד מסביב לשעון" בשביל שרק שנה הבאה יהיה לנו משכורת, מה נעשה עד אז?
סקרים: עם העליה המשמעותית בתחלואה- 60% מהציבור הישראלי חושש לעתידו הכלכלי
הסכם הסחר החופשי בין ישראל לקולומביה יכנס לתוקף ב-11 באוגוסט 2020
אושר סופית תו סגול מותאם למלונות בישראל
בעקבות סגירתם של בתי המלון, ראש עיריית ירושלים כינס ישיבה דחופה
ניר ברקת: התוכנית הגדולה להצלת 500,000 מקומות עבודה
אושר סופית: הגדלת הקנס על אי–עטיית מסכה מ–200 ל-500 ₪
האזרחים זועמים: ועדת החוקה אישרה: קנס 500 שקל על אי עטיית מסיכה
חברי הכנסת לא יוכלו לוותר על שכרם למען האזרחים
אושר: נתוני האשראי של אזרחי ישראל בימי הקורונה יימחקו ולא יעשה בהם כל שימוש