המונים במעמד קבלת פנים לאדמו"ר מסאדיגורה בבורו פארק • צפו

התרגשות רבתית בניו יורק: לראשונה מאז עלותו לכס הנהגת חצר הקודש, האדמו"ר מסאדיגורה ירושלים יצא השבוע לביקור היסטורי בארה"ב שיימשך למעלה משבוע ימים

המונים במעמד קבלת פנים לאדמו"ר מסאדיגורה בבורו פארק • צפו ביקור האדמוביקור האדמוביקור האדמוביקור האדמוביקור האדמוביקור האדמוביקור האדמוביקור האדמוביקור האדמוביקור האדמו

התרגשות רבתית בניו יורק: לראשונה מאז עלותו לכס הנהגת חצר הקודש, הופיע במלוא הדרו כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה שליט"א מי-ם לביקור היסטורי באיזור שיימשך למעלה משבוע ימים בעז"ה.


במודעות שנתלו ברחבי שכונת בורו פארק, התבשרו החסידים ותושבי האיזור, עמך בית ישראל, כי לרגל בואו של האדמו"ר ייערך מעמד קבלת פנים במעונו של הנה"ח הרב יעקב פלדמן, שם גם מתארח הרבי במהלך ביקורו.


לקראת השעה 9 בערב החלו להתאסף במקום המונים, חסידים ואנשי מעשה, זקנים ונכבדים לצד אברכי חמד ובני תשחורת, אשר באו לקבל את פני האדמו"ר בהתרגשות, אשר זה לו ביקור ראשון בניו יורק כאמור, מאז החל למלא את מקום אבותיו רבוה"ק לבית רוז'ין סאדיגורה.

בין המשתתפים נראו גם אדמו"רים, ראשי ישיבות, רבנים ונגידים, ובתוכם הרה"צ ר' מנחם מנדל מרגליות חתן הרבי זיע"א, האדמו"ר מבוטושאן, ראדוויל, אב"ד מנחה חדשה, אב"ד ברכת מנחם ועוד. המעמד נפתח בתפילת מעריב, כשהרבי, הנמצא בתוך שנת האבל על הסתלקות אביו כבו"ק מרן בעל ה"עטרת ישראל" זיע"א, אומר את הקדיש.

בעיצומו של המעמד נשא הרבי מדברות קדשו בפני ציבור מקבלי פניו, כשהוא מרחיב על עניין עין טובה, לראות רק טוב אצל השני וללמד זכות על האחר, ותיבל זאת בפנינים ממשנתם החסידית של זקניו, רבוה"ק לבית רוז'ין זיע"א. לאחריו נשא דברים חוצבי להבות הרב יהושע נתן פייפער אב"ד ברכת מנחם, אשר הרחיב על הזכות המיוחדת אשר נפלה בקרב קהל יראי ה' תושבי ניו יורק עם ביקורו של הרבי מסאדיגורה במחיצתם.

יצויין כי במהלך השבוע פוקד האדמו"ר את בתי גדולי האדמו"רים והרבנים בניו יורק. כמו"כ מקבל קהל לעצה וברכה, מדי יום בבית האכסניה אשר בשדרה 1161 45st בבורו פארק. בנוסף משתתף הרבי בדינרים וכינוסים רבי רושם בבתי נגידים רודפי צדקה וחסד, לטובת הרחבת גבולות הקדושה של חצר הקודש ומוסדותיה.

הדף היומי מסכת יומא דף סט
האזינו: קריאת התורה לפרשת "חקת"
לקראת חורבן היהדות? שר התפוצות הכיר בזרם הרפורמי והקונסרבטיבי
פרשת חוקת תשפ"א • הרב אשר וייס
מבין שאתה לא מבין? • פרשת חקת • צפו
הדף היומי מסכת יומא דף סח
רעיון קצר על פרשת השבוע, פרשת חוקת • הרב אשר וייס
שידור חי: הרב עמאר פרשת חוקת
פרשת חקת הרב מיכאל לסרי פייסבוק
פרשת חקת: האם מותר לנשים ללמוד גמרא