הגר''י יוסף בשיעור השבועי: להתחזק באהבת חינם • צפו

הגאון הרב יצחק יוסף שליט''א בשיעורו השבועי הזכיר את האסון הנורא במירון וחיזק את שומעי לקחו באהבת ישראל • בנוסף, הרב הראשי לכותל שיתף באסון שפקד את משפחתו

הגר''י יוסף בשיעור השבועי: להתחזק באהבת חינם • צפו

הראש"ל מרן הרב יצחק יוסף על אסון מירון מוצ"ש אמור תשפ"א

מורשת מרן

הגאון הרב יצחק יוסף שליט''א בשיעורו השבועי הזכיר את האסון הנורא במירון וחיזק את שומעי לקחו באהבת ישראל.

הגר''י יוסף אמר תחילה כי אין להרהר אחרי דין שמים: "האסון הנורא הזה, שקיפדו את חייהם בני תורה ואברכים, צדיקים וחסידים בני ישיבות, עשרות שמות לדאבוננו, זה קורע כל לב. אנחנו לא יודעים על מה חרי האף הזה, על מה יצא הקצף, לא יודעים חשבונות שמים. שנבוא אחרי 120 לבית דין של מעלה, לא יהיה שום שאלות".

בנוסף, חיזק הראשון לציון באהבת חינם: "למה זה בגיל 12 הלך, למה זה בגיל 30, שנבוא למעלה הכל יהיה מיושב. פה בעולם הזה אנחנו לא יודעים, אבל צריכים להתחזק. הזעזוע הזה צריך לחזק את כל עם ישראל, בצניעות, בקדושה, התמדה בלימוד התורה ומעל כולם אהבת חינם. זה קרה בסוף התאריך, בהם נפטרו תלמידי רבי עקיבא".

הראש"ל המשיך לחזק את הציבור וסיים את דבריו: ״התורה היא אגוני מגנא ואצולי מצלא, כי הם חיינו ואורך ימינו. השיעור יהיה לעילוי נשמתם הטהורה, של ההרוגים באסון המחריד. הקב"ה ינחם את המשפחות על אובדן יקירהם וירפא את כל אלו שנפצעו. רפואה שלמה ברמ״ח אבריהם ושס״ה גידיהם, מכאן לחושבנא טובא, שנשמע ונתבשר בשרות טובות".

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א התייחס גם הוא לאסון: ״יחד עם כל בית ישראל, בארץ ובתפוצות אנו כואבים ודואבים עד דיכדוכה של נפש על האסון הנורא בהילולת התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי במירון. ליבנו עם המשפחות שאבדו את יקיריהן".

עוד סיפר מהשכול האישי שלא פסח ממשפחתו באסון: "על בשרי חוויתי את הכאב האיום, ובעיניי ראיתי את השכול בערב שבת כשהגעתי לזהות את אחייני האברך היקר רבי מנחם זקבך ז״ל שנספה באסון".

עוד הביע צער עצום עם המשפחות השכולות: "בשעה קשה זו בה נקברים הנספים, אנו מתייחדים בלב נימי הלב והנפש עם המשפחות הכואבות והדואבות. לא העת עדיין לזעוק את זעקתם האילמת. זעקה שלא נשמעה בשעה שהתחננו על חייהם. זעקה המזעזעת את העולם היהודי כולו, זעקה שאיש לא הצליח לשמוע אותה, אך כולנו בבחינת ׳רואים את הקולות׳".

לסיום אמר הרב הראשי לכותל: "האבל הגדול והכאב העצום מלווה בחשבון נפש רוחני ובקבלות טובות באהבת חינם ואיחוד לבבות, בכוחות משותפים נפעל לאיחוי השברים והסקת המסקנות הנדרשות".

האם עדיף ללמוד בסוכה או בבית המדרש? • דף היומי
הגרי"ח אוהב ציון: על הרבי מסטמר
פנינה יקרה: ארבעים יום של עת רצון
כינוס מאות שלוחי חב"ד בברית המועצות לשעבר • גלריה וקליפ
מועצת הרבנות הראשית נגד רפורמת הכשרות של כהנא
האם מותר לומר סליחות לפני תפילת מנחה • הלכה יומית
איך מקימים בית עם חיי זוגיות מוצלחים? • צפו
כמה סעודות יש לאכול בחול המועד? • דף היומי
מהטיש ועד המעמד בציון: כך ציינו את הייארצייט הראשון בסדיגורה
בתקציב של 100 מיליון ש''ח: בין היתר לטובת רפורמת הכשרות