הגר''י יוסף בשיעור השבועי: להתחזק באהבת חינם • צפו

הגאון הרב יצחק יוסף שליט''א בשיעורו השבועי הזכיר את האסון הנורא במירון וחיזק את שומעי לקחו באהבת ישראל • בנוסף, הרב הראשי לכותל שיתף באסון שפקד את משפחתו

הגר''י יוסף בשיעור השבועי: להתחזק באהבת חינם • צפו

הראש"ל מרן הרב יצחק יוסף על אסון מירון מוצ"ש אמור תשפ"א

מורשת מרן

הגאון הרב יצחק יוסף שליט''א בשיעורו השבועי הזכיר את האסון הנורא במירון וחיזק את שומעי לקחו באהבת ישראל.

הגר''י יוסף אמר תחילה כי אין להרהר אחרי דין שמים: "האסון הנורא הזה, שקיפדו את חייהם בני תורה ואברכים, צדיקים וחסידים בני ישיבות, עשרות שמות לדאבוננו, זה קורע כל לב. אנחנו לא יודעים על מה חרי האף הזה, על מה יצא הקצף, לא יודעים חשבונות שמים. שנבוא אחרי 120 לבית דין של מעלה, לא יהיה שום שאלות".

בנוסף, חיזק הראשון לציון באהבת חינם: "למה זה בגיל 12 הלך, למה זה בגיל 30, שנבוא למעלה הכל יהיה מיושב. פה בעולם הזה אנחנו לא יודעים, אבל צריכים להתחזק. הזעזוע הזה צריך לחזק את כל עם ישראל, בצניעות, בקדושה, התמדה בלימוד התורה ומעל כולם אהבת חינם. זה קרה בסוף התאריך, בהם נפטרו תלמידי רבי עקיבא".

הראש"ל המשיך לחזק את הציבור וסיים את דבריו: ״התורה היא אגוני מגנא ואצולי מצלא, כי הם חיינו ואורך ימינו. השיעור יהיה לעילוי נשמתם הטהורה, של ההרוגים באסון המחריד. הקב"ה ינחם את המשפחות על אובדן יקירהם וירפא את כל אלו שנפצעו. רפואה שלמה ברמ״ח אבריהם ושס״ה גידיהם, מכאן לחושבנא טובא, שנשמע ונתבשר בשרות טובות".

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א התייחס גם הוא לאסון: ״יחד עם כל בית ישראל, בארץ ובתפוצות אנו כואבים ודואבים עד דיכדוכה של נפש על האסון הנורא בהילולת התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי במירון. ליבנו עם המשפחות שאבדו את יקיריהן".

עוד סיפר מהשכול האישי שלא פסח ממשפחתו באסון: "על בשרי חוויתי את הכאב האיום, ובעיניי ראיתי את השכול בערב שבת כשהגעתי לזהות את אחייני האברך היקר רבי מנחם זקבך ז״ל שנספה באסון".

עוד הביע צער עצום עם המשפחות השכולות: "בשעה קשה זו בה נקברים הנספים, אנו מתייחדים בלב נימי הלב והנפש עם המשפחות הכואבות והדואבות. לא העת עדיין לזעוק את זעקתם האילמת. זעקה שלא נשמעה בשעה שהתחננו על חייהם. זעקה המזעזעת את העולם היהודי כולו, זעקה שאיש לא הצליח לשמוע אותה, אך כולנו בבחינת ׳רואים את הקולות׳".

לסיום אמר הרב הראשי לכותל: "האבל הגדול והכאב העצום מלווה בחשבון נפש רוחני ובקבלות טובות באהבת חינם ואיחוד לבבות, בכוחות משותפים נפעל לאיחוי השברים והסקת המסקנות הנדרשות".

הסדר חלבי של קרית מלך: שש שנים להקמת הסדר שש שעות
הישג: תקציב הישיבות המלא בסך 1.17 מיליארד ש"ח נכנס לספר התקציב
מה הפירוש "כבני מרון"? • דף היומי
הגרי"ג אדלשטיין: "איך יהודי מסוגל לעשות גזירות על יהודים?" • צפו
38 שנים להסתלקותו של המקובל רבי מרדכי שרעבי זצ''ל • גלריה
מהי סגולתן העצומה של י"ג מידות רחמים? • דף היומי
אין משהו מתפספס וקורה בלי כוונה? • השגחה פרטית • צפו
האם צריך להאריך במילת אחד של קריאת שמע • הלכה יומית
צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק וירא התשפ"ב
במה מועילה התפילה, אם הכל נגזר כבר בראש השנה? • דף היומי