אבל כבד: ר' קלמן שטקל הלך לעולמו

אבל בארצות הברית: הרה"ח הישיש ר' קלמן שטקל ז"ל, מזקני חשובי חסידי ויז'ניץ בארה"ב, נלב"ע לבית עולמו במהלך השבת

אבל כבד: ר' קלמן שטקל הלך לעולמו

ברוב צער ויגון קודר התקבלה הבשורה הקשה על פטירתו של הרה"ח ר' קלמן ז"ל מראשי המשוררים בחצר הקודש ויז'ניץ, היה קשור בלו"נ אל האחים הקדושים מרנן אדמור"י בית ויזניץ בעל ה'דמשק אליעזר', בעל ה'אמרי חיים', בעל ה'מקור ברוך', ואך האחים הקדושים בעל ה'ישועות משה', בעל ה'תורת מרדכי' ויבלחט"א האדמו"ר מויזניץ הנוכחי.

ר' קלמן זכה לחביבות יתירה אצל כל האדמורי"ם, אשר קירבוהו ביתרת הכבוד, והיה מהיושבים ראשונה במלכות, אשר שרד את השואה אחר וזכה לקשר אמיץ אל האדמורי"ם וכך היה המעשה.

אחר השואה, כאשר עלה לארץ, היה לדאבוננו יתום מאב ואם, בעת ההיא רצו להביאו אל קיבוץ השומר הצעיר. היה זה היה בערב שבת, אולם הוא החליט לשבות בתל אביב אצל בעל ה'דמשק אליעזר' ובמוצאי שבת היה בדעתו להמשיך לקיבוץ השומר הצעיר.

אולם כאשר נכנס להיכלו של ה'דמשק' בערב שבת קודש, קירבו ונשקו במצחו, בחום ובלבובית, וזה כבר קירבו אליו, אולם לשנים גילה באוזני משפחתו, היה זה בליל שבת קודש, כאשר האדמו"ר החל בעריכת השולחן הטהור, ופתח בשירת 'מאת השם היתה זאת', כאשר מעיניו זלגו דמעות כמים, אז תפס לו נשמתו, כשנזכר מהימים לפני המלחמה, וכל דמויות משפחתו עלו לו במחשבה, פרץ בבכי נסער והחליט 'פה אשב כי איוותיה' ומאז לא זז מהיכלו של ויז'ניץ.

בתחילה למד בישיבת ויז'ניץ בתל אביב, אחר נשואיו התגורר תקופה בעיר חיפה, ואחר כן עבר להתגורר בבני ברק והיה קרוב סמוך ונראה אל האדמו"ר בעל האמרי חיים זיע"א אשר קירבו מאוד, והיה בעל התפילה הקבוע בביהמ"ד הגדול, ויותר הגדיל האדמו"ר לעשות, כאשר בפתח הבית מדרש תלה פתק קטן שאין לשום בעל תפילה רשות לבקש לגשת לפני התיבה, כי יש בעל תפילה קבוע.

כעבור שנים עקר מגוריו לארה"ב וקבע משכנו בבארא פארק שם זכו רבים להנות מאורו, ממקום מושבו המשיך בהתקשרות אל האדמורי"ם, והיה משמש כבעל התפילה הקבוע בביהמ"ד ויזניץ בב"פ בימים הנוראים, בראש השנה האחרון עוד התפלל לפני התיבה בביהמ"ד ויזניץ בשדרה 51 בב"פ, בקול אדיר וחזק. לא נס ליחו עד יומו האחרון, בתקופה האחרונה אושפז, וכאמור במהלך השבת השיב נשמתו.

את המנוח, האדמו"ר מויזניץ שליט''א ביקר בביתו בחודש אלול האחרון, האדמו"ר שהגיע לביקור קצר בארה"ב למטרת קבלת קהל עדתו בלבד, הטריח ועלה למעונו לבקרו בב"פ, ולפלא יחשב כי האדמו"ר לא הלך לבקר שום אדמו"ר בב"פ או בוויאלמסבורג, כאן הרגיש האדמו"ר שחייב לעלות למעונו, שעה של קורת רוח היה בעת שנפגש האדמו"ר עם החסיד בפעם האחרונה.

עוד רבות יתואר לדמותו של אותו ותיק וחסיד, כאן הביאו בקצרה ממש על קצה המזלג. מסע ההלוויה יצא מחר ממאנסי, ומב"פ בדרכה לארה"ק שם יובא למנוחות בבית החיים ויזניץ בבני ברק.

המנוח, ר' קלונימוס קלמן בהרההמנוח, ר' קלונימוס קלמן בהרה
בני ברק: 8 ימים, עשרות מופעים בכרטיס אחד
ראיתם אותו? נחמן ירושלמי נעדר
מחשש לאסונות: להשתמש במתקן מיוחד להדלקת נרות חנוכה
גלריה משמחת הנישואין לבת זקוניו של הגר''ד יוסף
גלריה משמחת הברית בזוועהיל - ביאלה פשיסחא - קהל חסידים - שבט הלוי
הנרצח בפיגוע: אלי קיי • גלריה לזכרו
מנות מזון מהדרין: תמה מצוקת הילדים האלרגנים בצהרונים החרדיים
משפחת סנדק: אהוביה נקבר חי תחת הרכב
התפללו: ילדה במצב אנוש לאחר תאונה בבית שמש
גלריה משמחת החתונה בבית מאקאווא-דז'יקוב ויז'ניץ-האלמין‎‎