טור דעה: האם הבג''ץ יאפשר דיקטטורה?

בעקבות החוקים החדשים היוצאים תחת ידי הבג''ץ ונוגדים את הכנסת, נראה כי עוד לא גילינו את סופו של שלטון הבג''ץ

טור דעה: האם הבג''ץ יאפשר דיקטטורה? אילוסטרציה

בעקבות הפסיקה של הבג''ץ היום אשר אסרה את מכירת המוצרים שאינם חיוניים בבתי עסק חיוניים, ובכך ביטלה את סמכות הכנסת במידה רחבה נראה כי אנו במהלך מגמתי.

במשך עשרות שנים הבג''ץ מנהל את החוקים במדינה, דבר זה בא לידי ביטוי במיוחד בתקופה האחונה כאשר התבטלו צווי ההריסה של בתי המחבלים אשר רצחו טובים מבני עמנו כמו הרב שי אוחיון והחייל עמית בן יגאל ז''ל.

בנוסף לכך, בית המשפט גרם לביטול תווי הקניה לרבבות משפחות הנמצאות במצוקה כלכלית בגלל שעמדו שיקולים פוליטיים ליוזמי המהלך.

במגמה הנבנית נראה כי הסוף רחוק מאיתנו, כל פעם אנו כל פעם נראה כי זו הפסיקה האחרונה בה בג''ץ הרחיק לכת, ואז אנו נדהמים לגלות פסק מזעזע נוסף.

לא רחוק היום בו יתבטל כל חוק העולה בכנסת, כמו חוקים רבים שנפלו עד כה, או שיתבטלו הסמכויות של חברי הכנסת.

לא חסרים טיעונים של שעות חירום עד שגם הדמוקרטיה החרותה על גדלם עלולה להתהפך לדקטטורה וזאת על פי החוק (היוצא מפיהם) בלבד.

אני מקווה לטוב, אך הכל יכול להיות...

החשיבות המרכזית שבדברי פינדרוס אודות בית המשפט העליון • טור דעה
כל אברך – נשק על ירך! מאמר מיוחד בעקבות הפיגועים בערים החרדיות
נעדרים במגזר החרדי: לא לוותר על אף יהודי • טור כואב
בבין הזמנים "כולנו נפגשים" בבית המדרש
מעון רה"מ הוא לא בית במשחק מונופול
עד דלא ידע: שמחה שאינה תלויה בדבר
מה עומד מאחורי מה שקורה בשמעון הצדיק
"הסערה בנגב מתחוללת בזמן שאנו כלל לא אמורים לטעת עצים"
הגר"ב שרייבר: תרבות יוון בדרך הלימוד
חג האורים • האור שמסתתר מאחורי היוונים והמתייוונים של 2022