האסון במירון: ח״כ משה אבוטבול במסע של ניחומים

בשבוע האחרון יצא ח״כ משה אבוטבול למסע ניחומים בבתי האבלים היקרים על אסון מירון • בחלק מבתי האבלים העביר הח״כ איגרת ניחומין מחכם שלום כהן שליט״א

האסון במירון: ח״כ משה אבוטבול במסע של ניחומים

במהלך השבוע החולף הצטרף ח״כ הרב משה אבוטבול לניחום אבלים יחד עם הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט״א שבא לחזק את משפ׳ אלנקווה כמו גם את משפחות רובין וראק בבית שמש. בהמשך השבעה הח״כ גם התלווה ליו״ר התנועה השר אריה דרעי שביקר בבי״ש אצל משפחת רובין ולאחר מכן אצל משפחת אלנקווה וחיזק אותם בדבריו.

אזכרה משפחתית נערכה באולם הכינוסים וההרצאות של ביהמ״ד 'ממזרח שמש' מייסודו של ח״כ משה אבוטבול ע״י המרא דאתרא הגאון הרב דוד כהן שליט״א בעל 'אור ההלכה' בהשתתפות הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליט״א חבר מועצת חכמי התורה, וכן הגאון הרב ישראל מאיר פינקוס מאופקים, לחיזוק המשפחה היקרה אלנקווה הנמנים על מתפללי בית המדרש.

אל הח״כ הצטרף סגר״ע אופקים הרב שלמה עזרן שמסייע למשפחת אלנקווה אשר התגוררו בעירו עד לאחרונה ואף ערך אזכרה וכנס חיזוק באופקים. בבית שמש נערכו עצרות המוניות בהשתדלותו של חבר המועצה הרב ישראל רמתי יחד עם הרב חיים זמורה חבר מועצת העיר, ורבני וגדולי ישראל.

כמו כן, הגיע הח״כ לנחם ולחזק בבית המשפחות היקרות בבי״ש: דיסקינד, פאקעטע, קירשנבוים, וקרויס, להם מסר את מכתבו המחזק של מרן ראש הישיבה שליט״א.

הח״כ גם הגיע לחזק בעיר ביתר את משפ׳ מטלון, ובעיר אלעד את משפחות סטרובקובסקי וגרינבוים אל הח״כ התלווה סגר״ע הרב יהודה בוטבול. לאחר מכן, הח״כ עלה לביתו של הגאון הרב אופיר חי ברדה שליט״א היושב שבעה באלעד על פטירת בנו מתתיה ז״ל בתאונת דרכים.

ביקור ניחומים נוסף ערך הח״כ בבית משפ׳ אלחדד אצל ידידו היקר הרב מאיר נחמן אלחדד הי״ו היושב שבעה על פטירת בניו ז״ל באסון. אל הח״כ התלווה הנגיד הר״ר משה פרץ הי"ו.

ח״כ אבוטבול גם הגיע לאשדוד לנחם את משפחת חזן - והבן שלומי הי״ו מפעילי תנועת ש״ס על פטירת אביהם הצדיק הרב דוד זצ״ל, וכן בישוב מבוא ביתר לנחם את משפחת הגב׳ עדה כהן סבן שתחי׳ מפעילות התנועה בעיר בית שמש על פטירת אביה ז״ל.

במפגשי הניחומים הביא הח״כ מדברי גדולי ישראל וחיזק את לב האבלים שלא ידעו עוד צער אנחה ויגון אמן.

חבר הכנסת הרב משה אבוטבול בניחום אבלים לנספי האסון במירון
הדף היומי מסכת יומא דף סט
האזינו: קריאת התורה לפרשת "חקת"
לקראת חורבן היהדות? שר התפוצות הכיר בזרם הרפורמי והקונסרבטיבי
פרשת חוקת תשפ"א • הרב אשר וייס
מבין שאתה לא מבין? • פרשת חקת • צפו
הדף היומי מסכת יומא דף סח
רעיון קצר על פרשת השבוע, פרשת חוקת • הרב אשר וייס
שידור חי: הרב עמאר פרשת חוקת
פרשת חקת הרב מיכאל לסרי פייסבוק
פרשת חקת: האם מותר לנשים ללמוד גמרא