יותר בדיקות יותר כסף - כך רשויות יתומרצו

משרד האוצר, משרד הפנים ונציגי "מגן ישראל", גיבשו חבילת סיוע נוספת לרשויות המקומיות, הכוללת לראשונה גם תמריץ כספי בהתאם לכמות הבדיקות שיבוצעו בכל רשות. ההקצאה הינה ביחס למצב התחלואה והאיתנות הפיננסית של הרשויות

יותר בדיקות יותר כסף - כך רשויות יתומרצו

חבילת הסיוע החדשה לכלל הרשויות המקומיות תינתן לתקופה של חודשיים וחצי, מאמצע חודש אוקטובר ועד לסוף השנה הקלנדרית. כעת, היקף הסיוע הכלכלי עומד על כ-32 מיליון שקלים לתקופה זו. בזכות הגמישות ומהירות התגובה שמאפשר המודל שגובש, במצב בו כלל הרשויות ייהפכו לאדומות, היקף הסיוע יגיע לכ-80 מיליון שקלים.

כלל הרשויות, יקבלו סיוע כספי עבור העסקת מתשאלים הפיקוח והסדר העירוני יתוגברו בהתאם לרמת התחלואה. תקציבים עבור הצטיידות וקשר עם התושב יועברו רק לרשויות מקומיות בעלות דירוג סוציו-אקונומי נמוך (5 ומטה).

על רקע הירידה בביצוע בדיקות בקרב הציבור הרחב, ביוזמת "מגן ישראל" ובשיתוף משרדי האוצר והפנים, הוחלט לתמרץ רשויות מקומיות שיבצעו יותר בדיקות בתחומן. "מגן ישראל" יעביר למשרד הפנים את יעדי הבדיקות פעמיים בשבוע. לטובת הנושא, הוקצו כ-10 מיליון שקלים עד סוף השנה לכלל הרשויות, כאשר על כל 20 אלף תושבים ופחות מכך, תקבל הרשות המקומית לכל הפחות כ-10 אלף שקלים לחודש, בהתאם למספר הרשויות הזכאיות. מסתמן כי מענק התימרוץ הראשון יועבר לרשויות המקומיות ב-22.11.2020 בהתאם להיקף הבדיקות שהתבצעו שבועיים לפני מועד זה. לאחר מכן, אחת לשבועיים יועבר מענק נוסף באותו האופן.

הקצאת התקצוב נעשתה על בסיס פרמטרים דיפרנציאליים: גודל האוכלוסייה, מצבה הסוציו-אקונומי של הרשות, מספר היישובים ברשות (במקרה של מועצות אזוריות) והימצאותה של הרשות בתכנית הבראה. יצוין כי משרד הפנים יהיה זה שאחראי על כל נושא התקציבים המוניציפליים, שמטרתם בראש ובראשונה היא לשמור על רציפות תפקודית של הרשויות המקומיות.

בראש הצוות הבין-משרדי לגיבוש כלי הסיוע, הסמכויות והמשאבים להתמודדות הרשויות המקומיות לשם ביצוע תפקידיהן, עמד מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים וחברים בו נציגים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים (אוצר, בריאות, רווחה וכו'), "מגן ישראל", המל"ל, פיקוד העורף, משטרת ישראל, והגופים היציגים של השלטון המקומי.

שר האוצר, ישראל כ"ץ: ״הרשויות המקומיות הן חלק מאבני היסוד בהתמודדות מול נגיף הקורונה. תכנית זו תתמרץ באופן ישיר את הרשויות המקומיות לבצע כמה שיותר בדיקות קורונה, תאפשר את שדרוג מערך המתשאלים, ותתגבר את מערך הפיקוח כל זאת על מנת להמשיך ולתמוך ברשויות המקומיות במילוי תפקידם במלחמה בנגיף. אמשיך לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות המקומיות למען המאבק הלאומי בנגיף הקורונה.״

שר הפנים, אריה דרעי: "הרשויות המקומיות נמצאות בחזית המאבק בקורונה. זה מחייב אותנו לפעול מהר ולתת מענה להתפתחויות באופן מיידי, גמיש ויעיל. התקציבים הללו, כמו אלה שניתנו בעבר, יסייעו לרשויות לבצע את תפקידיהן במסגרת ההתמודדות עם התפשטות הנגיף ויאפשרו להן לשמור על רציפות תפקודית שלא תפגע בשירותים החיוניים שניתנים לתושבים."

שר הבריאות, יולי אדלשטיין: "הרשויות זקוקות לסיוע, העסקים זקוקים לסיוע. אנחנו במשרד הבריאות נותנים את ההמלצות הבריאותיות וטוב שמשרדי הממשלה פועלים לשפות את הרשויות כדי לעודד ביצוע כמה שיותר בדיקות ולסייע להן בהתמודדות עם הקורונה"

אריה דרעי, יולי אדלשטיין
סוכם: תוספות לתחומי הדיור הציבורי וההתחדשות העירונית
הוארכה הזכאות למענקים למובטלים שחזרו לשוק העבודה
לא מספיק מיסים: הכירו את מס הפחמן
432 מיליארד: אושר תקציב המדינה
"גזרות ומיסים הולכים להעלות את יוקר המחיה של כולנו בצורה דרסטית"
"מגמתי ומנסה לכוון למסקנה הרצויה מראש"
לראשונה: הנחה בארונה לעסקים שנפתחו לאחר פרוץ משבר הקורונה
שוב זה קורה: מחיר הדלק עולה
התפוצצה פגישת המו"מ על הרפורמה בחקלאות
למרות ההבטחות: תקציב המדינה ללא כל בשורה לעצמאים