שר התורה וראש הישיבה: עדיין קיים חשש סכנה מהקורונה

מכתב גדולי הדור: בתי הכנסת ייפתחו, אולם עדיין קיימת סכנה, חובה לשמור על כללי הזהירות. כל הפרטים.

שר התורה וראש הישיבה: עדיין קיים חשש סכנה מהקורונה

מכתב גדולי הדור: בתי הכנסת ייפתחו, אולם עדיין קיימת סכנה, חובה לשמור על כללי הזהירות.

נוסח המכתב:

היות ובסעיתא דשמיא מצב התפשטות המגיפה בארצנו הק' נמצא במגמת שיפור תמידית , אולם עדיין קיים חשש סכנה בהקבצות אנשים ללא גדרים וכללי זהירות לכן:


בתי הכנסיות: יפתחו לתפילות ושיעורי תורה עם משתתפים קבועים ולא יותר מחמישים משתתפים, עם שמיררת מרחק ויתר כללי הזהירות הידועים (חבישת מסיכה, נקיון וכו')

חובה שבכל בית כנסת ימונה אחראי לשמירת כללי הזהירות. בתי המדרשיות שאינם יכולים להסדיר את כללי הזהירות במהלך היום כולו יפתחו שעריהם רק לתפילות ולא ללימוד ושיעורים.


בהיכלי הכוללים: ילמדו בקבוצה של עד חמישים לומדים במקום אחד עם אחראי ממונה על שמירת המרחק ויתר כללי הזהירות הידועים (חבישת מסיכה, נקיון וכו') במקומות גדולים ניתן לקיים קבוצות נוספות של עד חמישים לומדים ע"י הפרדה קבועה. במקומות קטנים יש להפחית מחמישים שיוכלו לשמור הכללים. אולם עדיין א"א ליתן כללים כמה יכול כל אברך ללמוד, ולכן האחריות הגדולה תהיה מוטלת על האברכים עצמם.


בישיבות הקדושות: אפשר ללמוד בקבוצות של עד חמישים תלמידים, ועל הנהלת הישיבות לדאוג לשמירת המרחק ויתר כללי הזהירות הידועים (חבישת מסיכה, ניקיון וכו') ולממונה ע"כ. ובמקומות גדולים ניתן לקיים קבוצות נוספות של עד חמישים לומדים ע"י הפרדה קבועה. איסור מוחלט לפתוח ישיבות עם חדר אוכל ופנימיות של עפ"י המתווה המאושר. והישיבות שזכו לנהוג עפ"י המתווה המאושר יתייעצו לגבי ההמשך עם הממונים על האפשרות הנ"ל.


בישיבות לצעירים: יבואו לאחר תפילת שחרית ואורחת בוקר ללימוד הסדרים והשיעורים. ללא פנימיה וחדר אוכל (בחורים המגיעים מרחוק יביאו עימם אוכל מהבית). כל שיעור במקום נפרד. עם אחראי על שמירת המרחק ויתר כללי הזהירות הידועים (חבישת מסיכה, ניקיון וכו').


בתלמודי התורה וגני הבנים הלומדים את האותיות הקדושות: ניתן להוסיף כיתות ככל האפשר ללימוד בוקר ואחה"צ ובאופן שאינו סותר את הוראות הבריאות. ובאופן שלא שייך שמירת המרחק יחלקו את הכיתה לקבוצות ובפיקוח הצוות.


מוסדות החינוך לבנות וגיל הרך: ניתן לפתוח לפי כללי הזהירות הידועים החושש מלשלוח ילדיו הרשות בידו.


אנשים מבוגרים, קבוצות הסיכון והנמצאים בקרבתם ראוי שיחמירו על עצמם בכל הנ"ל.

מרביצי תורה ומסורי שיעורים מהנ"ל יתייעצו עם רופא ע"ד הנהגתם.


כל הנ"ל הוא בכלל מש"כ הרמב"ם בהל' רוצח ושמירת נפש פי"א, ובשו"ע סי' תכ"ו, וברמ"א יו"ד סי' קט"ו וחלילה לזלזל בזה.מכתב גדולי ישראל שפורסם אמש
מרן ראש הישיבה הגרי"ג אלדשטיין: השומרים על כללי הזהירות יהיו בריאים בעז"ה
רבני חב"ד: חולי קורונה פטורים מלצום
סוגיה: האם חתן צריך להתענות בי''ז בתמוז?
הלכה ומנהג: מה אירע בשבעה עשר בתמוז?
יומא דהילולא: האדמו''ר מקופישיניץ
"תקופת תמוז" זהירות בשתיית מים
פינת הסגולה: סגולות לבריאות ורפואת העיניים
פרופיל: לדמותו של מרן ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי שליט"א
וּמִשֶּׁפַע מִצְוַת תְּפִלִּין: שמחת הבר מצוה לנכד כ"ק אדמו"ר מבוהוש
מעמד 'חומש סעודה' בת"ת תפארת שלום במודיעין עילית