מסירות נפש לקיום המצוות! • חג הסוכות וברית המילה • צפו

הרב אליהו רבי: מסירות נפש לקיום המצוות! | חג הסוכות וברית המילה

מסירות נפש לקיום המצוות! • חג הסוכות וברית המילה • צפו

שלום וברכה מורי ורבותי!

והיום זהו היום הכמעט אחרון לדאגה האמיתית והכֵּנָה שלנו לסוכה ולארבעת המינים!

ניתן לרכוש, ניתן לבנות, ניתן לעשות, ניתן לגדל, כל האפשרויות פתוחות בפנינו, אבל בכל האפשרויות צריך להקפיד על דבר אחד, לדבר הזה קוראים התלהבות, התלהבות בקיום המצווה, מצוות ברית מילה נשמרה על ידי עם ישראל, במסירות נפש במשך דורות.

לכן עד היום גם הרחוקים ביותר מקפידים במצווה זו, אותה מסירות נפש, אותה התלהבות, מחלחלת ומגיעה עד לימינו אלה.

והיום!

זהו הזמן של כולנו לומר יחד ברכת מזל טוב חמה ולבבית, ר' אלדד דוידי, לרגל הולדת בנו בכורו, והכנסתו בבריתו של אברהם אבינו!

בשמחה, ובהתלהבות, אותה התלהבות שהשתרשה בעם ישראל, ועוד תשתרש דורות רבים כהנה וכהנה.

וכל אחד מאיתנו ביום הזה, מעבר לברכת המזל טוב חמה ולבבית, מעבר לתפילות ולברכות אותם מרעיפים כולנו על ראשו של אבי הבן, כל אחד מאיתנו, בבית שלו, בחלקה הפרטית שלו, מקפיד על סוכה נאה, סוכה מהודרת, מנסים לרכוש עוד ועוד קישוטים, ועוד ועוד אביזרים לסוכה, ואת ארבעת המינים המהודרים ביותר שניתן לרכוש, משקיעים את הכסף בשמחה ובהתלהבות.

והאר"י הקדוש, היה מגיע עם הארנק בפני מוכר ארבעת המינים, פותח אותו בפניו ואומר לו:

"טול כפי יכולתך!

כי על מצוות אני רוצה להשקיע את המקסימום".

כביכול, מרוב התלהבות אני "מאבד את העשתונות", לא מתמקח על המחיר, נותן לך לקחת כמה שאתה רוצה, ובלבד שאזכה לחזור עם אותה מצוה בהתלהבות הגבוהה ביותר בה ניתן.

יתן הקדוש ברוך הוא לכולנו את ההזדמנויות הטובות והנפלאות ביותר לשמחה ולהתלהבות יום יום ושעה שעה, בקיום מצותיו ובכלל, ויזכה אבי הבן לגדל את בנו, ואת כל אחיו ואחיותיו להלן שיגיעו בעזרת ה' בעגלא ובזמן קריב, מתוך נחת שלוה ושמחה, ומילוי כל המשאלות לעבודת ה' יתברך, ברוכים תהיו!

מסירות נפש לקיום המצוות! | חג הסוכות וברית המילה | הרב אליהו רבי

הדף היומי מסכת ראש השנה דף ז
הגרי"ח אוהב ציון: זרע שמשון פרשת לך לך
קריאה אישית מאלוקים • פרשת לך לך • צפו
הדף היומי מסכת ראש השנה דף ו
שבע ברכות וסיום מסכת ביצה אצל הגרמ"מ קלוגר • גלריה
כמעט שני מיליון שקלים גויסו לבית הכנסת בהפתעה • גלריה
ימי האהבה והשנאה – המדריך • צפו
פנינה יקרה: המקום של השכינה
אילו חגים טעונים לינה בירושלים? • דף היומי
מסר קצר לפרשת לך לך • הרב אשר וייס