יום שכולו תורה: האדמו"ר מקאליב בסיור "בר בי רב דחד יומא"

''ויאתיו כל לעבדך...וישמעו רחוקים ויבואו'': יום ה' ג' אייר נוצל ללימוד תורה ובקרב ציבור יראי ה' התקיים "יום שכולו תורה". האדמו"ר מקאליב יצא לסיור חיזוק

יום שכולו תורה: האדמו"ר מקאליב בסיור "בר בי רב דחד יומא"

קבלת עומ"ש במוסדות החיד"א אשדוד

האדמו

בכל המקומות בהם נשא דברים לאחמ''כ אמר יחד עם כל הקהל שמע ישראל ושרו הניגון שמע ישראל כמנהג האדמו''ר מקאליב זיע''א.

האדמו"ר מקאליב שליט"א ביקר ביום זה בביהמ''ד תורת חיים בראשון לציון. כמו כן בביהמ''ד אהל אהרן בפתח תקווה. ובנוסף בביהמ''ד האחים ישראלית בפתח תקווה שם סייר במתחם ביהמ''ד וקיבל סיקור על כל פעילויות המקום הנערכות במסגרת ''כתר שבת קודש'' ע''י ידיד מוסדות קאליב ר' משה פולק הי"ו.

לעת ערב נסע האדמור לאשדוד שם עלה לבקר אצל הרה''ח מחשובי תלמידי האדמו"ר מקאליב זיע''א ר' אליהו מנחם שפירא לרפו''ש, השוהה בבית בנו ר' יצחק שפירא. האדמו"ר ערך במקום שולחן לחיים ובירך את הנ''ל ובני המשפחה.

לאחמ''כ נסע לביהמ''ד של ''מוסדות החיד''א'' באשדוד שם היה נוהג האדמו"ר זיע''א להגיע רבות בשנים במסגרת ''בר בי רב'' ודיבר מדברות קודשו ואמירת שמע ישראל כנהוג וש''ל.

כמו''כ בחלק מהמקומות נשא דברים ה משב''ק הרה''ח ר' חיים בנימין קירשנבוים וחיזק את המשתתפים בעניין לימוד הלכות שבת.

האדמוהאדמוהאדמוהאדמו

אשרי העם שככה לו שזכו ביום חמישי שעבר ג' אייר ה'תשפ"א לבוא ולהתאסף יחדיו מכל גווני הציבור לשבת בבית השם ולשמוע דברי חיזוק מגדולי הרבנים כאן בארה''ק כפי שייסד כ''ק האדמו''ר מקאליב זיע''א את יום ''בר בי רב דחד יומא'' וודאי שרוחו הגדולה אופפת על כל אלו שזכו להשתתף ביום זה ובפרט על אלו שסייעו לדבר מצווה להתברך בכל מילי דמיטב.

ביום רביעי ליל ג' אייר ערך ממשיך דרכו האדמו''ר מקאליב שליט''א ''לחיים טיש'' לרגל יומ''ד של אמה של מלכות הרבנית הצדקנית מרת ברכה פריידא ע''ה אמו של האדמו"ר מקאליב זיע''א ולרגל פתיחת הזמן. האדמו"ר שליט"א נשא מדב''ק לאברכי הכולל בענייני דיומא ובפרשת השבוע ובירך לחיים לכלל המשתתפים.

ביום חמישי-יום שכולו תורה כתקנת כ''ק האדמו''ר מקאליב זיע''א נסע האדמו"ר מקאליב שליט"א החל משעות הצהריים ועד שעות הערב המאוחרות למספר ערים ויישובים בהם התקיים ''בר בי רב דחד יומא'' ונשא מדב''ק בענייני אמונה וביטחון בהשי''ת בכל מצב שעובר עלינו ולהתחזק שהכל מאתו לטובה, וכן להתחזק בענייני תפילה ועוד.

הדף היומי מסכת יומא דף סט
האזינו: קריאת התורה לפרשת "חקת"
לקראת חורבן היהדות? שר התפוצות הכיר בזרם הרפורמי והקונסרבטיבי
פרשת חוקת תשפ"א • הרב אשר וייס
מבין שאתה לא מבין? • פרשת חקת • צפו
הדף היומי מסכת יומא דף סח
רעיון קצר על פרשת השבוע, פרשת חוקת • הרב אשר וייס
שידור חי: הרב עמאר פרשת חוקת
פרשת חקת הרב מיכאל לסרי פייסבוק
פרשת חקת: האם מותר לנשים ללמוד גמרא