ההון השחור: נוהל גילוי מרצון

ציפיות ל"נוהל גילוי מרצון" חדש של רשות המיסים בפני הליכים פליליים // מאת רו"ח אריאל כץ – מומחה למיסוי (עו"ד) במשרד עמוס כץ ושות' רואי חשבון

ההון השחור: נוהל גילוי מרצון אילוסטרציה

לאחרונה פורסם כי רשות המיסים שוקדת על נוהל חדש לגילוי מרצון לאחר תקופה בה לא היה ניתן להגיש בקשות רשמיות לחסינות בפני הליכים פליליים בגין כספים לא מדווחים להקטנת ה"הון השחור" והכנסות מנכסים או חשבונות בחו"ל. במאמר זה נדון באופי המסתמן של הנוהל החדש.

החל משנת 2005, הופעלו בישראל לסירוגין נהלי גילוי מרצון וזאת כחלק מהניסיון לעודד דיווח ותשלום מס, והקטנת ה"הון השחור". במסגרת הליכים אלו, התאפשר לאזרחים שהיו בעלי כספים והכנסות לא מדווחות, להיכנס לרשת המס והדיווחים ללא חשיפה ואחריות פלילית. זאת, מתוך הבנה כי חלק לא מבוטל מתוך אותם בעלי חשבונות זרים ונכסים זרים הינם אנשים נורמטיביים מן הישוב ולא עבריינים מקצועיים.

לאורך השנים היו תקופות בהן התאפשר גילוי מרצון, אך לא במסלול אנונימי, וכן היו שנים בהן היה קיים נוהל בתוקף לגילוי מרצון, באופן שבו לא היה ניתן לקבל חסינות רשמית מהליכים פליליים. זהו אף המצב נכון להיום, שכן מתחילת שנת 2020 אין בנמצא נוהל שריר ותקף אשר באמצעותו אפשר לקבל חסינות פורמאלית ומלאה מהליכים פליליים.

הנוהל המסתמן החדש

לאחרונה פורסם כי רשות המיסים שוקדת על פרסום נוהל גילוי מרצון חדש. ממה שידוע עד כה נראה כי העקרונות המרכזיים בנוהל החדש יהיו מבוססים על נהלים קודמים. עם זאת, מסתמנים מספר שינויים אפשריים:

הטלת כופר. פורסם שרשות המיסים שוקלת להטיל כופר על נישומים בהליכי גילוי מרצון. לדעתנו מדובר בסטייה מהעיקרון שהליך גילוי מרצון מאפשר לנישום להישאר במרחב האזרחי בלבד, ובערבוב בלתי-רצוי בין שני הליכים נפרדים ושונים. זאת משום שהליך הכופר הוא למעשה הליך סמי-פלילי עם השלכות שליליות מסוימות, מלבד תשלום דמי הכופר, העשויות להרחיק נישומים מהליכי גילוי מרצון. כך בין היתר, החלטות הכופר מפורסמות לציבור יחד עם שם המבקש, ועשויות להיות השלכות ציבוריות מסוימות על הניגשים לכופר (דוגמת האפשרות לכהן בתפקידים מסוימים). בנוסף, דרישה לתשלום כופר עשויה לעודד נישומים דווקא לא להגיש בקשות לגילוי מרצון, מתוך מחשבה (גם אם שגויה), כי אין להם כל יתרון בהליך זה, וככל שרשות המיסים תתפוס אותם, רק אז הם יבקשו לסגור את ההליך תוך תשלום כופר. כל אלו עשויים להפחית באופן דרמטי את כמות הניגשים להליך.

נוהל קבוע. שינוי נוסף שמסתמן הוא שיתכן והנוהל החדש יהיה נוהל קבוע ולא כפי שהיה עד עתה - הוראות שעה והוראות ביצוע לפרקי זמן קצרים - כך שבכל זמן יהיה ניתן לדווח על אותן הכנסות אשר לא דווחו בעבר. לדעתנו שינוי זה עלול ליצור מצב בו לא יהיה כל דחף לדווח כאן ועכשיו לרשות המיסים, ונישומים ישתהו וימנעו מביצוע הליכי גילוי מרצון. זאת בעוד בעבר כל הוראת שעה עמדה בתוקף לזמן מוגבל ויצרה תמריץ להספיק לדווח טרם סיומה. ככל הנראה רשות המיסים ערה לסוגיה זו, ועל כן יתכן שהנוהל הבא יכלול הטבות למזדרזים לדווח כמפורט להלן.

הטבות למזדרזים לדווח. שינוי אפשרי נוסף, הוא קביעה דיפרנציאלית של גובה המס שיחול על הקרן (ההון) בהליך הגילוי מרצון. זאת, תוך שיתכן שנישומים שיזדרזו להגיש בקשות לגילוי מרצון ייהנו משיעורי מס נמוכים יותר על הקרן מאשר נישומים שיגישו בעתיד הרחוק יותר. ככל הנראה רשות המיסים מנסה להתגבר עם היעדר התמריץ להגשה זריזה בנוהל קבוע, באמצעות מכשיר זה.

לסיום נציין כי על אף הביקורות שהועלו לעיל, הצגת הנוהל החדש עשויה להוות בשורה של ממש בקרב ישראלים רבים אשר מחכים להזדמנות בה יוכלו לדווח על הכנסות מנכסים או חשבונות בחו"ל שלא דווחו וליהנות מחסינות מהליכים פליליים.

הקלות בארנונה: מועצת עיריית בני ברק מאשרת את הארנונה
יוקר המחיה מכה בעזה: "המשבר הכלכלי יוביל לפיצוץ"
בשורה לעשרות אלפי סייעות: מענק של 1,500 ש''ח לשנת הלימודים
חיסכון לנוטלי המשכנתאות: עמלת פתיחת תיק הלוואה תוגבל ל-360 ש''ח
בזמן הקרוב: יוארך התוקף לפיצוי משפחות חטופי ילדי תימן והבלקן
הממשלה תאשר: 72 מיליון שקלים להקמת חברה שתעביר כספים לרש"פ
דיון דחוף במשבר המזון: האם בקרוב נראה מדפים ריקים בסופר?
נחתם צו לביטול מכסים על מוצרים וחומרי גלם לתעשייה
מחיר הדלק שוב מזנק: ליטר בנזין 95 יתייקר השבוע ב-66 אגורות
אושר בטרומית: הגדלת תשלום על שקיות חד-פעמיות והרחבה לחנויות קטנות