הכנסת ספר תורה לע''נ האדמו''ר מפיטסבורג • גלריה

עם מלאות שנה להסתלקותו לשמי מרום של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק ה'תפארת מרדכי' מפיטסבורג זצוקללה"ה, נערך ביום היארצייט מעמד היסטורי רב רושם, הכנסת ספר תורה לזכ...

הכנסת ספר תורה לע''נ האדמו''ר מפיטסבורג • גלריה

עם מלאות שנה להסתלקותו לשמי מרום של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק ה'תפארת מרדכי' מפיטסבורג זצוקללה"ה, נערך ביום היארצייט מעמד היסטורי רב רושם, הכנסת ספר תורה לזכרו הטהור כאשר בתהלוכת יקר וכבוד וברוב פאר והדר שאשדוד טרם ראתה.

את כתיבת ספר התורה התחיל הבן, האדמו"ר לכתוב מיד כאשר תמו ימי השבעה במוצאי שבת בראשית אשתקד ובחודשים האחרונים זכו רבים מתושבי העיר אוהדי חצר הקודש ליטול חלק בכתיבתו.

תושבי הקריות החרדיות בעיר שמחו במעמד המרומם והנעלה אשר היטיב לבטא את רגשות הלב כיאות לזכרו של רבינו זיע"א אשר לו זכות ראשונים בהפרחת השממה הרוחנית בעירנו אשר השתקע בעיר יחד עם אביו הגדול ה'אמונת אברהם' לפני מעל חמישים שנה בשנת תש"ל.

המעמד החל לאחר התאספות בני משפחת המלוכה בסוכה שבבית האדמו"ר זיע"א במעמד זה השתתפו רבנים ואישי ציבור לאחר שתיית לחיים וברכת הקודש יצאו לרחבת קריית פיטסבורג לתחילת התהלוכה.

מרומם היה המעמד עת ירד האדמו"ר כשבחיקו ספר התורה ולצדו אחיו וגיסיו הרבנים, דמעות של שמחה מהולות ברגשות גואים שבס"ד זוכים להגיע לגומרה של תורה לטובת נשמת האי צדיק וקדוש.

חופת ענק משוכללת בשיא תפארת והוד שנבנתה והוקמה במיוחד לכבודה של תורה אשר מתחתיה צועדים רבנים חשובים ראשי ישיבות ואישי ציבור אשר טרחו ובאו מרחוק ומקרוב לכבד את המעמד הנשגב, כאשר אחריה מלווה משאית השמחה המיוחדת כאשר עליה ניצבים בחן חברי מקהלת חצה"ק לקול נעימות הנגינה הפורצת גבולות, אשר יחדיו ליכדו ורוממו את הקהל העצום אשר מילא את רחובות האדמו"ר מפיטסבורג ויצחק הנשיא למלא רוחבן.

סדרנים מיוחדים של משטרת העיר והפיקוח העירוני הוצבו לפקח על סגירת הצירים המרכזיים של אזורים ג'-ו' לכלי רכב לכל אורך זמן אשר התהלכה התהלוכה בסך לקול מצהלות חסידים ואנשי מעשה מכל שכבות הציבור אשר חגגו ופיזזו בצהלה בריקודי קדושה לכבוד יקרת ורום המעמד אשר התמזגה יחד עם רגשות שמחת החג, לצד שורות סדורות להפליא של מאות ילדי החמד ובידיהם לפידים לכבוד התורה.

לקראת הגעת התהלוכה אל עבר הבניין החדש והמפואר דישיבה לצעירים "בני אברהם" אשר שוכנת כבוד על פינת שד' יצחק הנשיא ושד' בני ברית יצאו ובאו לקראתה חשובי אברכי הקהילה הק' ובידם שאר ספרי התורה מההיכל כנהוג לכבודה של תורה.

היכל בית המדרש אשר הוכנה מבעוד מועד לקליטת ההמונים היתה קטנה מלהכיל את הקהל העצום אשר מילא את המקום מקיר לקיר שעה שהגיעו בשעריה עם ספרי התורה, נכבדי הקהל והרבנים החשובים וקהל אנ"ש כובדו לחבוק ולרקוד עם ספר התורה החדש.

לאחר שעה ארוכה של ריקודים נלהבים החל מעמד אמירת המזמורים כנהוג לפני הכנסת ספר התורה להיכל בהם כובדו בני כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א המשפיע הנודע ראש הישיבות הק' שליט"א והרב חסידי פיטסבורג דב"ב.

וינועו אמות הסיפים עת אשר רגשות הקהל הגיעו לשיאם בזמן המסוגל עם הכנסת ספר התורה להיכל כמו בעת נעילה כאשר הלבבות הומים בתפילה 'פתח לנו שער בעת נעילת שער' כשכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אחוז שרעפי קודש עם ספר התורה בידו מלהיב את הקהל בריקודין של התעלות טפחיים מעל הקרקע.

האדמו"ר ערך את שלחנו הטהור לכבוד ההילולא קדישא שחל ביום י"ז תשרי אושפיזא דיעקב שלימא בהשתתפות אחיו וגיסיו הרבנים בסוכה הגדולה בקרית מלך רב.

את הטיש כיבדו ופיארו בשולחן המזרח רבני העיר אדמו"רים ורבנים חשובים וגדולי תורה וקהל אלפים מתושבי העיר ומחוצה לה אשר באו מקרוב ומרחוק להתאחד ולהתייחד עם זכר קדשו של רבינו הגה"ק בעל ההילולא.

האדמו"ר נשא מדברות קדשו על גודל הזמן שבו נתבקש רבינו לישיבה של מעלה באותו חג שציין את מהותו של רבינו זיע"א, ואת עבודת הקודש שהיה עורך בו במסירות נפש עד כלות הכוחות והיה ממש כמו דאיתא בגמ' על הזמן שבית המקדש היה קיים שלא ראו שינה בעיניהם, ובדבריו הוסיף ואמר שעתה במלאות שנה תמימה להסתלקותו מוטל עלינו לנהוג כמנהגו שהיה תמיד מודה על העבר ומתפלל על העתיד, ומה גם שזכינו שמקום ציון קדשו בעירנו הפך לתל תלפיות כאשר רבים וטובים עולים להתפלל ומתבדרין סיפורי ישועות לרוב, ומה כאן עמד ושימש אף שם עומד ומשמש.

במהלך הטיש התקיים מעמד כבוד התורה עת התכבד ראש הישיבות הק' שליט"א לשאת את דבריו לכבוד המעמד ובדבריו שיצאו בלהבת קודש אמר וציין "שעיקר משאת נפשו של אבינו שהיה אב רחום ורועה נאמן לתלמידיו אהוביו אשר קרבם ועודדם כבנים ממש ושמח מאוד בהתעלותם - היה לטפח ולעודד את פרחי התלמידים להגיע להישגים בתורה לסיים מסכתות ולקנות קניני נצח בתורה ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא".

"ועל זה הקים את המפעל הק' "שנון" שמתעטרים התלמידים בתארים לכבודה של תורה וכידוע שהצדיק מגיע ליארצייט שלו ושמח ומתעלה עם התלמידים מדרגה לדרגה", וסיים ברוב רגש גדול באומרו "אבא כך כתוב בתורה עשינו כאשר ציוותנו במעמד זה והמשכנו את דרכו הק' בסייעתא דשמיא, ומבקשים אנו בכח זה שישפיע עלינו רוב השפעות וישועות לכל אלו שמתכנסים כאן לכבודו"" הוסיף.

בסיום דבריו הזמין ראש הישיבה אל שולחן המזרח את עשרות מצטייני תלמידי הישיבות הק' אשר עמלו ויגעו ובס"ד גם מצאו בתלמודם ועמדו בכור המבחן על מאות ואלפי דפי גפ"ת במסגרת מפעל הבחינות אשר ייסד בעל ההילולא זיע"א.

 הכנסת ספר תורה בפיטסבורגהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדודהכנסת ספר תורה לקראשניף באשדוד
הגרי"ח אוהב ציון: מעלת הכנסת אורחים
פנינה יקרה: הקטרוג שלא הצליח
האם צריך לקרוא את קריאת שמע בלילה • הלכה יומית
כך מייצרים חיי חברה מושלמים • צפו
מה ההבדל בין "פר" ו"בן בקר"? • דף היומי
צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק לך לך
הילולת האדמו"ר בעל ה'נועם ישראל' מקרעטשניף קרית גת • גלריה
עצרת מספד לרגל השבעה לגאון הרב ישראל אליקים שלזינגר זצ"ל
מנין לומדים שיש להוסיף תוספת שבת? • דף היומי
פנינה יקרה: למה אנחנו מזכירים את האריה