צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק במדבר התשפ"ב

השיעור השבועי של פוסק עדת תימן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - מוצש"ק במדבר התשפ"ב

צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק במדבר התשפ"ב

במדבר התשפ"ב

נושאי השיעור: לשון הרמב"ם בתחילת איגרת תימן, וחשיבות מסורת יהדות תימן. כיצד אומרים את השם רב אשי, וכיצד מבטאים את הניקוד סגול. האם אפשר לקצר שמות של בני אדם, כגון אברהם-אבי, בנימין-בני, דניאל- דני, וכדומה, ופליאה על רב ספרדי הטוען כי אין בכך בעיא, כי מצינו שיוסף הצדיק אמר לבנימין אחיו 'אלהים יחנך בֶּנִי'... המשך מהילולת מהרי"ץ בישוב הסתירה בדברי הסטייפלר זצ"ל בנוגע לבחורים תימנים המתחנכים בישיבות אשכנזיות וכו', דעת החזון אי"ש כי תלמיד ישיבה צריך לנהוג כפי הנהגת הישיבה, וביאור דבריו עפ"י המובא בספר דעת יהודה (שפירא). תשובות לשתי שאלות, האחת בעניין דברי הרש"ש שבזי בספרו חמדת ימים, כי חזרו כולם להביא ביכורים בכלי נצרים בכדי שלא לבייש את העניים, ותשובה לשאלה מדוע איננו עומדים באמירת פיוט יגדל אלהים חי וכו' והלא היא עדות כמו אמירת יום הששי. תשובה לשאלה מדוע הרמב"ם לא הביא בספרו משנה תורה את י"ג עיקרי הדת, למרות שהביאם בפירוש המשניות. מעשה שהיה במרן הב"י והאריז"ל בהשתתפותם בברית מילה בערב פסח, שיצאו תולעים מהלחם שהוגש בפני האריז"ל מכיון שהחמיר לא לאכול חמץ בערב פסח, גם מרן שליט"א מחמיר בעניין זה, תמיהות על נוסח הסיפור דלעיל שהובא באחד מכתבי העת עם שינויים והוספות וכו', וחיזוק העניין שבדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו. תשובות לשואל בעניין אופן הדלקת נר הבדלה במוצ"ש הבאה, בה חל יום טוב של שבועות.

"חסר זכות התורה": הרב אדלשטיין על אסונות בין הזמנים • צפו
עצות וסגולות לחינוך הילדים | הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א • צפו!
המגרש החיובי של החיים • צפו
מתי זוכה האדון בכסף שלושים השקלים של עבדו? • דף היומי
תקשיב מה ה' רוצה ממך - שיעור מרתק בפרשת עקב מאת הגר"י צמח שליט"א
הרב מיכאל לסרי - רק לטובה
"דרך אמונה - בחרתי": ישוב חרדי חדש הוקם בהרי יהודה • גלריה
הערב י''ט מנחם-אב יומ''ד רבא של רבי יהודה יחיאל • האזינו
"בושה לעם היהודי": משאית שופכת זבל בתוככי הר הבית מול מקום המקדש
מעמד יומא ט"ובא לרבנן בזוטשקא בראשות האדמו"ר • גלריה