פרשת תרומה לילדים: בניית המשכן וכליו.

סיפור פרשת תרומה בצורה מעניינת וחוויתית בהברה חסידית • נושא השבוע: בניית המשכן וכליו.

פרשת תרומה לילדים: בניית המשכן וכליו.

פרשת תרומה לילדים - מאת הרב'ה שלמה מלמד בת"ת תורת אמת 'שטפנשט' - אלעד

הדף היומי מסכת תענית דף כג
הרב מיכאל לסרי למה אני לא שם מסכה
הרב מיכאל לסרי - נר שביעי של חנוכה
שידור חי: הרב מאזוז מוצ"ש מקץ תשפ"ב
תחרות בין הילדים? • צפו
הדף היומי מסכת תענית דף כב
הרב מיכאל לסרי - לבחור נכון
האדמו"ר מאשלג הדליק את המנורה במערת המכפלה • גלריה
פנינה יקרה: האור הגדול של חנוכה מסוגל להפוך רשע לצדיק!
גם אתה קבלת רמז משמים? • צפו