126 מיליון ש''ח: מבקר המדינה חשף את הגרעונות בכספי המפלגות

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם את דוח מימון מפלגות לכנסות ה- 21 וה- 22 ולתקופות השוטפות. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אמר: "דוח ביקורת זה עוסק בביקורת על א...

126 מיליון ש''ח: מבקר המדינה חשף את הגרעונות בכספי המפלגות מליאת הכנסת

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם את דוח מימון מפלגות לכנסות ה- 21 וה- 22 ולתקופות השוטפות. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אמר: "דוח ביקורת זה עוסק בביקורת על אופן ניהול החשבונות וההוצאות של הסיעות השונות, בגין שתי תקופות בחירות לכנסת ה- 21 וה- 22 והתקופות השוטפות. אני רואה חשיבות רבה לדוח זה בשל העובדה שמדובר בכספי ציבור, ולכן על הסיעות השונות לפעול בתשומת לב מרובה ולבחון כל הוצאה כאילו הוציאו מכיסן הפרטי".

עוד אמר: "הסבתי בדוח זה את תשומת הלב לכך שסכומי התרומות שמקבלות הסיעות הינן מזעריות (2%) ביחס לסכומים הכוללים שהתקבלו במסגרת המימון הממלכתי - כ- 500 מלש"ח. המלצתי בפני המחוקק לבחון את נחיצות קבלת התרומות ומנגנוני מימון חילופיים, בשל הבעייתיות והסיכונים הגלומים בקבלתן".

"המעבר מעודף מצטבר של כלל הסיעות של 27.7 מלש"ח לגירעון בתום תשעה חודשים שהסתיימו ב-30.9.19, משקף גידול בהתחייבויות של הסיעות על פני נכסיהן בסך של כ-126 מיליון ש"ח", הוסיף.

הכנסות והוצאות בכנסת ה-21

לפי דיווחי 22 הסיעות, הכנסותיהן לתקופת הבחירות הסתכמו בכ- 198.2 מיליון ש"ח. הוצאות הסיעות בכנסת זו עמדו על 288.6 מיליון ש"ח, כאשר סכום הוצאות הפרסום עמד על 130.7 מיליון ש"ח. 45.3% מסכום הוצאות הפרסום הוקצה לפרסום באינטרנט ורשתות חברתיות ו- 7.3% הוקצו לפרסומים בעיתונים ובמקומונים ו- 17% הוקצו לפרסום על גבי שלטים ושלטי חוצות.

גרעונות - מדוח הביקורת עולה כי הסך המצטבר של הגרעונות עמד על כ- 96 מיליון ש"ח, כאשר חמש הסיעות עם הגרעונות הגבוהים ביותר הינן: הליכוד עם גירעון של כ- 20.9 מיליון ש"ח, העבודה עם כ- 13.4 מיליון ש"ח, כולנו עם כ- 11.2 מיליון ש"ח, הימין החדש עם כ- 8.5 מיליון ש"ח, ש"ס עם כ -7.5 מיליון ש"ח.

המבקר קרא לסיעות לפעול לפירעון התחייבויותיהן ולכיסוי הגירעונות הנצברים. חמש הסיעות שסיימו בעודפים, בסך מצטבר של 5.5 מיליון ש"ח הינן תל"ם, גשר, הבית היהודי, אח"י וחד"ש.

המצב במפלגות החרדיות

בש''ס המימון שנשלל עמד על 50,000 ש''ח בעקבות הוצאות שאינן בהתאם לחוק דרכי תעמולה. וכן בשל חריגה בדגל התורה מתקרת ההוצאות בסך של 372,406 ש"ח (כאשר התקרה עומדת על 8,306,400 ש"ח) המימון שנשלל מהסיעה עמד על 30,000 ש''ח.

נכסים והתחייבויות

מנתוני הדוח עולה כי נכון לסוף התקופה השוטפת הזו (30.09.2019) היו לכלל הסיעות התחייבויות שוטפות בסך כולל של כ- 223 מיליון ש"ח והתחייבויות לזמן ארוך בסך של כ- 109.7 מיליון ש"ח. כמו כן, ל- 12 סיעות גירעון נצבר בהיקף של כ- 121 מיליון ש"ח.

הגרעון הכולל של הסיעות עומד נכון לתקופה זו על כ- 98.9 מיליון ש"ח, כאשר מתוך כך לליכוד- 59.8 מיליון ש"ח, לבית היהודי - כ- 17.6 מיליון ש"ח, דגל התורה - כ- 7.9 מיליון ש"ח. כמו כן, עולה מהדוח כי שיעור הוצאות השכר מכלל ההוצאות של הסיעות לתקופה שוטפת זו נע בין כ- 33%-82%, בעוד ששיעור הפרסום לאותה תקופה נמוך משמעותית ועומד לכל היותר עד- 13%.

על פי נתוני חשבות הכנסת, סה"כ יתרת הלוואות של הכנסת לסיעות עומד על כ- 136.7 מיליון ש"ח: הליכוד - כ- 38.5 מיליון ש"ח, יש עתיד - כ- 18 מיליון ש"ח, חוסן לישראל - כ- 18 מיליון ש"ח, ש"ס - כ- 10 מיליון ש"ח, העבודה - כ- 8 מיליון ש"ח. המבקר קרא לסיעות לפעול לפירעון התחייבויותיהן.

תשלום תוספות שכר לעובדים

עלות העסקת עובדים היא מרכיב עיקרי בהוצאותיהן השוטפות של הסיעות. בביקורת זו וגם בקודמת נמצא כי שולמו תוספות שכר משמעותיות לעובדים בשל עומס עבודה בתקופת הבחירות, ללא אסמכתאות המבססות את הצורך ובלי שפורטו קריטריונים בנוגע לצורך לתת את התוספות דווקא לעובדים אלו. המבקר אנגלמן ציין כי על מנת להבטיח שימוש נאות וחסכוני בכספי ציבור, על הסיעות לקבוע נוהל להעסקת עובדים.

חברי הכנסת החרדיים, אילוסטרציהמבקר המדינה מתניהו אנגלמן
עיריית ירושלים: תשלומי הארנונה לעסקים יידחו בחודשיים
1.3 מיליארד ש''ח: זה הסיוע לעסקים ולעצמאים
ועדת הכספים אישרה את החוק המבטל את היטל העובדים הזרים במשק
אושר: דמי בידוד לעצמאים
הצעת חוק: 170 מיליון ₪ לדמי בידוד לעצמאים
משבר הקורונה: כ-70 אלף עסקים נסגרו במהלך השנה האחרונה
בית שמש: 323 מיליון שקלים נוספים יוקצו לתחבורה הציבורית ועוד
הממשלה אישרה את התכנית לצמצום בירוקרטיה והסרת חסמים
חצי מיליארד ש''ח: בית שמש קיבלה תקציב עתק להתפתחות
גובשו הסכמות להפחתת הצמצום במסגרות האשראי