מדוע הבריסקער נסע לחדרו של הגוי וסיפר וגילה את הקבוצה המנצחת?

לכבוד יום השנה לפטירתו של ראש ישיבת בריסק הגרמ"ד סולובייצ'יק סיפור מאלף על כוחה של תפילה וסוגיה מרתקת

מדוע הבריסקער נסע לחדרו של הגוי וסיפר וגילה את הקבוצה המנצחת? הרב יהודה אריה דינר

בסיום שיחתו שמסר בשבוע האחרון בישיבה קטנה מיוחדת בבני ברק, סיפר הרב יהודה אריה דינר רב מרכז בני ברק, סיפור מופלא, על אודות בחור בריסקער שלומד בישיבת בריסק בירושלים, שהגיע להתפלל בכותל המערבי ובסיום תפילתו הוא רואה איזה גוי אמריקאי כותב משהו בפתק ודוחף את הפתק בין אבני הכותל.

אותו בריסקער התפלא ולא הבין מה לגוי אמריקאי לכתוב כאן פתק ולהכניס אותו בין אבני הכותל המערבי, הגוי הולך, והבחור הבריסקער כדרכו של יהודי סקרן, מוציא את הפתק ופותח אותו לראות מה הגוי כתב, הוא פותח את הפתק ורואה שהגוי כתב באנגלית "לכבוד הקב"ה היות שעכשיו באמריקה בארצות הברית יש משחק כדורגל פלוני נגד פלוני, (אני לא זוכר את השמות א' נגד ב') נא להודיעני מי ניצח, וגוי חותם וכותב תודה, ממני 'אלקס'., אני נמצא במלון פלאזה רחוב זה וזה קומה שבע עשרה חדר מאה שבעים ותשע, תודה".

הבחור הבריסקער הזה רואה את זה ואמר לעצמו אני כבר יראה לו, הבחור הבריסקער היה אמריקאי, הוא מתקשר לאבא שלו באמריקה, והוא אומר לו תשמע אבא יש עכשיו משחק כדורגל באמריקה א' נגד ב' תברר לי מי ניצח, אומר לו האבא, אתה לומד בבריסק. איך זה נכנס למסכתות זבחים ומנחות, אומר לו הבחור אבא אני אסביר לך רק בינתיים תברר לי את זה, אומר לו אבא אין בעיה תתקשר עוד עשר דקות ואני אגיד לך, הבחור מתקשר אחרי עשר ואבא שלו אומר לו צד א' ניצח, אומר לו הבחור תודה רבה ומנתק.

הבחור מבריסק הולך לוקח מונית ונוסע למקום שכתוב בפתק מלון פלאזה קומה שבע עשרה ומגיע לחדר מאה שבעים ותשע, דופק בדלת, הגוי פותח, שואל אותו הבחור אתה 'מר אלקס' עונה לו הגוי כן, אומר לו הבחור: 'אני שליח של הקב"ה' הגוי התעצבן מה אתה רוצה.. אתה שליח של הקב"ה?

אומר לו הבחור אתה שאלת את הקב"ה מי ניצח בכדורגל, הגוי נבהל ואומר מיד כן, נכון, זה אני, אני שאלתי מי ניצח במשחק, מה אתה השליח של הקב"ה?, עונה לו הבחור חזרה כן, כן, אני השליח!

הגוי מתחיל לרעוד כולו ומכניס את הבחור לחדר התיישב על הכסא, והבחור אומר, 'הקב"ה שלח אותי רק לומר לך שצד א' ניצח והכל טוב, הגוי מיד התלהם כולו 'תודה תודה' אומר לו הגוי, והגוי נכנס לחדרו ומוציא פנקס צ'קים וכותב לו צ'ק של 'אלפיים דולר' ואומר לו זה בשביל השליח של "God" (השליח של הקב"ה - באנגלית) והגוי מלווה אותו עד לכניסה לבניין והולך.

הבחור הבריסקער חוזר לישיבה 'כולו מבסוט' שקיבל את הצ'ק, ומגיע לישיבה - לבריסק. ומספר לחברים שלו את הסיפור ומראה להם את הצ'ק, הבחורים מיד התחילו לדון איתו עם היה מותר לו לקחת את הצ'ק, שהרי שיקרת עליו, וגם שזה מתנה מגוי וכו', והבחור עונה להם 'אם הייתי אומר לו שהקב"ה ביקש אלפיים דולר זה ודאי אסור, אבל כאן הגוי מעצמו נתן וא"כ למה שיהיה בעיה?

וכך הם דנו על בזה, עד שהתקשרו לפוסק הגרי"א דינר לשאול האם באמת היה מותר לו לקחת את הצ'ק, והתשובה הייתה שמותר לו לקחת את הצ'ק.

עד כאן היה המעשה, שהם התקשרו לשאול האם היה מותר לו לקחת את הצ'ק, ועניתי להם.. אבל.. בזה לא נגמר הסיפור..

והמשיך הגרי"א דינר ואמר. עכשיו תשמעו מה היה, תוך כדי שהבחורים דנים על השאלה בהיכל ישיבת בריסק פתאום נכנס לשם ראש הישיבה שלהם הגאון הגדול רבי משולם דוד סולובייצ'יק זצוק"ל, והוא רואה אותם מתווכחים ככה ורואה שדנים על משהו, אז מיד הוא ניגש אליהם לשאול מה קרה, על מה אתם דנים כאן כ"כ חזק?

הבחורים ספרו לראש הישיבה את הסיפור, ועכשיו ממשיך הגרי"א דינר ואומר, תשמעו מה ראש הישיבה עונה להם, תראו איך 'גדול' מסתכל על הסיפור, הם סיפרו את הסיפור ראש הישיבה שומע אותו, ועכשיו תשמעו מה הוא אומר להם ותראו מה היא ההסתכלות של 'אדם גדול'.

וכך אומר להם ראש הישיבה רבי דוד זי"ע, "זאת אומרת גוי פשוט ביקש משהו מהקב"ה, והקב"ה ענה לו" אנו רואים תמונה חדשה על הסיפור, שהרי מה קרה כאן, מי נתן לבחור הבריסקער הזה את הז'וק בראש, שיפתח את הפתק, ויסע אליו, והכל, כל זה הקב"ה, 'זאת אומרת שהגוי ביקש מהקב"ה תענה לי מי מנצח במשחק - והקב"ה ענה לו', למה הקב"ה ענה לו זה לא קשור אלינו, אבל הלימוד בשבילנו הוא, שאנו רואים שאפילו גוי פשוט מבקש, על אחת כמה וכמה", אומר ר' דוד, "כשיהודי מבקש, כשיהודי מבקש מהקב"ה תן לי, אני רוצה להבין את הסוגיא, אני רוצה להבין את הגמרא, אני רוצה להבין את החומש, (איך הקב"ה יענה?, הוא יענה, לא חסר לו דרכים וזה לא קשור אלינו).

"וזה הלימוד בשבילנו, וזה בחור ישיבה צריך לדעת", וכאן סיים הרב דינר ואמר "איפה בחור לומד איך מתפללים. ומה זה תפילה? "בישיבה", את זה לומדים בישיבה, וכל אחד ואחד צריך לדעת א', להתקרב לתורה, כמו שהזכרתנו בהתחלה, שמי שמתקרב לתורה זה מתיקות החיים, שזה 'וימתקו המים', שהכל נעשה מתוק,

ב', להתפלל, שאין תפילה שלא חוזרת, כל פעם להגיד להקב"ה אני רוצה היום להבין את השיעור, והקב"ה שומע הכל, והקב"ה יעזור שכל בני הישיבה כל אחד ואחד יצליח בדרך שלו, ולהתפלל כמו שצריך, ובעז"ה נזכה כולנו בקרוב לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן,

הרב משולם דוד הלוי סולובייצ'יק זצ"ל ראש ישיבת בריסק בשיחה

הסוד לכחות עצומים בכל בוקר מחדש! - הרב אליהו רבי
בני הישיבה פיזזו בהוצאת ספרו של ראש הישיבה
הדף היומי מסכת נדרים דף מ
תזהר לא להרוס לילד את החיים! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף לח
חסדי השם: ראש הישיבה שוחחר אחר אשפוז ארוך
הדף היומי מסכת נדרים דף לז
המתחזקים ובעלי הבתים בראשון לציון ולוד סיימו מסכתות
המפתח האמיתי לשלוות הנפש - הרב אליהו רבי
הילולת הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זיע"א בפולין