אלפים למדו את הזוהר וסיימו 26 פעם | גלריה

מעמד רב רושם של לימוד וסיום הזוהר התקיים בחנוכה בהיכל בית הכנסת הגדול בירושלים. המעמד התקיים ע"י ישיבת נהר שלום בראשות הרב בניהו שמואלי. אלפים ישבו ולמד...

אלפים למדו את הזוהר וסיימו 26 פעם | גלריה אלפים למדו את הזוהר וסיימו 26 פעםאלפים למדו את הזוהר וסיימו 26 פעםאלפים למדו את הזוהר וסיימו 26 פעםאלפים למדו את הזוהר וסיימו 26 פעםאלפים למדו את הזוהר וסיימו 26 פעםאלפים למדו את הזוהר וסיימו 26 פעםאלפים למדו את הזוהר וסיימו 26 פעםאלפים למדו את הזוהר וסיימו 26 פעםאלפים למדו את הזוהר וסיימו 26 פעםאלפים למדו את הזוהר וסיימו 26 פעםאלפים למדו את הזוהר וסיימו 26 פעםאלפים למדו את הזוהר וסיימו 26 פעםאלפים למדו את הזוהר וסיימו 26 פעםאלפים למדו את הזוהר וסיימו 26 פעםאלפים למדו את הזוהר וסיימו 26 פעםאלפים למדו את הזוהר וסיימו 26 פעםאלפים למדו את הזוהר וסיימו 26 פעםאלפים למדו את הזוהר וסיימו 26 פעםאלפים למדו את הזוהר וסיימו 26 פעםאלפים למדו את הזוהר וסיימו 26 פעם

מעמד רב רושם של לימוד וסיום הזוהר התקיים בחנוכה בהיכל בית הכנסת הגדול בירושלים.

המעמד התקיים ע"י ישיבת נהר שלום בראשות הרב בניהו שמואלי.

אלפים ישבו ולמדו את הזוהר וסיימו אותו 26 פעמים בתענית דיבור.

את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה הרב בניהו שמואלי שקרא לציבור להתמיד בלימוד הזוהר: "יש הרבה צרות וגזירות קשות, אויבנו מסביב רוצים לכלות אותנו, הדרך להנצל מכל הגזירות זה להיות דבוקים בפנימיות התורה, ובזה יצאו מן הגלות ברחמים כמו שכתוב בזוהר".

לאחריו נשא דברים אריה דרעי שסיפר למשתתפים כי כשפתחו נגדו בחקירות לפני כשש שנים קיבל על עצמו ללמוד זוהר וב"ה זכותו של רשב"י עמדה לו ומאז מקפיד בכל שנה לעשות סיום.

בסיום המעמד ערך המקובל קבלת עול מלכות שמים כשכל הציבור זועק אחריו ה' הוא האלוקים.

הדף היומי מסכת נזיר דף יא
הדף היומי מסכת נזיר דף י
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ח
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט