בצפת פועלים לקידום הקלות בהיטלי סלילה ולהקמת וועדת הנחות!

כרגע במקרה של בניה חורגת בנכס שנבנתה ללא היתר בניה או בסטייה ממנו ובמקרה של סלילת רחוב הגובל בנכס עיריית צפת מחויבת לגבות היטל סלילה בכל מקרה של אישור בקשה להיתר בניה (לרבות תוספת). זה כנראה הולך להשתנות.. • פרטים בכתבה

בצפת פועלים לקידום הקלות בהיטלי סלילה ולהקמת וועדת הנחות! ראש עיריית צפת בפגישה אצל שר האוצר ישראל כץ

על פי חוק עזר לצפת (סלילת רחובות), התשע"ח-2017, שעבר כאמור לפני למעלה מ 3 שנים במועצת העיר, עיריית צפת מחויבת לגבות היטל סלילה בכל מקרה של אישור בקשה להיתר בניה (לרבות תוספת), במקרה של בניה חורגת בנכס שנבנתה ללא היתר בניה או בסטייה ממנו ובמקרה של סלילת רחוב הגובל בנכס.

חשוב להדגיש- היטלי סלילה נגבים בכל רחבי הארץ בהתאם לחקיקת עזר שקודמה ברשויות המקומיות באישור ובהוראת משרד הפנים והחליפה חקיקה קודמת ישנה. החיוב בהיטל מבוסס על תעריף קבוע, אחיד ושוויוני עבור כל מ"ר משטח הקרקע ומשטח הבניין.

כעת, לאחר ששוחח בנושא עם שר האוצר ומשרד הפנים, הנחה ראש העיר שוקי אוחנה את הגורמים המקצועיים בעיריית צפת לבחון מספר אופציות להקלה בנטל ההיטל, באמצעות בקשה לתיקון חוק העזר שתוגש למשרד הפנים לצורך קבלת אישורו.

כבר כעת פועלת הרשות לעדכון התחשיב שעל בסיסו נקבעו בשנת 2017 סכומי ההיטלים הנוכחיים, כאשר המטרה הינה הורדת התעריפים ככל שניתן, על מנת להקל על תושבי העיר צפת. בנוסף, מתכנן אוחנה פנייה בבקשה להקמת וועדת הנחות שתפעל על פי קריטריונים ברורים למתן הנחות בגובה ההיטל בהתאם למספר מבחנים שייקבעו מראש, דבר שלא קיים במסגרת החוק התקף כיום, שאושר כאמור, בשנת 2017. בנוסף על שינויים משמעותיים אלו מתכוון אוחנה לבקש את אישור משרד הפנים לכך שההיטל ייגבה רק מגודל מסוים של תוספת/ בניה, כך שאם מדובר בתוספת קטנה ייתכן, במידה ומשרד הפנים יאשר, עיריית צפת תהיה הרשות הראשונה בישראל שלא תגבה על כך היטל!.

ראש עיריית צפת שוקי אוחנה ציין: "במיוחד בימים אלו- ימי הקורונה, כאשר פרנסת רוב מוחלט מהאוכלוסייה נפגעה, מדינת ישראל צריכה לבוא לקראת האזרחים ואני כראש רשות רואה צורך ממשי לסייע לתושבי העיר בסוגיית ההיטלים. שוחחתי עם במשרד הפנים והאוצר בנושא ואנו פועלים בכמה ערוצים: הורדת תעריף ההיטלים ובקשה לתיקון חוק העזר לצורך יצירת מנגנון של וועדת הנחות על פי קריטריונים ברורים שיאפשרו מתן הנחה במקרים המתאימים ובחינת האפשרות על גבייה מבנייה במטראז' מסוים. כולי תקווה כי משרד הפנים יאשר את צעדים אלו ויסייע לנו להטיב עם תושבי העיר צפת"

טיפים עסקיים לתקופת החגים‎‎
אל תהיו שליליים: על דירוג אשראי והדרך לשפר אותו
הפיקוח על הבנקים: עמלה תפעולית אחת בעת פירעון מוקדם של משכנתא
לקראת סוכות: חלוקת סכך בחינם
לקראת חג סוכות: מומחי מכון התקנים בטיפים לבטיחות בסוכה
שופרסל מזהירה מניסיון הונאה של לקוחות
אופניים לילדים? דעו את הסיכונים
בעקבות חשמול הרכבות: שאטלים בחינם
נוסעים לראש השנה? בדרכים הללו עלולים להיות פקקים
קניתם מוצר חשמלי? אתם זכאים לפינוי המוצר הישן מביתכם בחינם!