הילולת צדיקים: רבי רפאל כדיר צבאן זצ''ל

רבי רפאל כדיר צבאן זצ''ל, היה מגדולי דייני ג'רבה שבתוניסיה, ולאחר שעלה לארץ ישראל שימש כרב העיר נתיבות •היה חבר מועצת הרבנות הראשית • שימש כנשיא ישיבת כסא רחמים

הילולת צדיקים: רבי רפאל כדיר צבאן זצ''ל

קצת על הצדיק

על חייו:
רבי רפאל זצ''ל נולד בא' בטבת ה'תר"ע באי ג'רבה שבדרום תוניסיה, לרב יעקב ולאמימה. בצעירותו למד תורה אצל רבני ג'רבה, ביניהם הרב שאול מקיקץ שלי, ורבו המובהק רבי רחמים חי חויתה הכהן. כן התכתב בהלכה עם הרב עובדיה הדאיה שבארץ ישראל.

בשנת ה'תר"ץ, בהיותו בן עשרים, נשא את בת דודתו עוישה. כעבור שנתיים, בשנת ה'תרצ"ב, מונה לראש ישיבה, תפקיד בו החזיק כ-12 שנה עד לשנת ה'תש"ד. בשנת ה'תרצ"ט התמנה כחבר שלישי בבית הדין שבג'רבה. בשנת ה'תש"ג נסמך לרבנות מטעם הרבנות הראשית שבעיר הבירה תוניס.

בתשרי ה'תש"ח החל לערוך ירחון תורני בשם "הירח", בו כתבו גדולי תלמידי החכמים בתוניסיה, ועסק בכך במשך שלוש שנים. בשנת ה'תשי"א התמנה לרב ודיין העיירה מדנין (מערי הלווין של האי ג'רבה).

בנוסף לתפקידיו הרבנים, היה גם "קומיתי" - אחד משבעה טובי העיר - הנציגים הרשמיים של הקהילה היהודית בפני המוסדות הממשלתיים בג'רבה, ושימש נציג הקהילה בפדרציה הכללית שבעיר הבירה תוניס.

כן היה נשיא "ישיבת אור תורה", ועמד בראש וייסד מוסדות ציבור שונים של תורה וחסד - "ביקור חולים" שהגיש עזרה רפואית לחסרי אמצעים, "חתן וכלה" שסייע במימון הוצאות חתונה לנזקקים. "מתן בסתר" שעזר לעניים, ו"ועד בית הכנסת" שטיפל בכעשרים בתי כנסת בעיר.

בשנת ה'תשי"ז עלה לארץ ישראל, ומי"ב באדר ב' באותה שנה (15 במרץ 1957) החל לשמש, למשך כשלושים ושמונה שנים, כרב עיירת הפיתוח "עזתה" שבאותה שנה הוחלף שמה ל"נתיבות".

הרב צבאן דאג לביסוסה הרוחני של העיירה, הקים בה מועצה דתית להספקת שירותי הדת לתושבים (כעירוב, מקווה, בתי כנסת ועוד), יזם ועודד מוסדות תורניים והפיץ תורה בישובי האזור.

בדאגתו לחינוך התורני בעירו הוציא פסק דין, יחד עם הקדוש ה'באבא סאלי' זצ''ל וגדולי ישראל נוספים, שלא יתקיימו בנתיבות לימודים מעורבים של בנים ובנות.

החל מחודש אייר ה'תשי"ז, יזם הרב צבאן יום עיון שבועי לרבני האזור, במימון מועצה אזורית עזתה, בו הרבנים למדו וליבנו יחד הלכות אקטואליות והחליפו דעות בבעיות ציבוריות. בתחילה השתתפו עמו בחוג חבריו הרבנים הגאון רבי שלמה מאזוז (מנתיבות) והרב נסים הכהן (רב המושב שרשרת), ובהמשך הוא התרחב לכחמשה עשר רבנים, ביניהם הרב ניסים טרבלסי, רב מושב תלמים.

אחרי פטירת רבו הרב רחמים חי חויתה הכהן, היה הרב צבאן לזקן רבני תוניסיה ונחשב כבעל הסמכות התורנית העליונה של בני העדה בישראל. הוא פעל רבות לפיתוח מוסדות התורה של העדה, ופעל להוציא לאור את ספריהם של חכמי תוניסיה מהדורות הקודמים. בשנת ה'תשל"ב נתמנה לנשיא ישיבת כיסא רחמים שעלתה מתוניסיה לבני ברק.

האדמו"ר מויזניץ' בחנוכת בית המדרש בב"ש • אצל האדמו"ר מדזיקוב
שבע ברכות המרכזי לנכד הרבי מויזניץ • ועידת 'בני בינה' • גלריה
הדף היומי: מסכת פסחים דף י'
הילולת צדיקים: רבי יהודה הנשיא זצ''ל
הלכה יומית: הדלקת נרות חנוכה בשטיבלאך - בכל חדר?
הרב ליאור גלזר בשיעור הכנה לחג החנוכה
ח"כ אזולאי בשאילתא: מדוע לא מטפלים בשוטרים שמכים חרדים
ח"כ בוסו בראיון: דרעי הוא הפרויקטור החרדי בפועל
המקובל הגר"ד קוק: כפי גודל הביטול, כך יותר משיגים
הלכות חנוכה: הדלקה באותו בית הכנסת כמה פעמים