ועדת חקירה? מה הפשט?

בעקבות הכרזת שר הביטחון בני גנץ על הקמת ועדת בדיקה ממשלתית לחקר רכש הצוללות וכלי השיט - ד"ר דנה בלאנדר, עמיתת מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה מחדדת את ההבדלים

ועדת חקירה? מה הפשט?

ועדת בדיקה ממשלתית מוקמת מכוח סעיף 8א לחוק הממשלה, התשס"א 2001, כאשר שר רשאי למנות ועדה לבדיקת נושא או אירוע מסוים המצוי בתחום אחריותו, ולקבוע כי בראש הוועדה יעמוד שופט בדימוס.

לבקשת השר הממנה את הוועדה ובאישור הממשלה, רשאי שר המשפטים לקבוע כי לוועדת בדיקה ממשלתית יהיו הסמכויות של ועדת חקירה ממלכתית, אחרת סמכויותיה הן מוגבלות.

מה יהיו התוצרים של דוח הבדיקה? הדוח יכול לכלול המלצות אישיות, אך אין מחוייבות פורמאלית לקבלן. הניסיון מלמד שהממשלה אינה מתעלמת גם מהמלצות של ועדת בדיקה.

דוגמה לוועדה כזו היא ועדת וינוגרד, שהוקמה לאחר מלחמת לבנון השנייה.

בראש מדרג הסמכויות עומדת ועדת חקירה ממלכתית, ועדה עצמאית, המנהלת הליך מעין-שיפוטי המוקמת על ידי הממשלה או על-ידי הוועדה לביקורת המדינה בעקבות דוח של המבקר. נשיא בית המשפט העליון ממנה את חבריה [מכוח חוק ועדות חקירה התשכ"ט-1968]. לוועדה סמכויות רחבות, ביניהן: הסמכות לזמן עדים, לחייבם להעיד, לכפות התייצבותם ולהטיל סנקציות על המסרבים להעיד. כמו כן, עדות שתימסר בפני הוועדה, וכן דו"ח הוועדה, לא ישמשו ראיה בהליך משפטי.

היתרון בוועדת חקירה ממלכתית הוא רוחב ועומק היריעה של החקירה, כמו גם הנוהג שהשתרש לפיו הוועדה ממליצה המלצות שיכולות להיות הן אישיות והן מערכתיות, ובדרך כלל הממשלה לא נוטה להתעלם מהמלצותיה, בעיקר אלה האישיות.

ממשלות לא נוטות להקים מרצונן ועדות חקירה ממלכתיות, אלא אם הן רואות בכך אמצעי להרגיע את רוחו של הציבור בעת משבר כמו, לדוגמה, אחרי רצח רבין. לרוב, ממשלות מנסות להימנע מכך, ו"נכנעות" רק אחרי לחץ ציבורי כבד.

לדוגמה- ועדת אגרנט לאחר מלחמת יום כיפור; ועדת כהן לחקר אירועי סברה ושתילה; ו-ועדת אור בעקבות אירועי אוקטובר 2000.

ועדת בירור- סעיף 28 לחוק ועדות חקירה מאפשר לשר למנות ועדת בירור לשם בדיקת עניין שבתחום תפקידיו, בתנאי שלא נתמנתה ועדת חקירה ממלכתית לאותו נושא. החוק אינו מעגן במפורש את הסמכות למנות ועדת בירור וגם לא את סמכויותיה, אך בהעדר קביעה כזו- סמכויותיה של ועדת הבירור הפנימית צרות יותר מאלו של ועדת חקירה מכוח חוק - ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית.

דוגמה לוועדות אלה- ועדת טוניק-זמיר (1987) לחקירת מה שכונה לימים "פרשת השב"כ"; ועדת רוטנשטייך-צור (1987) אחרי גילוי פרשת פולארד; ועדת נאמן (1990) לבירור אירועי הדמים בהר הבית; ועדת צ'חנובר (1997) לאחר ההתנקשות הכושלת בח'אלד משעל.

ועדת אגרנט שהוקמה לאחר מלחמת יום כיפור
סיכום חדשות השבת: הכותרות שלא כדאי שתפספסו
כאסח בין ימינה ולציונות הדתית
גרמניה תעביר 100 מיליון יורו לרשות הפלסטינית
100 ימים לממשלה: מההסלמה הביטחונית עד לגזירות החדשות
נתניהו: "בנט לפיד וגנץ דוהרים להסכם הגרעין המסוכן"
צפו: בנט סיים ביקור במצרים
בן גביר: "עודה הסית והביע תמיכה בטרור"
ח"כ ווליד טאהא מונה ליו"ר ועדת הפנים
ועדת החוץ והביטחון הקימה תשע ועדות משנה חדשות
חמור ביותר: בנט חילל שבת בשביל יח''צ?