מאמר 'סיכום': לחזק את המערכת החיסונית / חלק י'

גוף מחוסן וחזק - בס"ד לא יוזק: מתוך אוסף עצות טבעיות ויעילות שנאספו מרופאים טבעוניים בארץ ובחו"ל

מאמר 'סיכום': לחזק את המערכת החיסונית / חלק י' בימה - המעודכנים מעדכנים

לסיום


1. התמידו בנטילת ויטמינים, המחזקים את המערכת החיסונית, מסייעים לקטילת נגיפים ונותנים לאדם ערנות וכוח. אך זכרו, צריך תפילה וסייעתא דשמיא שהויטמינים יועילו, ירפאו וימנעו, ולכן חשוב לומר: "יהי רצון שיהא עסק זה לי לרפואה כי רופא חינם אתה".


2. התמידו בהליכות באוויר הצח, בתרגילי התעמלות ובתרגילי נשימה והרפיה. (כאשר אדם רפוי, קל יותר להגיע לריפוי.)


3. כדאי לנסוע לים. (המלח, האוויר, קרני השמש, החול, האופק הרחב, יפי הגלים...) חוף הים מרגיע במיוחד ואף מחסן! טוב לדעת: ריכוז המלח משמיד את הנגיף כמו הכלור. החזון איש היה אומר: הים הוא הרופא של העניים. (כמובן, יש ללכת לחוף שנשמרים בו גדרי הצניעות.)


4. למדו בעקביות בספרי אמונה וביטחון, כמו חובת הלבבות - שער הביטחון. הלימוד מרגיע ומקרב לד'. ככל שיש לאדם יותר ביטחון, הוא שמור יותר מצרות. הלחץ, המתח, הפחד והדאגה מושכים על האדם את הרעה, כמו שכתוב: "חרדת אדם ייתן מוקש, ובוטח בד' ישוגב" (משלי כט, כה). פחד ודאגה מדכאים את המערכת החיסונית של האדם, וכמות תאי ה-T (האחראים על המערכת החיסונית בגוף) יורדת.


כאשר הגוף רגוע בלי לחץ ומתח, בס"ד בריאים יותר, כפי שכותב הרמב"ם: "בולם רוגזו..."


זכרו, הסטייפלר זצ"ל אמר כי לכל טיל יש כתובת!


צריך לפחד מחטאים ומד' ולא מהקורונה! עלינו מוטל רק לעשות השתדלות, וכמובן - להתפלל.


5. יש לשמור על ההנחיות ולהישמר, אך לא להילחץ מכל מה שמשרד הבריאות והחדשות משמיעים. כתוב במסילת ישרים: "מן הזהירות שלא תרבה להיזהר", כלומר, לא להגזים.


6. יש המזלזלים בשמירה על כללי הזהירות, ויש בפיהם טענות והשגות על יעילותן של המסכות.

עלינו לדעת שאף כי המסכות אינן מהוות פתרון מושלם, עלינו לשמוע להוראת גדולי ישראל ולקיים את מצוות התורה: "ונשמרתם מאד לנפשותיכם".

אמרו חז"ל: "אין פורענות באה לעולם אלא בזמן שהרשעים בעולם, ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה, שנאמר: 'כי תצא אש ומצאה קוצים'. אימתי אש יוצאה? בזמן שקוצים מצויין לה; ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה, שנאמר: 'ונאכל גדיש'. ואכל גדיש - לא נאמר, אלא 'ונאכל גדיש', שנאכל גדיש כבר. תאני רב יוסף, מאי דכתיב: 'ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר'? כיוון שניתן רשות למשחית אינו מבחין בין צדיקים לרשעים; ולא עוד, אלא שמתחיל מן הצדיקים תחילה, שנאמר: 'והכרתי ממך צדיק ורשע'" (בבא קמא ס ע"א).

שעת מגפה היא עתה בעולם, ולכן עלינו להיזהר, כי הנגיף אינו מבחין!


7. בין אדם לחברו - כל אחד צריך לחשוב לא רק על עצמו אלא גם על הזולת: לא להדביק את הסובבים אותנו ולא להכניסם לבידוד.


8. בין אדם למקום - אם לא יישמרו כללי הזהירות ותהיה הדבקה רחבה ח"ו, עלולים לסגור את הישיבות ואת היכלי התורה רח"ל. מי מוכן ליטול את האחריות על עצמו?!


9. חפשו סיבות לשמוח ולשמח, לתת ולהודות. נשתדל שהמילים "הכול לטובה", "גם זו לטובה" תהיינה שגורות על לשוננו. מצב רוח טוב, שמחה והודיה מגינים ממחלות ומסוגלים לרפא, כפי שכתוב במשלי: "רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה".


10. נחזיק בסידור ובספר התהלים. נזכור - כעת חודש תמוז. נוטריקון: זמני תשובה ממשמשים ובאים. חודש אב בפתח - אלול בא! נאמין שלא הנחש ממית... וכיצד היו ישראל מתרפאים? - "...ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמים" (רש"י פרשת חוקת). כפי שאנו אומרים בברכת 'אשר יצר': "ד' רופא כל בשר ומפליא לעשות".


מאחלת לכם ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא מרובה ליישם את הכתוב בעקביות ובקלות. זכרו, אם אין אני לי מי לי!


בתפילה שתהיה לכולנו תקופה יפה, מרוממת ומאחדת, שתביא לידי "קרבת אלקים לי טוב!"

ונזכה לקיים בשלמות את מצוות העשה מן התורה "ונשמרתם מאד לנפשותיכם".


בברכת רפואה שלמה ובריאות איתנה


לגוף, לנפש ולרוח

אמסלם: "אפילו בסדום לא היה דבר כזה" • צפו
"שיגעתם את הציבור": בן גביר זועם על משרד הבריאות
ליצמן: "מדובר בסיכון ממשי כלפי המטופלים"
2,500 מתמחים הגישו מכתבי התפטרות
סכנה משתיית מים בעת 'התקופה'
מדינות גדולות בעולם לא מאשרות חיסון קוביד לצעירים
סרטן הקיבה: מהם הגורמים למחלה?
האם את בסיכון ללידה מוקדמת?
הסימנים הראשונים לזיהוי מחלת אלצהיימר ודימנציה
וועדת הבריאות יוזמת קיצור תורנויות המתמחים