גדול רבני ברסלב מתחנן לנשיא: חלילה לא תסגור את אומן בפנינו

הסערה סביב אומן ראש השנה: זקן גדולי חסידות ברסלב הגאון הצדיק הגרי"מ שכטר שליט"א במכתב דומע לנשיא אוקראינה: מתחננים שחלילה לא תסגור את אומן בפנינו, וחס ושלום להביא צער גדול מאד מאד לאלפי יהודים המעריכים אותך מאד

גדול רבני ברסלב מתחנן לנשיא: חלילה לא תסגור את אומן בפנינו הרה

לאחר ההחלטה הקשה של ממשלת אוקראינה למנוע את הקיבוץ הקדוש באומן ראש השנה יוצא זקן וגדול רבני ברסלב הגאון הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א במכתב דומע לנשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי בו הוא מבקש ממנו בכל לשון של בקשה שיאפשר (במתווה המתאים) את הנסיעה הקדושה לרבי נחמן אשר נמשכת למעלה ממאתיים שנה במסירות נפש.

את מכתבו פתח גדול רבני ברסלב הגרי"מ שכטר שליט"א: "אל כבוד מר וולדימיר זלנסקי נשיא אוקראינה, נשיא יקר ורחמן המאמין בה' אלקי ישראל, תחילה אנו דורשים בשלומך הטוב ושתצליח בכל מעשיך ובעיקר בשגשוג שלטונכם הגדול במדינה החשובה והגדולה אוקראינה".

זקן ברסלב הגרי"מ שכטר המשיך את המכתב המרגש: "ידוע תדעו, נשיא יקר, כי אצלינו קיום המצוה הגדולה לבוא לקבר רביה"ק באומן כבר נמשכת למעלה ממאתיים שנה, ובכל השנים מסרו החסידים את נפשם והוציאו כל ממונם לקיים את הזכות הגדולה הזאת, כי רבינו הקדוש רבי נחמן ציוה עליה וביקש בכל לבו, ואמר שהוא דבר גדול מאד שאין למעלה ממנו, להתאסף על קברו – כל החסידים בכל שנה ושנה. וישנם סיפורים למאות ואלפים מחסידים מכל העולם כולו שמסרו נפשם לבוא לאומן, גם בשנות המלחמות שכל הגבולות היו סגורים, והוציאו את כל רכושם כדי לקיים את הציווי הקדוש הזה".

הגרי"מ שכטר הוסיף בתחנונים: "רבינו הקדוש הצדיק רבי נחמן ממש התחנן על זה ואמר אנא מכם, אל תזלזלו חס ושלום ותבואו כל שנה ושנה, וגם בירך אותם שתהיה להם שנה טובה ומתוקה אם יזכו לבוא אליו לראש השנה. ועכשיו נשיא יקר נאמן ורחמן, כמה יכאב הלב ואין לתאר את הצער הגדול של מאות ואלפים חסידים אשר יימנע מהם לקיים את הציווי הקדוש הזה שנמשך כאמור מאתיים שנה בכל מצב שהוא".

ובכן, נשיא יקר בעל לב טוב וגם מאמין בה' אלקי ישראל, אנא ממך מתחננים אנו לפניך ברגע האחרון שחלילה וחלילה לא תעשה את הדבר הזה לסגור את אומן בפנינו, וחס ושלום להביא צער גדול מאד מאד לאלפי יהודים המעריכים אותך מאד.

את מכתבו לנשיא מסיים זקן וגדול רבני ברסלב הגרי"מ שכטר שליט"א "אנו מקווים שתשמע לתחינתינו הנכתבים בדמעות בעינינו ובבקשת תחינה ורחמים גדולים מלבך היקר והטוב והרחום – ואנו כולנו נודה לך ונברך אותך בכל הברכות, שתזכה לשבת על כסא המלכות בהצלחה ובברכה ובשמחה, וכל החסידים מכל העולם יתפללו להצלחתך בקבר הצדיק – שגם הוא מהשמים ישפיע עליך את כל הברכות.

הקונגרס אישר סיוע למימון כיפת ברזל
"צריכים לקבוע לאיראן לוח זמנים סופי"
סיכום חדשות החג: הכותרות שלא כדאי שתפספסו
"הקצין יינזף פיקודית על ידי מפקדיו"
צפו: תיעוד מעצר שני הנמלטים מכלא גלבוע מקסדת הלוחמים ומהאוויר
חשיפה: כישלון במשא ומתן על חילופי האסירים בין חמאס לישראל
בנט על תפיסת המחבלים: "את מה שהתקלקל - אפשר לתקן"
לאחר שבועיים: נתפסו שני המחבלים הנמלטים מכלא גבלוע
לאחר אינספור פריצות - הפורץ הסדרתי לחנויות נלכד על חם
בנט: אצא למבצע צבאי לעזה אם נצטרך גם עם הקואליציה הזאת