גדול רבני ברסלב מתחנן לנשיא: חלילה לא תסגור את אומן בפנינו

הסערה סביב אומן ראש השנה: זקן גדולי חסידות ברסלב הגאון הצדיק הגרי"מ שכטר שליט"א במכתב דומע לנשיא אוקראינה: מתחננים שחלילה לא תסגור את אומן בפנינו, וחס ושלום להביא צער גדול מאד מאד לאלפי יהודים המעריכים אותך מאד

גדול רבני ברסלב מתחנן לנשיא: חלילה לא תסגור את אומן בפנינו הרה

לאחר ההחלטה הקשה של ממשלת אוקראינה למנוע את הקיבוץ הקדוש באומן ראש השנה יוצא זקן וגדול רבני ברסלב הגאון הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א במכתב דומע לנשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי בו הוא מבקש ממנו בכל לשון של בקשה שיאפשר (במתווה המתאים) את הנסיעה הקדושה לרבי נחמן אשר נמשכת למעלה ממאתיים שנה במסירות נפש.

את מכתבו פתח גדול רבני ברסלב הגרי"מ שכטר שליט"א: "אל כבוד מר וולדימיר זלנסקי נשיא אוקראינה, נשיא יקר ורחמן המאמין בה' אלקי ישראל, תחילה אנו דורשים בשלומך הטוב ושתצליח בכל מעשיך ובעיקר בשגשוג שלטונכם הגדול במדינה החשובה והגדולה אוקראינה".

זקן ברסלב הגרי"מ שכטר המשיך את המכתב המרגש: "ידוע תדעו, נשיא יקר, כי אצלינו קיום המצוה הגדולה לבוא לקבר רביה"ק באומן כבר נמשכת למעלה ממאתיים שנה, ובכל השנים מסרו החסידים את נפשם והוציאו כל ממונם לקיים את הזכות הגדולה הזאת, כי רבינו הקדוש רבי נחמן ציוה עליה וביקש בכל לבו, ואמר שהוא דבר גדול מאד שאין למעלה ממנו, להתאסף על קברו – כל החסידים בכל שנה ושנה. וישנם סיפורים למאות ואלפים מחסידים מכל העולם כולו שמסרו נפשם לבוא לאומן, גם בשנות המלחמות שכל הגבולות היו סגורים, והוציאו את כל רכושם כדי לקיים את הציווי הקדוש הזה".

הגרי"מ שכטר הוסיף בתחנונים: "רבינו הקדוש הצדיק רבי נחמן ממש התחנן על זה ואמר אנא מכם, אל תזלזלו חס ושלום ותבואו כל שנה ושנה, וגם בירך אותם שתהיה להם שנה טובה ומתוקה אם יזכו לבוא אליו לראש השנה. ועכשיו נשיא יקר נאמן ורחמן, כמה יכאב הלב ואין לתאר את הצער הגדול של מאות ואלפים חסידים אשר יימנע מהם לקיים את הציווי הקדוש הזה שנמשך כאמור מאתיים שנה בכל מצב שהוא".

ובכן, נשיא יקר בעל לב טוב וגם מאמין בה' אלקי ישראל, אנא ממך מתחננים אנו לפניך ברגע האחרון שחלילה וחלילה לא תעשה את הדבר הזה לסגור את אומן בפנינו, וחס ושלום להביא צער גדול מאד מאד לאלפי יהודים המעריכים אותך מאד.

את מכתבו לנשיא מסיים זקן וגדול רבני ברסלב הגרי"מ שכטר שליט"א "אנו מקווים שתשמע לתחינתינו הנכתבים בדמעות בעינינו ובבקשת תחינה ורחמים גדולים מלבך היקר והטוב והרחום – ואנו כולנו נודה לך ונברך אותך בכל הברכות, שתזכה לשבת על כסא המלכות בהצלחה ובברכה ובשמחה, וכל החסידים מכל העולם יתפללו להצלחתך בקבר הצדיק – שגם הוא מהשמים ישפיע עליך את כל הברכות.

ריססה גרפיטי על בית כנסת ונעצרה
ניצול הלינץ' תחת חקירות קשות ומניעת שינה: "אודה בשב"כ ברצח היטלר"
עשרות ח''כים למפכ"ל וראש השב"כ: אפשרו לעצור הלינץ' לפגוש עו''ד
מורים בתיכון בעכו הסיתו ברשת נגד ישראל - וזומנו לשימוע
ארבל: "יש רגעים שבהם אי אפשר לשתוק"
הכירו: דחפור על שלט בצה''ל
בנט: "הכלל החדש שלנו הוא: מי ששולח - משלם"
חסר תקדים: בלון תצפית של צה''ל נפל בעזה
נסיון לינץ': "סינוורו אותנו עם לייזר, ופתאום חטפנו מטר אבנים"
הלילה: צה''ל נתקל בחוליית מחבלים