מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד • גלריה

ברגשות הומים ובלבבות גואים, התאספו כל תלמידי הישיבה בהיכל ביהמ"ד הגדול דחסידי "מכנובקא בעלזא" בעיה"ת והחסידות בני ברק אשר הוכן וארגן ברוב תפארת ויקר – כ...

מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד • גלריה

ברגשות הומים ובלבבות גואים, התאספו כל תלמידי הישיבה בהיכל ביהמ"ד הגדול דחסידי "מכנובקא בעלזא" בעיה"ת והחסידות בני ברק אשר הוכן וארגן ברוב תפארת ויקר – כנראה וכיאות לכבודה של תורה, לרגל המעמד הוד – מעמד "חלוקת פרסים".

לאחר שעברו שלש שבועות מלאות וגדושות בהתמדת התורה הק' בעת שחזרו התלמידים במלא הכח והמרץ את ה"מאה ואחד דפים" של מס' בבא בתרא ואשר גם התייצבו למבחן בפני ב' מגדולי הת"ח בדורינו ר' דוב בערל וייס אב"ד קרית צאנז בעיה"ק ירושלים תובב"א, וכן אצל ר' אליעזר שלומוביץ ר"י תורת חיים ויז'ניץ אלעד, לבחינה על כל החומר הנ"ל, אשר העידו שניהם על ידיעתם המופלאה של בני ישיבתנו לשם ולתפארת – "נוצר תאנה יאכל פריה".

בשעה היעודה נתאספו בני ישיבתנו הק' ואיתם עמם גם מבוגרי הישיבה אשר למדו גם את המסכתות הנ"ל בעת לימודם בישיבה. יחד עם רבני וצוות הישיבה ועוד רבנים חשובים שראו לפאר מעמד גדול ונשגב זה.

את המעמד פתח והנחה המשגיח ר' מרדכי פולק אשר במתק לשונו ריתק את קהל השומעים בזכות העצומה של בחור הלומד ויושב בישיבה אשר מגינה ומצלת מכל מיני מרעין בישין ח"ו. לאחמ"כ נשמעו דברים מהפה מפיק מרגליות – המשפיע ר' ישראל משה דירנפעלד, אשר הפליא לדבר על מעלת לימוד ועמל התוה"ק – בהדר וחן, כמו"כ השתתף במעמד, הטפסר המרומם ר' אליהו ענגלענדער מעיר הבירה לונדון יצ"ו – אשר בהשגחה פרטית יצא גם שבאותו היום חל היא"צ של אביו ע"ה. והטריח עצמו לבוא למעמד נשגב זה אשר נקראת "ישכר באוהליך" ע"ש בנו ר' ישכר דוב זצ"ל.

לאח"מ נשא דברים מורינו ראש הישיבה ר' יעקב יהושע ענגלענדער אשר הרחיב בנושא זכות לימוד התוה"ק ומעלת שינון והחזרה. ובאמצע דבריו הופיע בהדרו האדמו"ר, אשר טרח לכבד ולהוקיר את לומדי התורה ואף נשא דברות קודש ברמה בחשיבות לימוד התוה"ק ביגיעה, ושיבח את צוות הישיבה אשר משקיעים בכל השנה כוחות אדירים בצעירי הצאן, לאחמ"כ סיים ר' אליעזר ברגר את מס' ביצה, שנלמדה אף היא בשנה"ל בס"ד, ואחרי כן פצחו כלל הנאספים בריקוד סוער על הניגון "הוא יפתח ליבנו בתורתו" אשר בראש מעודד האדמו"ר – וינועו אמות הסיפים.

בסיום המעמד חילק ראש הישיבה תעודות הוקרה והערכה לכלל הבחורים אשר נבחנו על מס' ב"ב וביצה, אצל הרבנים הגאונים, וכן התרגשו הבחורים החשובים לקבל דורון, סט מספריו של מרן הגה"ק בעל החפץ חיים זי"ע – לאות הוקרה לבחורים שהשתתפו בסדרי הישיבה בשבתות ובמוצ"ש במשך השנה, וכן קיבלו הבחורים מעטפות עם סכומים נכבדים על השקעתם בלימוד וחזרה על הנלמד בשנה זו כנ"ל.

ואחר כן פצחו קהל המשתתפים בריקודי שמחה והודיה ששם חלקינו מיושבי ביהמ"ד שנמשכה עד השעות הקטנות של הלילה לצהלתם ולשמחת ליבם של משתתפי המעמד הגדול הזה – "אשרי העם שככה לו, אשרי העם שה' אלוקיו" – גדול היה המעמד לכבודה של תורה.

מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד מעמד כבוד חכמים ינחלו בישיבה לצעירים מכנובקא בעלזא אלעד
לאחר שהחלים מהניתוח: הפוסק הגרי"א דינר חזר למסירת שיעורו היומי
תיעוד: בישיבת 'באר ישראל' ספדו לראש הישיבה
שמחת חיים מסביב לשעון? זה אפשרי! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף לה
הדף היומי מסכת נדרים דף לד
מה הורס לנו את המצפון? מדהים! - הרב אליהו רבי
בבני ברק חגגו שבע ברכות לנכדת המרא דאתרא
שמחת הווארט בחצרות מודזיץ- שידלובצא- ערלוי בני ברק
רה"י נגד שרת התחבורה היוצאת: "את ואלף כמוך ילכו לאבדון"
הדף היומי מסכת נדרים דף לג