ככלות השבעה: תולדות חיי הרבנית אהובה שרעבי ז''ל

ככלות השבעה: יריעה נרחבת לזכרה של הרבנית אהובה שרעבי – אשת רבה של מרמורק הגאון רבינו ישי שרעבי זצוק"ל רבה של שכונת מרמורק ברחובות ומזקני רבני תימן

ככלות השבעה: תולדות חיי הרבנית אהובה שרעבי ז''ל אילוסטרציה

ביום רביעי האחרון צום גדליה תשפ"ב, הלכה לבית עולמה הרבנית הצדקנית מרת אהובה שרעבי ע"ה, אשת הגאון רבינו ישי שרעבי זצוק"ל רבה של שכונת מרמורק ברחובות ומזקני רבני תימן.

הרבנית אהובה שרעבי ע"ה, נולדה בתימן, ובילדותה עלתה לארץ עם הוריה. כבר מנערותה היתה ניכרת בה צדקות יתירה, ושאיפה להתעלות עוד ועוד, למרות הרוחות הזרות שנשבו אז באותם ימים שאחר קום המדינה, שמשכו הרבה מהנוער למחוזות אחרים רח"ל. באותם ימים הקים הרב וולף את הסמינר, והיא היתה מהמחזור הראשון, הרב וולף שהתפעל מאוד מצדקותה וענוותנותה, היה אומר שכדאי היתה כל עליית תימן בשביל הנערה הזאת!

כשהגיעה לגיל שידוכים, זכתה להינשא להגאון הצדיק הרב ישי שרעבי זצוק"ל, לימים רבה של שכונות מרמורק ושעריים ברחובות, ומזקני חכמי תימן בדורינו, כבר בתחילת חייהם, הקימו את ביתם בקדושה וטהרה, בהזנחת חיי עוה"ז, ובעלייה רוחנית מתמדת, בתחילת חייהם כשלא היה ברחובות כולל שהרב ישי יוכל ללמוד בו, היה נוסע – בעידודה של הרבנית – לכולל בתל אביב.

מיום ראשון בבוקר ועד יום חמישי היתה ממתינה לו בבית, וכמו שאמרו חז"ל, נשים במאי זכיין, בשכר שממתינות לבעליהן עד שישובו מבית המדרש, ואם בימינו ממתינות הנשים אולי כמה שעות, על אחת כמה וכמה גדולה המתנה זו של חמישה ימים, בפרט שאפילו קשר טלפוני לא היה מצוי בזמנם.

מספר שנים אחר נישואיהם, נתמנה הרב ישי זצ"ל לרבה של שכונת מרמורק ברחובות, ומלבד היותו עונה על שאלות בהלכה, היה מקרב הרבה לבבות לאביהם שבשמים בשיעוריו המרתקים ובנועם הליכותיו, היה דואג מאוד לנוער הצעיר שלא ייסחף אחר רוחות זרות, ע"י שהיה מושך אותם לפעילויות תורניות, והיא היתה עומדת לימינו לכל מפעליו הכבירים, ואף הסירה ממנו כל עול מעניני עוה"ז, כדי שיהא פנוי אך ורק ללימוד התורה, וחלק רב לה בכל לימודו והרבצת תורתו, וכמו שאמר ר"ע לתלמידיו על אשתו רחל: 'שלי ושלכם שלה הוא'.

ביתם היה פתוח כאולם לכל אדם, לייעוץ, לשלום בית, להחיות רוח שפלים ולשמח לבבות נדכאים, והרבנית אף היתה דואגת לשלוח אוכל לנצרכי השכונה, ומתעניינת בשלום כל אחת ואחת, שמחה בשמחתם ומשתתפת בצערם.

הרבנית עצמה, מלבד היותה 'אשת חבר', היתה 'חבר' בעצמו, אהבה מאוד ללמוד תנ"ך ומדרשים רבים, וכך היה לה ידע עצום מאוד, והיתה מוסרת שיעורי תורה לבנות ישראל, שהיו נמשכים אליה כברזל אחר אבן השואבת, את שיעוריה היתה מכינה בכובד ראש, כמו ראש ישיבה המכין 'שיעור כללי', בעיון במקורות וביסודיות, ולא רק בהעברה בעלמא.

הגר"ש קוק, רבה של רחובות היה אומר: במרמורק יש שני כוללים, כולל של הרב ישי וכולל של הרבנית, ואכן כך היו הדברים, בעוד הרב ישי היה דואג לקרב לבבות בני ישראל לתורה ולתפילה, כך היא היתה מקרבת את בנות ישראל בשיעוריה הנפלאים, ובעצם דמותה שיראת שמים טהורה היתה קורנת על פניה.

לפני קרוב לעשרים שנה הקים הרב ישי זצ"ל את בית המדרש 'הדר התורה', הנמצא בסמיכות לביתו, שהוא מגדל אור לתורה ולתפילה בשכונת מרמורק, והיה מושך את הצעירים להשתתף בתפילות ובשיעורים, ומאז פטירתו – לפני כעשר שנים – היתה הרבנית ממשיכה דרכו, והיא היתה הרוח שדחף והפעיל את המקום הגדול הזה, ואף דאגה מאוד שייפתח כולל אברכים שישבו ויעסקו בתורה במשך היום.

הרבנית אהובה ע"ה, כשמה כן היא, היתה אהובה לה' ואהובה על הבריות, כפי שיעידו כל מכירה, אל החן והמאור פנים שהיה לה, הנעימות והרגישות לזולת, וכבר אמרו חז"ל (אבות ג י) מי שאהוב למטה אהוב למעלה.

בתקופה האחרונה קצת נחלשה, וביום צום גדליה, יום בו אנו מתענים על סילוקו של צדיק, שקשה סילוקן של צדיקים כשריפת בית אלוקינו, אף היא נלקחה לבית עולמה, והלך לפניה צִדקה, כל מעשיה הטובים – התורה והמצוות שלה ושל בעלה, ושל כל מי שהושפע ממנה, ליוו אותה למנוחת עולמים.

הותירה אחריה משפחה מפוארת, בנים וחתנים חשובים, נכדים ונינים, כולם זרע ברך ה', עוסקים בתורה ובמצוות, בדרך שקיבלו וינקו מהבית הגדול הזה, יהי זכרה ברוך, אמן.

אשת חבר כחבר, הרב ישי שרעבי זצ''ל
החידושים, הטרנדים וכל מה שצריך לדעת לקראת 'עונת השיפוצים' ‎‎
מחסור חמור בעובדים זרים בישראל: "הבעיה רחוקה מלהיפתר"
טרגדיה בבני ברק: נפטרה הפעוטה בת 4 חודשים שאיבדה את ההכרה
"מאד חוששים שמדובר בחטיפה": אביו של משה קלינרמן בכנסת
טיפים ועצות לריענון הבית
גם מחר: שביתת עובדי הוראה בבוקר
"לייצר להם תחושה שאנחנו באמת איתם": המשטרה על משפחת הנעדר החרדי
אושר לקריאה ראשונה: חוק אסונות פיצוי לנפגעי אסונות אזרחיים
תחת אש תופת: יתומות מאב ואם חולצו מלב חרסון הכבושה
ראיתם אותו? נעדר חרדי מאשדוד