על מה יום כיפור - לא יכול לכפר?

הערב (ליל חמישי) יחול היום הנורא - יום כיפור, יום סליחה ומחילה, יום של כפרת עוונות. ביום זה אין שליטה למלאך המוות, אין שליטה לרע, יום של רחמים עצומים, ש...

על מה יום כיפור - לא יכול לכפר? אילוסטרציה

הערב (ליל חמישי) יחול היום הנורא - יום כיפור, יום סליחה ומחילה, יום של כפרת עוונות.

ביום זה אין שליטה למלאך המוות, אין שליטה לרע, יום של רחמים עצומים, שעצם היום מכפר.

מצד אחד - זה יום של יראה ופחד, מצד שני – זה יום של קירבה ושמחה (תענית ל, ב; ירושלמי ר"ה א).

יכול אדם לבוא ליום הכיפורים עם תיק מלא עוונות שבן אדם למקום, אך אם יעשה תשובה כראוי - יימחקו כל שטרי החוב הללו. וה' יתברך פותח לו דף חדש ונקי.

אבל עבירות שבין אדם לחברו? על לשון הרע, רכילות, פגיעה, הונאה, הלבנת פנים, וכו' וכו', מאה ימי כיפור ואחת אינם יכולים לכפר. כי כך אמרו חכמים: "עבירות שבין אדם למקום - יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו - אין יום הכפורים מכפר, עד שירצה את חבירו".

יום הכיפורים - הוא לא פתרון קסם לכל הפעמים שלא נהגנו כשורה. להיפך הוא מדגיש דווקא במגבלות שלו, את הגדלות האנושית. את הכבוד שהיהדות חולקת לבני אדם, ולאינטראקציה ביניהם. המחילה אינה בלעדית בידי אלוקים: הוא מעביר חלק מעוצמתה אלינו, כדי שנוכל לזכות בה זה את זה. הצורך לבקש סליחה מהזולת, והיכולת להעניק את הסליחה הזו, היא מה שהופך אותנו ליצורים בעלי ערך רב כל כך, עם אחריות הדדית - אחד כלפי השני. אחריות שהבורא העניק לנו, ואפילו היום הקדוש בשנה, יום הכיפורים, לא מפקיע מאיתנו את האחריות הזו.

אנחנו בתקופה שכולם מרגישים שהעולם משתנה, אין יום שאין קללתו מרובה מחברתו, בכל המישורים; פוליטית, חברתית, עסקית, הכל נהפך לשקר גס, מה שפעם - היה מביש, היום - זה מכובד.

במקום שכל אחד יסתכל ויפשפש במעשיו וינסה לראות במה הוא יכול להשתפר, איך הוא יכול לתקן את היחסים שלו, עם החברים, עם המשפחה, עם הקהילה, עם האשה, עם הילדים - הוא מחכה לשני שישתנה.

צריך לדעת 'אהבת חינם' מתחילה קודם כל ממני, כאשר אני זה שיקרין את אהבה שאינה תלויה בדבר, אז ודאי שהחברים שמסביבי - יחזירו גם הם את האור של 'אהבת חינם'.

כולם מחכים לגאולה, לביאת משיח, בשביל כך דרוש דבר אחד 'אחדות' - שתהיו אוהבים זה את זה ומכבדים זה את זה (תנא דבי אליהו רבה כח).

ישי ריבו - סדר העבודה

קצת יותר ממה שידעתם על 'שמחת בית השואבה'
חג האסיף: הסוכה - מקום וזמן לעשות 'חושבים'
20 שנה אחרי: נותרו הקונספירציות האנטישמיות בעניין אסון התאומים
טור דעה: הבריחה מהכלא ומהתקשורת
דרך נפילה: המשותף לכל האסונות קיץ תשפ"א
מה המסר מאחורי האסונות שתקפו אותנו לאחרונה? הרב בועז שלום מסביר
האם בכנסת מקפידים על מסכות? גלריה תוכיח!
איראן דוהרת לפצצה, וממשלת לפיד־בנט כנועה ושותקת
מזעם על עצמי לתפילה לשמים
הפעולות המיידיות שאמורה הממשלה החדשה לבצע בנושא נדל"ן